Help for English

acquaintance

známý (člověk)

Podstatné jméno acquaintance/ə'kweɪntə­ns/ lze přeložit jako známý (člověk). Neoznačuje ale člověka, kterého dobře znám, ale spíše někoho, koho znám jen l…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.