Help for English

foreign

cizí, zahraniční

Přídavné jméno foreign/'fɒrən/ lze přeložit jako cizí, zahraniční. I přes možná složitý pravopis se vyslovuje jako dvě jednoduché slabiky.

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.