Help for English

overdue

opožděný, po termínu

Přídavné jméno overdue/ˌəʊvə'dju:­/ můžeme přeložit jako opožděný, po splatnosti, po termínu apod. Je odvozené od přídavného jmé…

Článek je již nepřístupný

„Slovíčko dne“ se na stránce Help for English zobrazuje vždy pouze jeden den. Právě jste si otevřeli článek staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit aktuální slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou ovšem články procházet i zpětně. Naše aplikace nabízí mnoho dalších užitečných funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.