Help for English

it

kdo má babu, kdo piká

Slovíčko it/'ɪt/ asi každý zná jako osobní zájmeno to. Již méně známé je ale jeho použití pro člověka, který má babu (ve hře na honěnou) nebo piká…

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.