Help for English

Vazba THERE IS / THERE ARE

ELEMENTARY Vydáno dne 07.11.2021

Používání tzv. existenční vazby THERE IS/ARE pro popis toho, kde co je.‘Existenční vazba’ THERE IS / THERE ARE

V angličtině je poměrně pevně daný slovosled – věta začíná podmětem, za kterým následuje sloveso (I live, he is, they went, she is sleeping…)

Ve větách, kterými popisujeme, kde co je, by ale mohl nastat problém. Jak řekneme, že v našem bytě jsou čtyři místnosti? Pokud bychom následovali pravidlo ‘podmět + sloveso + příslovečné určení’, vznikla by nám věta:

Four rooms are in our apartment.

Ta by ale zněla stejně nešikovně, jako kdybychom v češtině řekli “čtyři pokoje jsou v našem bytě”. Pro podobné popisné věty budeme potřebovat vazbu there/‘ðeə/ is nebo there are. Někdy se jí říká 'existenční vazba’.

There are four rooms in our apartment. TTT *1  

Určení místa může být na konci nebo na začátku. Pomocné slůvko there tam ale bude v každém případě.

In our apartment, there are four rooms. TTT *2  

Pozor, slovíčko there znamená sice tam, ale roli tu má ryze gramatickou. V českém překladu se tedy neobjeví.

There are eleven players on my team. TTT *3
There are twenty-five students in my class. TTT *4
There is a poster on the wall. TTT *5  

Spojení there is se v mluvené angličtině zkracuje na there's/'ðeəz/:

There's a poster on the wall. TTT *6  

Otázky a zápory s THERE IS / THERE ARE

Vazbu there is a there are můžeme používat i v otázkách. Podobně jako u vazby slovesa být s osobním zájmenem pouze převrátíme slovosled. V otázce tedy bude is there a v množném čísle are there.

Is there an elevator in your building? TTT *7
Are there any eggs in the fridge? TTT *8  

Nejedná-li se o otázku ano/ne, bude na začátku věty ještě nějaké tázací slůvko či spojení, např. how many (kolik):

How many trees are there in the world? TTT *9
Why is there a dead mouse on the floor? TTT *10  

Záporné věty tvoříme přidáním not ke slovesu být. Často potom používáme stažené tvary there isn't a there aren't:

There isn't a fridge in the room. TTT *11
There aren't any people in the street. TTT *12  

Kdy vazbu THERE IS / THERE ARE nepoužijeme

Věty s vazbou there is a there are používáme tehdy, když říkáme, že někde něco je, většinou se jedná o věty, které jakoby odpovídají na otázku: co tam je? Pokud bychom ale např. říkali, že máma je na zahradě, tuto vazbu použít nemůžeme.

There is my mother in the garden.

Věta ‘máma je na zahradě’ totiž spíše odpovídá na otázku kde je máma?, nikoliv co je na zahradě? Proto použijeme zcela normální slovosled, na který jsme již ze všech předchozích lekcí zvyklí:

My mother is in the garden. TTT *13  

Srovnejte:

There is a house on the hill. TTT *14 – co je na kopci?
The house is on the hill. TTT *15 – kde je ten dům?

There are eleven players on my team. TTT *16 – kolik jich tam je?
Jack Cooper is on my team. TTT *17 – kde je, ve kterém týmu je

Porovnáte-li tyto věty s češtinou, vazbu there is / there are používáme především tam, kde čeština začíná určením místa (na zahradě je, v mém týmu je…)

Překlad:
 1. V našem bytě jsou čtyři místnosti.
 2. V našem bytě jsou čtyři místnosti.
 3. V mém týmu je jedenáct hráčů.
 4. V mojí třídě je dvacet pět studentů.
 5. Na zdi je plakát.
 6. Na zdi je plakát.
 7. Je ve vašem domě výtah?
 8. Jsou v ledničce nějaká vejce?
 9. Kolik je na světě stromů?
 10. Proč je na podlaze mrtvá myš?
 11. V tom pokoji není lednička.
 12. Na ulici nejsou žádní lidé.
 13. Máma je na zahradě.
 14. Na kopci je dům.
 15. Ten dům je na kopci.
 16. V mém týmu je jedenáct hráčů.
 17. Jack Cooper je v mém týmu.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: Vazba THERE IS / THERE ARE

Kdy se používá vazba THERE IS / ARE a kdy nikoliv?

STARTER

THERE IS / THERE ARE (test)

Umíte správně používat tuto základní vazbu? Otestujte se.
STARTER

THERE IS / THERE ARE (tabulka)

Pro začínající studenty dnes nabízíme přehlednou tabulku s vazbou THERE IS / THERE ARE, kterou si můžete vytisknout. Určitě ji však mohou využít i učitelé do hodin.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazba THERE IS / THERE ARE 3 350 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 měsíci