Help for English

Zápory NO, NONE, NO ONE a další

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.08.2010

Přehled záporných slůvek NO, NONE, NO ONE, NOR, NEITHER. Víte, jak se které používá?Záporná slůvka #2

NO, NONE, NO ONE...

 

První z těchto článků o anglických záporných slůvkách se věnoval rozdílu mezi NO a NOT. Najdete ho zde. Dnes se podíváme na další problematická slovíčka a to především na NO, NONE, NO ONE a NEITHER. Ukážeme si, jak se používají a jaký je mezi nimi rozdíl. Větší část této látky se hodí už studentům na úrovni PRE-INTERMEDIATE, zajímavosti zde najdou ale jistě i pokročilejší studenti.

 

Determinátor NO

První ze slovíček, na která se podíváme, je NO - ne však už ve významu 'ne'. Půjde o DETERMINÁTOR, který překládáme jako 'žádný'. (Co přesně to 'determinátory' jsou, se můžete dočíst v článku zde.) Slovíčko NO patří před podstatné jméno. Pokud má podstatné jméno před sebou přídavná jména, NO bude úplně na začátku.

no money , no dogs , no big deal , no expensive gifts ...

Nezapomeňte, že pokud použijeme NO, sloveso ve větě je kladné.

I have no money.
I don't have no money.

There were no people.
I want no expensive gifts.

Je-li zápor u slovesa, místo NO použijeme determinátor ANY.

I don't have any money.
There weren't any people.
I don't want any expensive gifts.

O tomto jevu se dočtete v článku o dvou záporech ve větě zde.

No se nejčastěji pojí s nepočitatelnými podstatnými jmény a nebo s podstatnými jmény v množném čísle:

There were no people.
I had no money.

Chceme-li 'žádný' přiřadit podstatnému jménu počitatelnému v jednotném čísle, obvykle použijeme zápornou větu a podst. jméno bude mít jen neurčitý člen:

I don't have a brother.
I'm not going to watch a movie tonight.

Věta se záporem NO by zněla nepřirozeně, nebo by až příliš dávala důraz na slovo 'žádný'. Raději se takovým větám vyhýbejte, i když se nejedná vyloženě o chybu.

I have no brother.
I'm going to watch no movie tonight.

Je-li 'žádný' v podmětu věty, NO lze použít i u počitatelných jmen v jednotném čísle. Dáváme tím na 'žádný' větší důraz.

No child should suffer discrimination.

 

Zájmeno NONE

Na rozdíl od NO, slovíčko NONE patří mezi zájmena. Překládáme ho také jako 'žádný'. Nestojí však před podstatnými jmény ale samostatně. Jako zájmeno totiž zároveň podstatné jméno nahrazuje. Slovíčko NONE tedy může stát v podmětu věty, v předmětu věty, za sponovým slovesem (linking verb) apod.

I wanted two books but I got none.

Zájmeno NONE zde zastupuje vlastně výraz NO BOOKS.

I asked my friends for help but none helped me.

Zde zájmeno zastupuje výraz NO FRIENDS.

Did you drink all the beer? There is none left in the fridge.

NONE zastupuje spojení NO BEER.

Záměna NO a NONE by znamenala hrubou gramatickou chybu:

I have none friends.
There is no in the fridge.

Pozor opět na dva zápory ve větě. Je-li zápor u slovesa, použijeme opět ANY:

Do you know where my socks are? I can't find any.
Can you buy some more beer? There isn't any in the fridge.

NONE se velmi často objevuje také ve spojení s předložkou OF - žádný z:

None of them helped me.
None of the children brought an umbrella.
None of the money went to charity.
None of the students is/are very smart.
(Za výrazem NONE OF, použijeme-li ho s podstatným jménem v množném čísle, může být sloveso v jednotném i množném čísle. Množné se používá v běžné neformální angličtině, jednotné můžete zahlédnout spíše ve formálních textech.)

 

Determinátor / zájmeno NEITHER

Když jsme mluvili o NO a NONE, je důležité zmínit i slovíčko NEITHER. To se totiž používá podobně jako NO a NONE, ovšem s tím rozdílem, že se týká jen počtu dvou věcí či dvou lidí. Podívejte se na příklad:

Neither parent had money to support the child.
No parent likes to see their child unhappy.

V prvním případě se jedná o výběr ze dvou rodičů, ani otec, ani matka. Ve druhém jde obecně o výběr ze všech rodičů na světě.

NEITHER používáme buď s podstatným jménem v jednotném čísle (neither parent), ve vazbě s OF (neither of the parents) a nebo jako zájmeno samostatně:

Neither eye was damaged.
Neither answer was right.
She liked neither option.

She liked neither of her two math teachers.
Neither of the parents was/were present.
If neither of the teams score/scores, it's a draw.
(Všimněte si zde, že sloveso za NEITHER OF může být v jednotném i množném čísle. Množné číslo je běžné spíše v neformální angličtině. Je to tedy stejné jako u vazby NONE OF.)

Which one do you like, the black one or the green one? -- Neither.
I thought she would kill me or at least hit me but she did neither.

NEITHER se také používá ve spojení s NOR pro vyjádření českého 'ani ... ani':

She liked neither the blue one nor the red one.
She neither killed me nor hit me.

O slovíčku NEITHER, EITHER apod. se dočtete více v článku zde.

 

Zájmena NO ONE, NOBODY, NOTHING

Zbývá nám už zmínit jen tři slůvka. Jedná se o zájmena 'nikdo' a 'nic'.

NO ONE se píše jako dvě slova a nebo s pomlčkou. NOBODY a NO ONE znamená to samé, není zde žádný rozdíl ve významu. V písemném projevu možná častěji uvidíte NO ONE, ale v mluvené angličtině jsou tyto výrazy na stejné rovině.

Nobody / no one knows what it's like.
Nobody / no one likes liars.

Pozor, nepleťte si NONE a NO ONE - na první pohled jsou podobná, ale jejich použití se liší. Kromě toho, co již bylo řečeno, je zde i tento rozdíl:

None helped me. - zde se zájmeno NONE odvolává na něco, o čem jsme již mluvili, tedy před tím by např. předcházela věta I asked my friends. NONE se potom bude vztahovat k těm mým přátelům.
No one helped me.
- zde je zájmeno NO ONE míněno jako OBECNĚ NIKDO, nevztahuje se tedy k žádným konkrétním lidem, ale říkáme, že mi nepomohl vůbec nikdo.

Podobně je to s NOTHING:

I found none. - zde říkám, že jsem nenašel žádné. Věta ale sama nedává smysl, pokud neznáme kontext. Muselo by před tím být např. I was looking for some socks. NONE se potom vztahuje k těm ponožkám.
I found nothing.
- tato věta už může existovat sama, protože říká, že jsem nenašel vůbec nic.

Opět upozorním na tzv. 'dva zápory ve větě'. Je-li zápor u slovesa, budeme používat ANYONE (psáno již jako jedno slovo), ANYBODY či ANYTHING.

 


Pro pokročilé

Pro pokročilé ještě zmíním několik vazeb:

 

None other than

None other than - nikdo jiný - používáme pro zdůraznění toho, že se skutečně jedná o danou věc či osobu:

I realized that the person right in front of me was none other than Peter Buck of R.E.M.

 

None the + komparativ

Vazbu none the better, none the wiser, none the more able apod. používáme ve významu 'ani o trochu + druhý stupeň přídavného jména:

She has explained everything but I'm none the wiser.

Používá se často s předložkou FOR. Vyjadřuje, že se něco nezměnilo i přesto, že ...

He was none the richer for the gift.
I was none the wiser for the information.

Možná jste někteří slyšeli o skupině Sixpence None the Richer, jejíž hit KISS ME dobyl před cca deseti lety rádia na celém světě. Název jejich kapely je spíše hříčka se slovy než gramatická struktura. Spojení totiž vychází z jedné knihy C.S. Lewise (autora známé Narnie), ve které vypráví o tom, že když dítě poprosí tatínka o korunu (doslova o šesták), aby mu mohlo koupit dárek, bylo by pošetilé si myslet, že tatínek tím jakkoliv zbohatne, když ten dárek potom dostane, ale přesto z něho má radost. Skupině se tento příběh zřejmě líbil a vytvořili z něho svůj název.

 

None too + příd. jméno

None too se používá ve formálnějším stylu před přídavnými jmény:

She was none too happy about it.
John was feeling none too well in the morning.
It happened none too soon.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Negatives (no, not, none, no one...)

Test zaměřený na záporná slůvka NO, NOT, NONE, NO ONE, NEITHER atd.
INTERMEDIATE

No way, no problem, no biggie

Co znamenají a jak se používají fráze jako NO WAY, NO PROBLEM, NO SWEAT, NO BIGGIE apod.
PRE-INTERMEDIATE

Test: Zástupné ONE

Test, ve kterém si vyzkoušíte, zda umíte používat zájmeno a zástupné slůvko ONE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zápory NO, NONE, NO ONE a další 39 29201 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem