Tázací dovětky (Question tags)

Vydáno dne 29.01.2020

Základy používání tzv. tázacích dovětků v angličtině. (přepracovaný článek z roku 2006)Tázací dovětky (question tags)

Tázací dovětky (v angličtině question tags či tag questions) jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se buď proto, aby se mluvčí ujistil, že to, co říká, je skutečně pravda. I v češtině jsou tázací dovětky běžné. Vypadají např. takto:

Včera jsi nebyl doma, viď?
Moc jim to nejde, viďte?
Ještě nemáte hlad, že ne?
Ty se nudíš, že jo?

Tázací dovětky v angličtině

V angličtině máme vlastně dvě možnosti. V hovorové angličtině se jednoduše používá dovětek right.

This one is better, right? TTT
We have plans for tomorrow night, right? TTT 

Daleko častější a univerzálnější možnost (používá se v neformálním i formálním stylu) je gramatický dovětek, který zrcadlí strukturu hlavní věty. V tomto typu dovětku použijeme podmět (vyjádřený osobním zájmenem) a pomocné sloveso (konkrétně tzv. operátor, tedy sloveso, které se v daném čase používá pro tvorbu otázky).

Základním pravidlem je:

Jediné co tedy potřebujete, je umět tvořit otázky v různých časech.

Kladná věta, záporný dovětek

jako příklad použijeme např. věty:

John is hungry.
John likes pizza.

Záporné otázky by zněly:

Isn't he hungry?
Doesn't he like pizza?

Jako dovětek použijeme jen pomocné sloveso a osobní zájmeno, takže celé věty potom budou:

John is hungry, isn't he? TTT
John likes pizza, doesn't he? TTT 

Podobně bychom postupovali v případě jiných sloves a časů.

Steve is working tonight, isn't he? TTT
You're talking about me, aren't you? TTT
He speaks a little Swedish, doesn't he? TTT
You think I took your money, don't you? TTT
You guys went to school together, didn't you? TTT
He's going to take the offer, isn't he? TTT
He'll be back, won't he? TTT (he will → won't he)
Laura sure can dance, can't she? TTT 

Částice not se zde používá ve staženém tvaru. S nestaženou formou se setkáte spíše ve formálním projevu. Důležité potom je, že not se umístí až za osobní zájmeno:

It's rather difficult, is it not? TTT (nikoliv is not it)

Je-li v hlavní větě I am, v dovětku buď použijeme nestažené am I not a nebo ještě lépe dovětek aren't I:

I'm useless here, aren't I? TTT
I'm going to get fired, aren't I? TTT 

Záporná věta, kladný dovětek

Podobný postup je u záporných oznamovacích vět. Jako příklad si zase vezmeme Johna:

John isn't hungry.
John doesn't like pizza.

Protože dovětek bude kladný, vytvoříme si kladné otázky:

Is he hungry?
Does he like pizza?

Celé věty potom budou:

John isn't hungry, is he? TTT
John doesn't like pizza, does he? TTT 

U dalších vět bude postup stejný.

You're parents aren't home, are they? TTT
Dana isn't really just a friend, is she? TTT
You haven't told me the whole truth, have you? TTT
You don't mind, do you? TTT
People didn't have cars back then, did they? TTT
Doctors aren't supposed to lie to you, are they? TTT
It won't be easy, will it? TTT 

Pokud má věta zápor vyjádřený slovíčkem never, bude dovětek také kladná:

He'll never learn, will he? TTT
You have never cared about anybody, have you? TTT 

Další důležitá pravidla:

V tázacím dovětku nepoužíváme plný podmět, pouze osobní zájmeno.

John is hungry, isn't John?
Your parents aren't home, are your parents?

U slovesa have se používají dva typy otázek. Jedná-li se o pomocné sloveso (např. v předpřítomném čase nebo ve vazbě have got), v dovětku bude have. Jedná-li se o plnovýznamové sloveso, v dovětku bude do nebo does.

You've got a twin brother, haven't you? TTT
Andy's never been to the US, has he? TTT
We've met before, haven't we? TTT 

They have to give me my money back, don't they? TTT
The game has two different endings, doesn't it? TTT 

Je-li v oznamovací větě použita vazba there is / there are apod., slovíčko there bude zastávat funkci podmětu i v tázacím dovětku.

There is enough for everyone, isn't there? TTT
There isn't much we can do, is there? TTT
There won't be a next time, will there? TTT
There were lots of tourists, weren't there? TTT 

Intonace

Ve výslovnosti mohou mít tázací dovětky stoupavou i klesavou intonaci.

Intonace klesá, pokud mluvčí nad tvrzením věty nepochybuje.

You didn't take the job, did you? TTT – intonace klesá, předpokládám tedy, že to tak je, nemyslím si, že by to bylo jinak

Intonace stoupá, pokud si mluvčí není jistý a chce po posluchači utvrzení, chce se přesvědčit, zda to tak je nebo nikoliv. V překladu bychom potom použili např. a nebo ano? / a nebo ne?

You didn't take the job, did you? TTT – intonace stoupá, nevím tedy, jestli to tak je, zjišťuji, jestli ano či ne

Závěrem

S tázacími dovětky tohoto typu se v mluvené angličtině setkáte velmi často a je dobré jim nejen rozumět, ale také je umět používat. Tento článek obsahuje základy, které si pokročilejší studenti mohou dále rozšířit některých z našich dalších článků.

Přepis bublinkové nápovědy: