Help for English

No way, no problem, no biggie

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2014

Co znamenají a jak se používají fráze jako NO WAY, NO PROBLEM, NO SWEAT, NO BIGGIE apod.‘No way’ a podobné vazby

No way V hovorové angličtině se setkáme s několika frázemi, která začínají slůvkem NO. Klasickým příkladem je např. NO WAY (ani náhodou) nebo NO PROBLEM (žádnej problém). Připravili jsme pro Vás seznam takových vazeb a k nim komentář či ukázky, jak se používají.

Tyto výrazy vznikly vlastně jako důsledek elipsy (vynechání) určité gramatické části věty, nejčastěji IT'S nebo THERE'S:

No way = There's no way …
No problem = It's no problem …
No biggie = It's no big deal …
No need = There's no need …


No way

(Ani náhodou! To není možné! V žádném případě!)

Toto zvolání uslyšíte v angličtině asi často. WAY je v překladu ‘cesta’ či ‘způsob’. NO WAY potom říká, že vlastně neexistuje způsob, jak by nějaká věc byla možná. Můžeme ho použít jako reakci na něco, čemu nelze uvěřit, či např. když po nás někdo něco žádá a my mu nechceme vyhovět.

Do you want to go for a swim? – No way! The water's too cold. TTT
Can I borrow your car? – No way! I've seen you drive before. TTT
Did you know she has two kids? – No way! Really? TTT  

NO WAY můžeme použít i jako součást věty:

No way is she old enough to drive! TTT
No way am I going to help you again! TTT  

Všimněte si inverze (no way am I, no way is she), která za NO WAY občas následuje (způsobuje ji právě záporné příslovečné určení na začátku věty – viz článek Inverze – úvod a přehled). K inverzi ale nedojde, pokud bude NO WAY jako součást vedlejší věty:

There's no way that I'm going to help you again! TTT  

(I v této větě lze ale THERE'S vynechat a vypustit můžeme i spojku THAT. Potom nám věta zůstane bez inverze. Takže ve výsledku můžeme tutéž větu mít s inverzí i bez.)

NO WAY můžeme ‘zkrášlit’ a zesílit např. spojením IN HELL:

There's no way in hell she would go to prom with me. TTT  

Použijeme-li NO WAY v situaci, kdy nemůžeme něčemu uvěřit, druhý člověk na to může (opravdu ale hovorově) reagovat takto:

Did you know she has two kids? (Věděl's, že má dvě děti?)
- No way! (To není možný!)
- Yeah way! (Je to možný!)

(případně pouze slovem WAY)

No chance, no dice

Podobně jako NO WAY používáme NO CHANCE nebo v americké angličtině NO DICE (hrací kostky zde také reprezentují šanci, pravděpodobnost):

Do you think we can win? – No chance. We're one man short. TTT
Did you get the tickets? – No dice. They were completely sold out. TTT  


No problem

(Bez problému! Jasně! V pohodě! Nic se neděje.)

Spojení NO PROBLEM se používá převážně tehdy, když někomu říkáme, že nám něco nevadí, že něco uděláme rádi (např. jako odpověď na poděkování či omluvu):

Thanks for your help. – No problem. TTT
I'm sorry I forgot to send you the pictures you wanted. – No problem. TTT
Can you pick me up at eight? – Sure, no problem. TTT  

No sweat, no worries, no biggie

(Bez problému! Jasně! V pohodě! Nic se neděje! Bez obav!)

Podobně jako NO PROBLEM se používají i další vazby, jako např. NO SWEAT (slovo sweat znamená pot / potit se), NO WORRIES (obzvláště prý oblíbená v Austrálii) či NO BIGGIE (která vznikla z delší fráze IT'S NO BIG DEAL):

Thanks so much for your help. – Hey, no sweat. TTT
Will you help me with the bags? – Sure, no sweat. TTT
I'm going to the store right now so I can get it for you. No sweat. TTT
I'm so sorry. – No worries, mate. TTT
I can take your shift tomorrow. No biggie. TTT
We apologize for the inconvenience, sir. – It's no big deal, really. TTT  


No wonder

(Není divu)

Tímto spojením většinou začínáme větu, tedy není úplně běžné jako samostatné zvolání.

No wonder you're tired. You played Grand Theft Auto all night again. TTT  

Podobně lze použít vazbu IT'S NO SURPRISE. Jako zvolání se také používá NO SURPRISES THERE (to mě nepřekvapuje).

He got fired again. – No surprises there! TTT  


No need

(Není potřeba.)

Hurry up! – No need. The meeting's been canceled. TTT
I'm okay. No need to call a doctor. TTT  


No doubt

(Nepochybně.)

To, co pro některé možná doposud byla pouze americká rocková kapela (s hity jako např. Don't Speak), je další častá fráze. Říká, že předpokládáme, že je něco pravda. Vyjadřuje tedy jakousi pravděpodobnost, podobně jako např. I THINK, I SUPPOSE či I BELIEVE.

No doubt we'll see each other again soon. TTT  

NO DOUBT je vlastně zkrácené THERE IS NO DOUBT THAT, které ale působí formálněji a dokonce vyjadřuje větší jistotu.

No doubt he'll do great. = Předpokládám, je to pravděpodobné…
There's no doubt that he'll do great. = Nepochybně, je to téměř jisté…

Podobně je na tom WITHOUT DOUBT, které ale může působit ještě formálněji a vyjadřovat naprostou jistotu.


No offense (am.) / No offence (br.)

(Bez urážky. Nic proti.)

Vazbu NO OFFENSE můžeme použít před a nebo za něčím, co by mohlo někoho urazit.

No offense, Jen, but your brother is an ass. TTT
That hat looks terrible. No offense. TTT  

Pokud Vám někdo něco takového řekne, můžete vyjádřit, že jste se neurazili, vazbou NONE TAKEN:

No offense, but you're a terrible driver. – None taken. TTT  


No kidding

(Nekecám. Myslím to vážně. Nekecej!)

Hovorová vazba BE KIDDING říká, že někdo kecá, lže, vymýšlí si. Od toho se odvíjí i význam spojení NO KIDDING. Použijeme ho např. tehdy, když chceme zdůraznit, že něco tak opravdu je:

I lost five pounds in a week, no kidding. TTT
No kidding, her cat weighs like 20 pounds! TTT  

Tuto frázi můžeme použít také jako reakci na něco, co člověk řekl. Vyjádříme tak překvapení:

Guess what! We're getting married next month. – No kidding! Really? TTT  

Přidáme-li i mírně (či silně) ironický nebo sarkastický tón, může NO KIDDING vyjadřovat i to, že to, co nám právě někdo řekl, víme, nebo že je to dokonce tak zřejmé, že to přece ví každý:

We're gonna be late! – Yeah, no kidding. TTT
It's freezing out here. – No kidding! TTT
The exam tomorrow is going to be tough. – No kidding. TTT
My dad is giving me a car for my birthday. – Gee, no kidding. It's all you talk about. TTT  


No such luck

(Nedopadlo to. Nepřálo mi štěstí.)

Nakonec ještě zmíním frázi NO SUCH LUCK, která říká, že bohužel něco nevyšlo, že jsme neměli štěstí.

Did you get accepted to NYU? – No such luck. I'll try again next year. TTT  

Někdo v tomto spojení slůvko SUCH vynechává, ale s ním je to více idiomatické.


Závěrem

Uvedli jsme si několik hovorových výrazů, které se skládají ze slůvka NO a podstatného jména. Všechny se v angličtině hojně používají a je dobré je znát.

Existují samozřejmě další vazby s NO, jako např. zákazy na cedulích (no parking, no smoking, no trespassing, no diving) apod. Ty se ale svým použitím do tohoto článku nehodí.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

STARTER

NO / NOW / KNOW (výslovnost)

Začátečníci často chybují ve výslovnosti slovíček NOW a KNOW. Dnešní krátký článek jim možná trochu pomůže.
INTERMEDIATE

SOME u počitatelných jmen v jednotném čísle

Článek o zvláštním použití slůvka SOME, o kterém učebnice většinou mlčí.
ELEMENTARY

Some / any / no

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno No way, no problem, no biggie 7 5269 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety