Help for English

Sloveso HAVE

ELEMENTARY Vydáno dne 20.11.2006

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.Sloveso HAVE

Sloveso have/'hæv/ je jedním z nejčastěji používaných anglických sloves a překvapivě i jedno z nejobtížnějších. Má totiž několik významů a používá se i jako sloveso pomocné. Chybují v něm nejen začínající studenti, ale i ti pokročilejší. Proto se v tomto článku zaměříme právě na toto sloveso.

Pomocné / významové sloveso

Jak již bylo řečeno, sloveso have/‘hæv/ se používá jako sloveso pomocné (např. v předpřítomném čase, či ve vazbě have got) i jako sloveso významové (např. ve významu 'mít’ či ‘dávat si’ či ‘muset’). Z toho plyne, že se v různých situacích používá různě.

Jako pomocné sloveso tvoří např. otázku pomocí inverze (převrácením slovosledu) a zápor pomocí částice not. Jako významové sloveso však nikoliv. To se chová jako jakékoliv jiné anglické sloveso, jako např. go, like, sleep. Podívejte se na následující tabulku:

  pomocné sloveso významové sloveso
ozn. věta I have got, he has been I have, he has
otázka have you got? has he been? do you have? does he have?
zápor I haven't got, he hasn't been I don't have, he doesn't have
krátká odpověď I have, he has I do, he does

Nyní se podíváme na jednotlivé případy použití slovesa have.

HAVE = mít

Nejčastějším významem slovesa have je samozřejmě význam ‘mít, vlastnit’. I v tomto případě se však have používá dvěma způsoby.

1) I HAVE GOT

Tento způsob použití je typický pro britskou angličtinu. Sloveso have je zde pouze pomocným slovesem, za kterým stojí minulé příčestí slovesa get, tedy got.

  oznamovací otázka zápor
I I have got have I got? I haven't got
you you have got have you got? you haven't got
he, she, it he has got has he got? he hasn't got
we we have got have we got? we haven't got
you you have got have you got? you haven't got
they they have got have they got? they haven't got

Zde je důležité nezapomínat na slůvko got. Takto vytvořená otázka (či zápor) bez got není v angličtině běžná, a měli byste se jí vyhýbat!

2) I HAVE

americké angličtině se v tomto významu používá have jako běžné významové sloveso, tedy bez got, otázky a zápory potom tvoří pomocí slovesa do (nebo does).

  oznamovací otázka zápor
I I have do I have? I don't have
you you have do you have? you don't have
he, she, it he has does he have? he doesn't have
we we have do we have? we don't have
you you have do you have? you don't have
they they have do they have? they don't have

Který způsob použijete, má velký vliv na to, jak bude například vypadat krátká odpověď na otázku ano/ne, či tázací dovětek, nebo přitakání:

Have you got a car? – Yes, I have.
Do you have a car? – Yes, I do. (Yes, I have)

You've got a brother, haven't you?
You have a brother, don't you? (haven't you?)

have got a large house. – So have I.
have a large house. – So do I. (So have I.)

Pomocné sloveso have můžete zkrátit pomocí 've nebo 's, významové nikoliv:

I've got a brother. I've a brother
He's got a lot of time. He's a lot of time.

Pozor! V minulém čase už tyto dvě možnosti nemáte. V minulosti se VŽDY (ve významu ‘mít’) používá sloveso had jako významové sloveso, tedy bez got, otázku a zápor tvoříme pomocí did!

We had a dog. We had got a dog.
Did you have many toys? Had you got many toys? Had you many toys?
didn't have much time. hadn't got much time. hadn't much time.

Pozor! V tomto významu (‘mít’) se jedná o sloveso stavové, z čehož vyplývá, že se neobjevuje v průběhových časech. Nejde totiž o činnost, která by mohla probíhat, ale pouze o stav.

have some free time now. – I'm having some free time now.
haven't got much money today. – I'm not having much money today.

Pozn.: Více o stavových a dynamických slovesech zde.

HAVE = dávat si

Druhým častým významem slovesa have/‘hæv/ je význam 'dávat si, užívat si’. Zde se již jedná (v britské i americké angličtině) o plnohodnotné významové sloveso, a také se tak chová.

Nalezneme ho například ve spojení have breakfast (snídat), have lunch (obědvat), have dinner (večeřet), have a bath/shower (dávat si koupel/sprchu), have a good time (užívat si), have a nice weekend (užívat si víkend), have a holiday (mít dovolenou, být na dovolené), have a cup of coffee (dát si kávu) atd.

Ve výše uvedených případech NELZE použít vazbu have got!

have a shower every day. = Sprchuji se každý den.
have got a shower every day.
have got a shower. = Mám sprchu (mám ji doma).

V otázce a záporu vždy použijeme do (How often do you have a shower? What time do you have dinner? I don't usually have breakfast.).

Pozor! Tento význam slovesa je dynamický, tedy může se objevit v průběhových časech.

He's having a shower at the moment. = Právě se sprchuje.
We're having a wonderful time here. = Skvěle si to tu užíváme.
I'm having breakfast. = Právě snídám.

Rozdíl je potom patrný:

We've got coffee. = Máme kávu (doma např.)
We're having coffee. = Dáváme si kávu.

HAVE TO = muset

Sloveso have, přesněji spojení have to/‘hæv tʊ/, se také používá ve významu 'muset’. Nahrazuje tak například modální sloveso must.

V tomto významu ho lze použít jako významové sloveso (otázka a zápor pomocí do), i jako pomocné (vazba have got to).

have to go. = Musím jít.
Do you have to go? = Musíš jít?
don't have to go. = Nemusím jít.

V oznamovacích větách se používá i have got to, např.:

have got to see her.
I've got to go.

Jeho význam je víceméně stejný, jako tvar have to. Nepoužívá se však tak často, a spíše vyjadřuje jednorázovou povinnost (nyní něco musím udělat) – ale není to stoprocentním pravidlem.

Pozor na tázací dovětky a podobně.

He has to study, doesn't he?
He's got to study, hasn't he?

Je nějaký rozdíl mezi must a have to? Ano. Pomocí must většinou něco přikazujeme, have to však pouze oznamuje, že existuje nějaká povinnost (povinnost, která vychází z nějakého řádu, z pravidel, z okolností apod.)

have to study. – Musím se učit, např. protože mi to přikázali rodiče, nebo protože je zítra náročný test.
must study. – Musím se učit! Samotnému mi o to jde, sám sobě to přikazuji… musím musím musím!

You have to listen to your teacher. – Oznamuji, co je psáno ve školním řádu, či jaká povinnost vychází z okolností – ve škole se to tak musí.
You must listen to me. – Sám to dotyčnému přikazuji, musí mě prostě poslouchat.

Sloveso must ovšem existuje pouze v přítomném čase, pokud bychom chtěli sloveso ‘muset’ použít např. v minulém čase, v infinitivu apod., použijeme vždy have to.

HAVE v dokonavých časech

Sloveso have se samozřejmě používá např. v předpřítomném čase, předminulém čase a dalších dokonavých slovesných tvarech. Zde je have zcela pomocným slovesem, otázku vždy tvoří pomocí inverze, zápor vždy pomocí NOT.

haven't seen him. Have you ever been there?
He hadn't heard of her. Had he broken anything?

Závěrem

Ukázali jsme si dva způsoby použití slovesa have. Znalost tohoto slova je nezbytná k tomu, abyste mohli vytvářet správné a srozumitelné anglické věty. V některých případech máte možnost volby, zda použijete tvar slovesa got či bez got, jinde nikoliv. Důležité však je vědět, že se sloveso have v těchto dvou případech ve větě chová úplně jinak.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

HAVE (přehledy)

Pro začátečníky dnes přinášíme tabulky se všemi tvary slovesa HAVE, které se v britské angličtině pojí se slůvkem GOT. V americké však stojí bez GOT. Mohou si je vystřihnout a mít je tak stále na očích.
STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso HAVE 75 122296 Od elenor poslední příspěvek
před 4 lety