Help for English

huh

co, že, cože

Hovorové citoslovce huh/'hʌ/ uslyšíte nejčastěji jako otázku a to ve dvou situacích. První je použití jako tázací dovětek co, že.

  • You didn't like it, did…

Článek je již nepřístupný

„Slovíčko dne“ se na stránce Help for English zobrazuje vždy pouze jeden den. Právě jste si otevřeli článek staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit aktuální slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou ovšem články procházet i zpětně. Naše aplikace nabízí mnoho dalších užitečných funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.