Help for English

Gramatika

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: A TOAST nebo SOME TOAST

Roman Svozílek | 15. 7. 2024

Víte, že slovíčko TOAST může být počitatelné i nepočitatelné? Slovo má ale dva dosti rozdílné významy.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Záludná vazba přídavného jména a infinitivu

Marek Vít | 20. 6. 2024 | komentáře: 7

Zajímavá anglická gramatická struktura, kde se podmět váže s přídavným jménem a infinitivem, jako např. MY BOSS IS IMPOSSIBLE TO WORK WITH.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Řadové číslovky v angličtině (první, druhý...)

Marek Vít | 17. 6. 2024

Anglické řadové číslovky FIRST (první), SECOND (druhý) apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

To auto ne a ne nastartovat!

Marek Vít | 20. 5. 2024 | komentáře: 17

Používání WON'T A WOULDN'T ve větách, kde v češtině používáme vazbu NE A NE + infinitiv.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičení: Frekvenční příslovce

Roman Svozílek | 13. 5. 2024

Umíte správně používat příslovce určující frekvenci (jako NEVER, USUALLY)?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Příslovce určující frekvenci

Roman Svozílek | 6. 5. 2024

Pojďme si ukázat užitečná příslovce, která vyjadřují, jak často něco děláme.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Test: podmínkové věty (3)

Roman Svozílek | 8. 4. 2024 | komentáře: 2

Vyzkoušejte si svou znalost základních podmínkových vět a po vyhodnocení si přečtěte vysvětlení případných chyb.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Angličtina novinových titulků: Gramatika

Marek Vít | 2. 4. 2024

Jak se liší gramatika novinových titulků od běžné každodenní angličtiny?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Jak říct anglicky 'kolikátý'

Marek Vít | 15. 10. 2023

Jak v angličtině vyjádřit tázací ‘kolikátý’ nebo neurčité ‘několikátý’.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MAYBE vs. MAY BE

Roman Svozílek | 28. 4. 2023

Umíte správně používat MAYBE a MAY BE? Procvičte si to.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Čárky v angličtině (2)

Marek Vít | 14. 4. 2023

Procvičte si na příkladech pro středně pokročilé, kdy se v angličtině píší čárky.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Čárky v angličtině (1)

Marek Vít | 13. 4. 2023 | komentáře: 6

Určete, zda na dané místo ve větě patří čárka.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucí čas

Marek Vít | 11. 4. 2023 | komentáře: 93

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas pomocí slovesa WILL a spojení BE GOING TO.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

TEST: Vyjadřování dedukcí

Roman Svozílek | 3. 3. 2023

Umíte používat modální slovesa pro vyjádření dedukcí?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: LIKELY vs. PROBABLY

Roman Svozílek | 1. 3. 2023

Víte, kdy použít jedno a kdy druhé? Procvičte si to.

Pokračování článku »