Help for English

genuine

pravý, opravdový

Přídavné jméno genuine/'dʒen­juɪn/ má velice široké použití. Pokud je spojeno s věcmi, jeho významy jsou pravý, nefalšovaný apod.

The experts aren't sure if…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.