Help for English

sever

utnout, přeseknout

Sloveso sever/'sevə/ patří mezi spíše formálnější výrazy. Překládáme ho jako utnout, přetnout, useknout, přeseknout apod.

He managed to sever

Slovíčko je již schované

Slovíčko dne se na stránce Help for English zobrazuje pouze jeden den. Právě jste si otevřeli slovíčko staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou slovíčka procházet i zpětně. Aplikace English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.