Help for English

Zápory NO, NONE, NO ONE a další

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.10.2021

Přehled záporných slůvek NO, NONE, NO ONE, NOR, NEITHER. Víte, jak se které používá?Zápory NO, NONE, NO ONE

O základních rozdílech mezi slovíčky no a not se dočtete v článku Anglicky ‘ne’ a časté chyby. Dnes se budeme věnovat dalším záporným slovíčkům a to no/'nəʊ/, none/'nʌn/ a no one/'nəʊwʌn/.

Determinátor NO

První ze slovíček, na která se podíváme, je no/'nəʊ/ – ne však ve významu ne. Půjde o tzv. determinátor, který překládáme jako žádný.

Pozn.: Co přesně to ‘determinátory’ jsou, se můžete dočíst v článku Co jsou to ‘determinátory’ (determiners).

Ve větě je umístíte před podstatné jméno.

There was no snow. TTT *1
I have no money. TTT *2
If there are no questions, we can end the meeting. TTT *3  

Pokud má podstatné jméno před sebou přídavná jména, no bude úplně na začátku.

There were no young people at the party last night. TTT *4  

Nezapomeňte, že pokud použijeme no, musí sloveso ve větě být kladné.

I have no money. TTT *5 (nikoliv I don't have no money)
There were no people. TTT *6 (There weren't no people)
I want no expensive gifts. TTT *7 (I don't want no…)

Je-li zápor u slovesa, místo no použijeme determinátor any.

I don't have any money. TTT *8
There weren't any people. TTT *9
I don't want any expensive gifts. TTT *10  

Pozn.: O tomto jevu se dočtete v článku Dva zápory ve větě? NE!.

Slovíčko no/'nəʊ/ se nejčastěji pojí s nepočitatelnými podstatnými jmény (no money, no air, no snow, no water, no information) nebo s podstatnými jmény v množném čísle (no people, no trees, no children, no pencils).

Chceme-li české žádný přiřadit podstatnému jménu počitatelnému v jednotném čísle, no není tak běžné (no car, no person, no answer). Setkáte se s tím výjimečně a sami se takovým větám spíše vyhýbejte.

I knocked but there was no answer. TTT *11 tato věta je v pořádku
She has no child. – tato věta zní nepřirozeně

V takových případech použijeme jednoduše zápornou větu a neurčitý člen:

I don't have a brother. TTT *12  

podmětu věty je ale takové použití no častější. Dáváme tak na ‘žádný’ větší důraz:

No child should suffer discrimination. TTT *13
No question is a stupid question. TTT *14  

Zájmeno NONE

Na rozdíl od slůvka no, slovíčko none/'nʌn/ (pozor na výslovnost) patří mezi zájmena. Překládáme ho také jako žádný. Nestojí však před podstatnými jmény ale samostatně. Jako zájmeno totiž zároveň podstatné jméno nahrazuje. Slovíčko none tedy může stát v podmětu věty, v předmětu věty, za sponovým slovesem apod.

He wanted to buy some books but he got none. TTT *15
Zájmeno none zde zastupuje vlastně výraz no books.

I asked my friends for help but none helped me. TTT *16
Zde zájmeno zastupuje výraz no friends.

Did you drink all the beer? There is none left in the fridge. TTT *17
Zájmeno none zastupuje spojení no beer.

Záměna slov no a none by znamenala gramatickou chybu:

I have none friends.
There is no in the fridge.

Pozor opět na dva zápory ve větě. Je-li zápor u slovesa, použijeme any:

Do you know where my socks are? I can't find any. TTT *18
Can you buy some more beer? There isn't any in the fridge. TTT *19  

Slovo none se velmi často objevuje také ve spojení s předložkou of (žádný z):

None of them helped me. TTT *20
None of the children brought an umbrella. TTT *21
None of the money went to charity. TTT *22
None of the students is/are very smart. TTT *23

Za výrazem none of, použijeme-li ho s podstatným jménem v množném čísle, může být sloveso v jednotném i množném čísle. Množné se používá v běžné neformální angličtině, jednotné můžete zahlédnout spíše ve formálních textech.

Pozn.: Slovíčko none se používá i v celé řadě pokročilejších spojení. Více se dočtete v článku Pokročilé vazby se slovíčkem NONE.  

Determinátor / zájmeno NEITHER

Je důležité zmínit i slovíčko neither/'naɪðə/, které se používá podobně jako no a none, ovšem s tím rozdílem, že se týká jen počtu dvou věcí či dvou lidí. Podívejte se na příklad:

Neither parent had money to support the child. TTT *24
No parent likes to see their child unhappy. TTT *25  

V prvním případě se jedná o výběr ze dvou rodičů (ani jeden z nich – ani otec, ani matka). Ve druhém jde obecně o výběr ze všech rodičů na světě.

Slovo neither používáme buď s podstatným jménem v jednotném čísle (neither parent), ve vazbě s of (neither of the parents), nebo jako zájmeno samostatně:

Neither eye was damaged. TTT *26
Neither answer was right. TTT *27
She liked neither option. TTT *28  

She liked neither of her two math teachers. TTT *29
Neither of the parents was/were present. TTT *30
If neither of the teams score/scores, it's a draw. TTT *31

Pozn.: Všimněte si, že sloveso za neither of může být v jednotném i množném čísle. Množné číslo je běžné spíše v neformální angličtině. Je to tedy stejné jako u vazby none of.

Which one do you like, the black one or the green one? – Neither. TTT *32
I thought she would kill me or at least hit me but she did neither. TTT *33  

Slůvko neither/‘ni:ðə  ­naɪðə/ se také používá ve spojení s nor/'nɔ:/ pro vyjádření českého 'ani … ani’:

She liked neither the blue one nor the red one. TTT *34
She neither killed me nor hit me. TTT *35

Pozn.: Více taky v článku Slovíčka EITHER / NEITHER.

Zájmena NOTHING, NO ONE, NOBODY

Zbývá nám už zmínit jen tři slůvka. Zájmeno nothing/'nʌθɪŋ/ má význam nic a asi není nutné ho představovat.

She had nothing in her pockets. TTT *36
I'm sorry. There is nothing I can do about it. TTT *37  

Zájmena nobody/'nəʊbɒdi a no one/'nəʊwʌn/ (píšeme zvlášť jako dvě slova) mají naprosto stejný význam. V písemném projevu možná častěji uvidíte no one, ale v mluvené angličtině jsou tyto výrazy na stejné rovině. Oba znamenají nikdo, nikoho, nikomu apod.

Nobody / no one knows what it's like. TTT *38
Nobody / no one likes liars. TTT *39

Pleteme si: NONE / NO ONE

Pozor na tato dvě slovíčka – na první pohled jsou si podobná, ale jejich použití se liší. Pozor také na výslovnost:

 • none/'nʌn/ – žádný, ani jeden (člověk, věc, apod.)
 • no one/'nəʊwʌn/ – nikdo (člověk)

Slovíčko none se používá obecně pro živé i neživé věci: none of the pictures, none of the children atd.

Slůvko no one ovšem znamená nobody, tedy nikdo, a používá se pouze s osobami: no one of the pictures.

Jelikož s osobami lze použít noneno one, je dobré upozornit i na následující rozdíl:

None helped me. TTT *40
Zde se zájmeno none odvolává na něco, o čem jsme již mluvili, tedy před tím by třeba předcházela věta I asked my friends. Slovo none se potom bude vztahovat k těm mým přátelům.

No one helped me. TTT *41
Zde je zájmeno no one míněno jako obecně nikdo, nevztahuje se tedy k žádným konkrétním lidem, ale říkáme, že mi nepomohl vůbec nikdo.

Podobně je to se slovem nothing:

I found none. TTT *42
Zde říkám, že jsem nenašel žádné. Věta ale sama nedává smysl, pokud neznáme kontext. Muselo by před ní být např. I was looking for some socks. Slovo none se potom vztahuje k těm ponožkám.

I found nothing. TTT *43
Tato věta už může existovat sama, protože říká, že jsem nenašel vůbec nic.

Pozn.: Opět upozorňujeme na tzv. ‘dva zápory ve větě’. Je-li zápor u slovesa, budeme používat anyone (psáno již jako jedno slovo), anybody či anything. Více v článku Složená neurčitá zájmena a příslovce.

Překlad:
 1. Nebyl žádný sníh.
 2. Nemám žádné peníze.
 3. Jestli nejsou žádné otázky, můžeme schůzi ukončit.
 4. Na tom večírku včera večer nebyli žádní mladí lidé.
 5. Nemám žádné peníze.
 6. Nebyli tam žádní lidé.
 7. Nechci žádné drahé dárky.
 8. Nemám žádné peníze.
 9. Nebyli tam žádní lidé.
 10. Nechci žádné drahé dárky.
 11. Klepal jsem, ale nikdo neodpovídal.
 12. Nemám žádného bratra.
 13. Žádné dítě by nemělo zažít diskriminaci.
 14. Žádná otázka není hloupá otázka.
 15. Chtěl si koupit nějaké knihy, ale nesehnal žádnou.
 16. Poprosil jsem své kamarády o pomoc, ale žádný mi nepomohl.
 17. Tys vypil všechno pivo? V lednici žádné nezbylo.
 18. Nevíš, kde mám ponožky? Nemůžu žádné najít.
 19. Můžeš koupit nějaké pivo? V lednici žádné není.
 20. Nikdo z nich mi nepomohl.
 21. Žádné z dětí si s sebou nevzalo deštník.
 22. Žádné z těch peněz nešly na charitu.
 23. Žádný z těch studentů není moc chytrý.
 24. Ani jeden z rodičů neměl peníze, aby dítě zaopatřil.
 25. Žádný rodič není rád, když vidí své dítě nešťastné.
 26. Ani jedno oko nebylo poškozeno.
 27. Ani jedna z odpovědí nebyla správně.
 28. Nelíbila se jí ani jedna z možností.
 29. Neměla ráda ani jednoho ze svých matikářů.
 30. Ani jeden z rodičů nebyl přítomen.
 31. Když ani jedno z mužstev nedá gól, jedná se o remízu.
 32. Který z nich se ti líbí, ten černý nebo zelený? – Ani jeden.
 33. Myslel jsem, že mě zabije nebo alespoň praští, ale neudělala ani jedno z toho.
 34. Nelíbila se jí ani ta modrá ani ta červená.
 35. Ani mě nezabila ani mě nepraštila.
 36. V kapsách neměla nic.
 37. Je mi to líto. Nemůžu s tím nic udělat.
 38. Nikdo neví, jaké to je.
 39. Nikdo nemá rád lháře.
 40. Ani jeden mi nepomohl.
 41. Nikdo mi nepomohl.
 42. Nenašel jsem žádnou/žádné/ani jednu/ani jednoho…
 43. Nenašel jsem nic.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Negatives (no, not, none, no one...)

Test zaměřený na záporná slůvka NO, NOT, NONE, NO ONE, NEITHER atd.
PRE-INTERMEDIATE

Test: Zástupné ONE

Test, ve kterém si vyzkoušíte, zda umíte používat zájmeno a zástupné slůvko ONE.
INTERMEDIATE

No way, no problem, no biggie

Co znamenají a jak se používají fráze jako NO WAY, NO PROBLEM, NO SWEAT, NO BIGGIE apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zápory NO, NONE, NO ONE a další 29 37102 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 2 lety