Help for English

Sloveso HAVE

ELEMENTARY Vydáno dne 20.11.2006

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.Sloveso HAVE

Sloveso HAVE je jedním z nějčastěji používaných anglických sloves, a obávám se, že i jedno z nejobtížnějších. Má totiž několik významů a používá se i jako sloveso pomocné. Chybují v něm nejen začínající studenti, ale i ti pokročilejší. Proto se v tomto článku zaměříme právě na toto sloveso.

Pomocné / významové sloveso

Jak již bylo řečeno, sloveso HAVE se používá jako sloveso pomocné (např. v předpřítomném čase, či ve vazbě HAVE GOT) i jako sloveso významové (např. ve významu 'mít' či 'dávat si' či 'muset'). Z toho plyne, že se v různých situacích používá různě. Jako pomocné sloveso tvoří např. otázku pomocí inverze (převrácením slovosledu) a zápor pomocí částice NOT. Jako významové sloveso však nikoliv. To se chová jako jakékoliv jiné anglické sloveso, jako např. GO, LIKE, SLEEP. Podívejte se na následující tabulku:


pomocné sloveso
významové sloveso
ozn. věta
I have got, he has been
I have, he has
otázka
have you got? has he been?
do you have? does he have?
zápor
I haven't got, he hasn't been
I don't have, he doesn't have
krátká odp.
I have, he has
I do, he does


Nyní se podíváme na jednotlivé případy použití slovesa HAVE.

HAVE = mít

Nejčastějším významem slovesa HAVE je samozřejmě význam 'mít, vlastnit'. I v tomto případě se však HAVE používá dvěma způsoby.

1) I HAVE GOT

Tento způsob použití je typický pro britskou angličtinu. Sloveso HAVE je zde pouze pomocným slovesem, za kterým stojí minulé příčestí slovesa GET.


oznamovací
otázka
zápor
I
I have got
have I got?
I haven't got
you
you have got
have you got?
you haven't got
he/she/it
he has got
has he got?
he hasn't got
we
we have got
have we got?
we haven't got
you
you have got
have you got?
you haven't got
they
they have got
have they got?
they haven't got


Zde je důležité nezapomínat na slůvko GOT. Takto vytvořená otázka (či zápor) bez GOT není v angličtině běžná, a měli byste se jí vyhýbat!

2) I HAVE

V americké angličtině se v tomto významu používá HAVE jako běžné významové sloveso, tedy bez GOT, otázky a zápory potom tvoří pomocí slovesa DO:


oznamovací
otázka
zápor
I
I have
do I have?
I don't have
you
you have
do you have?
you don't have
he/she/it
he has
does he have?
he doesn't have
we
we have
do we have?
we don't have
you
you have
do you have?
you don't have
they
they have
do they have?
they don't have


Který způsob použijete má velký vliv na to, jak bude např. vypadat krátká odpověď na otázku ano/ne, či tázací dovětek, nebo přitakání:

Have you got a car? -- Yes, I have.
Do you have a car? -- Yes, I do.
(Yes, I have)

You've got a brother, haven't you?
You have a brother, don't you?
(haven't you?)

I have got a large house. -- So have I.
I have a large house. -- So do I.
(So have I.)

Pomocné sloveso HAVE můžete zkrátit pomocí 've, 's, významové nikoliv:

I've got a brother. I've a brother
He's got a lot of time. He's a lot of time.

POZOR! V minulém čase už tyto dvě možnosti nemáte. V minulosti se VŽDY (ve významu 'mít') používá sloveso HAD jako významové sloveso, tedy bez GOT, otázku a zápor tvoříme pomocí DID!

We had a dog. We had got a dog.
Did you have many toys? Had you got many toys? Had you many toys?
I didn't have much time. I hadn't got much time. I hadn't much time.

POZOR: V tomto významu ('mít') se jedná o sloveso STAVOVÉ, z čehož vyplývá, že se neobjevuje v průběhových časech. Nejde totiž o činnost, která by mohla probíhat, ale pouze o stav.

I have some free time now. -- I'm having some free time now.
I haven't got much money today. -- I'm not having much money today.

HAVE = dávat si

Druhým častým významem slovesa HAVE je význam 'dávat si, užívat si'. Zde se již jedná jak v britské, tak v americké angličtině o plnohodnotné významové sloveso, a také se tak chová. Nalezneme ho např. ve spojení have breakfast (snídat), have lunch (obědvat), have dinner (večeřet), have a bath/shower (dávat si koupel/sprchu), have a good time (užívat si), have a nice weekend (užívat si víkend), have a holiday (mít dovolenou, být na dovolené), have a cup of coffee (dát si kávu) atd.

Ve výše uvedených případech NELZE použít vazbu HAVE GOT!

I have a shower every day. -- Sprchuji se každý den.
I have got a shower every day.
I have got a shower. -- Mám sprchu (mám ji doma).

V otázce a záporu vždy použijeme DO (How often do you have a shower? What time do you have dinner? I don't usually have breakfast.).

POZOR: Tento význam slovesa je dynamický, tedy může se objevit v průběhových časech!

He's having a shower at the moment. -- Právě se sprchuje.
We're having a wonderful time here. -- Skvěle si to tu užíváme.
I'm having breakfast. -- Právě snídám.

Rozdíl je potom patrný:

We've got coffee. -- Máme kávu (doma např.)
We're having coffee. -- Dáváme si kávu.

HAVE TO = muset

Sloveso HAVE se také používá ve významu 'muset, mít (něco udělat)'. Nahrazuje tak např. modální sloveso MUST. Lze ho použít jako významové sloveso (otázka a zápor pomocí DO), i jako pomocné (vazba HAVE GOT TO).

I have to go. -- Do you have to go? -- I don't have to go. (musím jít...)
I've got to go. -- tento tvar se většinou používá pouze v oznamovacích větách, jeho význam je víceméně stejný, jako tvar HAVE TO. Nepoužívá se však tak často, a spíše vyjadřuje jednorázovou povinnost (nyní něco musím udělat) -- ale není to stoprocentním pravidlem.

POZOR na tázací dovětky a podobně.

He has to study, doesn't he?
He's got to study, hasn't he?

Je nějaký rozdíl mezi MUST a HAVE TO? Ano. Pomocí MUST většinou něco přikazujeme, HAVE TO však pouze oznamuje, že existuje nějaká povinnost (povinnost, která vychází z nějakého řádu, z pravidel, z okolností apod.)

I have to study. -- Musím se učit, např. protože mi to přikázali rodiče, nebo protože je zítra náročný test.
I must study. -- Musím se učit! Samotnému mi o to jde, sám sobě to přikazuji... musím musím musím!

You have to listen to your teacher. -- Oznamuji, co je psáno ve školním řádu, či jaká povinnost vychází z okolností - ve škole se to tak musí.
You must listen to me. -- Sám to dotyčnému přikazuji, musí mě prostě poslouchat.

MUST ovšem existuje pouze v přítomném čase, pokud bychom chtěli sloveso 'muset' použít např. v minulém čase, v infinitivu apod., použijeme vždy HAVE TO.

HAVE v dokonavých časech

Sloveso HAVE se samozřejmě používá např. v předpřítomném čase, předminulém čase a dalších dokonavých slovesných tvarech. Zde je HAVE zcela pomocným slovesem, otázku vždy tvoří pomocí inverze, zápor vždy pomocí NOT.

I haven't seen him. Have you ever been there?
He hadn't heard of her. Had he broken anything?

Závěrem

Ukázali jsme si dva způsoby použití slovesa HAVE. Správná znalost tohoto slova je nezbytná k tomu, abyste mohli vytvářet správné a srozumitelné anglické věty. V některých případech máte možnost volby, zda použijete tvar slovesa s GOT či bez GOT, jinde nikoliv. Důležité však je vědět, že se sloveso HAVE v těchto dvou případech ve větě chová úplně jinak.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

HAVE (přehledy)

Pro začátečníky dnes přinášíme tabulky se všemi tvary slovesa HAVE, které se v britské angličtině pojí se slůvkem GOT. V americké však stojí bez GOT. Mohou si je vystřihnout a mít je tak stále na očích.
STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa - cvičení #1

Procvičování používání minulých modálních sloves (must have done, should have done apod.) a opisů modálních sloves v minulosti (had to, was allowed to apod.)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso HAVE 74 113537 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem