Help for English

Různé

INTERMEDIATE

Záludná vazba přídavného jména a infinitivu

Marek Vít | 20. 6. 2024

Zajímavá anglická gramatická struktura, kde se podmět váže s přídavným jménem a infinitivem, jako např. MY BOSS IS IMPOSSIBLE TO WORK WITH.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Řadové číslovky v angličtině (první, druhý...)

Marek Vít | 17. 6. 2024

Anglické řadové číslovky FIRST (první), SECOND (druhý) apod.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Angličtina novinových titulků: Gramatika

Marek Vít | 2. 4. 2024

Jak se liší gramatika novinových titulků od běžné každodenní angličtiny?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Jak říct anglicky 'kolikátý'

Marek Vít | 15. 10. 2023

Jak v angličtině vyjádřit tázací ‘kolikátý’ nebo neurčité ‘několikátý’.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Čárky v angličtině (2)

Marek Vít | 14. 4. 2023

Procvičte si na příkladech pro středně pokročilé, kdy se v angličtině píší čárky.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Čárky v angličtině (1)

Marek Vít | 13. 4. 2023 | komentáře: 6

Určete, zda na dané místo ve větě patří čárka.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Test: Nepřímá řeč (1)

Marek Vít | 25. 10. 2022

Vyberte ze čtyř možností tu, pomocí které lze přímou řeč převést na nepřímou.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Časová určení: LAST WEEK vs. THE LAST WEEK

Marek Vít | 20. 6. 2022 | komentáře: 15

Článek o rozdílu ve významu časových určení jako je LAST WEEK / THE LAST WEEK / A WEEK AGO apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Otázky na podmět

Marek Vít | 20. 1. 2022

Jedná se o otázku na podmět či na předmět? Vyberte ze dvou možností tu, která se hodí na vynechané místo.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) 2

Marek Vít | 10. 1. 2022 | komentáře: 48

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Otázky na podmět

Marek Vít | 22. 11. 2021 | komentáře: 36

Jak se tvoří otázky na podmět a jaký je rozdíl mezi podmětnými a předmětnými otázkami.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Vazba THERE IS / THERE ARE

Marek Vít | 7. 11. 2021 | komentáře: 3

Používání tzv. existenční vazby THERE IS/ARE pro popis toho, kde co je.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Základní slovosled oznamovacích vět

Marek Vít | 4. 11. 2021

Jaké je základní pořadí slov v anglické větě? Kam patří podmět, sloveso, předmět a příslovečné určení?

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičení: Vazba THERE IS / THERE ARE

Marek Vít | 25. 10. 2021

Kdy se používá vazba THERE IS / ARE a kdy nikoliv?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Zápory NO, NONE, NO ONE a další

Marek Vít | 21. 10. 2021 | komentáře: 29

Přehled záporných slůvek NO, NONE, NO ONE, NOR, NEITHER. Víte, jak se které používá?

Pokračování článku »