Help for English

log in

přihlásit se, zalogovat se

Frázové sloveso log in/ˌlɒg'ɪn/ znamená zalogovat se či přihlásit se do nějaké sítě, nějaké aplikace apod.

Článek je již nepřístupný

„Slovíčko dne“ se na stránce Help for English zobrazuje vždy pouze jeden den. Právě jste si otevřeli článek staršího data, proto vidíte jen část. Můžete si ovšem zobrazit aktuální slovíčko pro dnešní den.

Uživatelé naší aplikace English Me si mohou ovšem články procházet i zpětně. Naše aplikace nabízí mnoho dalších užitečných funkcí k efektivnímu učení a procvičování angličtiny.