Help for English

stitch

steh

Slovo stitch/'stɪtʃ/ označuje steh, a to na látce (při šití) nebo na těle (po zranění).

I injured a finger and I had three stitches put in it. TTT
Both sleeves were decorated with five bold stitches, but it looked a bit tacky. TTT
The wound needed a few stiches, so he was taken to A&E. TTT
The doctor told me I needed stitches. TTT
Have you ever had stitches? TTT
Don't worry, we'll take out the stitches in a week. TTT 

Slovíčko stitching označuje šev, stehování.

I like the red stitching on the collar. TTT 

Máme i sloveso stitch/'stɪtʃ/ = šít, našít, přišít.

The doctor stitched the cut on my leg in no time. TTT
My mother stitched a beautiful dress for me. TTT
Now stitch the sleeves to the armholes. TTT 

Frázové stitch up znamená zašít, sešít (opravit látku, zašít ránu).

He was taken to a hospital where he was stitched up. TTT
Mom, can you stitch up my trousers, please? TTT
I'll stitch up the torn jacket for you. Give it to me. TTT 

Pozn.: Pro význam “šít”, “ušít” se častěji používá sloveso sew/'səʊ/. Sloveso stitch se používá spíše u oprav nebo zdobení (není to ale pravidlo).

Anglické přísloví a stitch in time saves nine by se dalo volně přeložit jako “co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek”.

Word of the Day je součástí naší online aplikace English Me. Tam si můžete zpětně prohlížet i slovíčka z minulých dní. English Me nabízí mnoho dalších funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.