Articles: Place Names

Vydáno dne 22.04.2021

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.Articles: Place Names

Správně používat členy není snadná věc. Gramatických pravidel pro tento jev je opravdu mnoho. Často se jedná o velice drobné rozdíly v chápání dané věty a proto použití členu není vždy jednoznačné.

Samostatnou kapitolou jsou členy u zeměpisných názvů. I zde existuje množství pravidel, z nichž u každého nalezneme nějaké výjimky. Pojďme si alespoň některé zásady pro používání členů u vlastních podstatných jmen uvést.

Možnosti jsou vlastně dvě: někdy používáme určitý člen a jindy nulový člen (bez členu). Použití neurčitého členu u zeměpisných názvů je velice nepravděpodobné, a/an bychom mohli použít například pouze pokud bychom vyjadřovali, že míst se stejným názvem je spousta a my máme na mysli jen jedno z nich. (Např. He lives in a Jamestown, too, but I think it's not the Jamestown founded in 1604).

Oceány, moře, řeky, úžiny, zálivy, průplavy

Většina názvů vodstev je s určitým členem:

Výjimku tvoří názvy jezer, ty jsou s nulovým členem (viz níže).

Pohoří, souostroví, pouště

Skupiny hor, ostrovů a pouště jsou v angličtině s určitým členem:

Hory, jezera, ostrovy…

U názvů jednotlivých hor, jezer, ostrovů, údolí, vodopádů, přírodních útvarů, jeskyní atd. používáme nulový člen. Jedná se především o názvy obsahující Mount, Lake, Loch, apod., ale není to podmínkou.

Světadíly

Názvy světadílů jsou zásadně s nulovým členem:

Dokonce pokud stojí s přívlastkem, s nímž vytvářejí jeden ucelený pojem:

Výjimku tvoří pojmenování světadílu ve vazbě the continent of:

Státy, země

U názvů států jsou obě možnosti použití členu, které se však řídí následujícími pravidly.

Jednoslovné názvy států v jednotném čísle jsou bez členu:

Názvy států v množném čísle mají určitý člen:

Víceslovné názvy států, které mají v názvu obecné podstatné jméno (Republic, Union, State, Kingdom atd.), mají určitý člen:

Víceslovné názvy, které nemají obecné podstatné jméno, se používají bez členu:

Stejně jako u světadílů platí, že pokud zemi pojmenováváme pomocí vazby the state of, the republic of apod., používáme určitý člen:

Great Britain vs. the United Kingdom

Podle pravidel výše tedy platí, že Velká Británie (Great Britain) je bez členu, ale Spojení království (the United Kingdom) je se členem.

Co přesně jednotlivé názvy označují, se dočtete v článku zde.

Města a obce

Názvy měst a obcí bývají bez členu (s nulovým členem):

Výjimku tvoří opět pojmenování pomocí vazby the city of, the town of:

Oblasti, městské čtvrti

Názvy různých oblastí bývají bez členu:

Některé však používají určitý člen:

Ulice, náměstí, parky

Ulice, náměstí a parky jsou zpravidla bez členu (s nulovým členem):

Budovy a stavby (obecně)

U budov platí dvě pravidla.

Začíná-li název budovy na vlastní jméno (většinou jméno člověka), nepoužíváme člen (nulový člen):

Začíná-li název budovy na obecné podstatné jméno nebo přídavné jméno, používáme určitý člen:

Pozor! I zde se najdou výjimky, např.:

Jednotlivé druhy budov

Univerzity

Názvy univerzit jsou zpravidla bez členu:

Výjimka je opět vazba the university of:

Hrady

U názvů hradů se členy nepíší:

Hotely, kina, divadla, muzea, galerie

Tyto budovy se používají s určitým členem:

Přepis bublinkové nápovědy: