No way, no problem, no biggie

Vydáno dne 21.09.2014

Co znamenají a jak se používají fráze jako NO WAY, NO PROBLEM, NO SWEAT, NO BIGGIE apod.‘No way’ a podobné vazby

No way V hovorové angličtině se setkáme s několika frázemi, která začínají slůvkem no. Klasickým příkladem je např. no way (ani náhodou) nebo no problem (žádnej problém). Připravili jsme pro vás seznam takových vazeb a k nim komentář či ukázky, jak se používají.

Tyto výrazy vznikly vlastně jako důsledek elipsy (vynechání) určité gramatické části věty, nejčastěji it's nebo there's:

No way = There's no way …
No problem = It's no problem …
No biggie = It's no big deal …
No need = There's no need …

No way

(Ani náhodou! To není možné! V žádném případě!)

Toto zvolání uslyšíte v angličtině asi často. Slovo way je v překladu ‘cesta’ či ‘způsob’. Spojení no way/nəʊ'weɪ/ potom říká, že vlastně neexistuje způsob, jak by nějaká věc byla možná. Můžeme ho použít jako reakci na něco, čemu nelze uvěřit, či např. když po nás někdo něco žádá a my mu nechceme vyhovět.

Do you want to go for a swim? – No way! The water's too cold. TTT *1
Can I borrow your car? – No way! I've seen you drive before. TTT *2
Did you know she has two kids? – No way! Really? TTT *3  

No way můžeme použít i jako součást věty:

No way is she old enough to drive! TTT *4
No way am I going to help you again! TTT *5  

Všimněte si inverze (no way am I, no way is she), která za no way občas následuje (způsobuje ji právě záporné příslovečné určení na začátku věty – viz článek Inverze – úvod a přehled). K inverzi ale nedojde, pokud bude no way jako součást vedlejší věty.

There's no way that I'm going to help you again! TTT *6  

(I v této větě lze ale there's vynechat a vypustit můžeme i spojku that. Potom nám věta zůstane bez inverze. Takže ve výsledku můžeme tutéž větu mít s inverzí i bez.)

No way můžeme ‘zkrášlit’ a zesílit například spojením in hell.

There's no way in hell she would go to prom with me. TTT *7  

Použijeme-li no way v situaci, kdy nemůžeme něčemu uvěřit, druhý člověk na to může (opravdu ale hovorově) reagovat takto:

Did you know she has two kids? (Věděl's, že má dvě děti?)
No way! (To není možný!)
Yeah way! (Je to možný!)

Pozn.: Zakončit můžete taky samotným slovem Way!.

No chance, no dice

Podobně jako no way používáme no chance nebo v americké angličtině no dice/nəʊ 'daɪs­/ (hrací kostky zde také reprezentují šanci, pravděpodobnost).

Do you think we can win? – No chance. We're one man short. TTT *8
Did you get the tickets? – No dice. They were completely sold out. TTT *9  

No problem

(Bez problému! Jasně! V pohodě! Nic se neděje.)

Spojení no problem/ˌnəʊ'pr­ɒbləm/ se používá převážně tehdy, když někomu říkáme, že nám něco nevadí, že něco uděláme rádi (např. jako odpověď na poděkování či omluvu).

Thanks for your help. – No problem. TTT *10
I'm sorry I forgot to send you the pictures you wanted. – No problem. TTT *11
Can you pick me up at eight? – Sure, no problem. TTT *12  

No sweat, no worries, no biggie

(Bez problému! Jasně! V pohodě! Nic se neděje! Bez obav!)

Podobně jako no problem se používají i další vazby, jako např. no sweat/nəʊ 'swet­/ (slovo sweat znamená pot / potit se), no worries/'nəʊ ˌwʌr­iz/ (obzvláště prý oblíbená v Austrálii) či no biggie/ˌnəʊ'bɪgi (která vznikla z delší fráze it's no big deal).

Thanks so much for your help. – Hey, no sweat. TTT *13
Will you help me with the bags? – Sure, no sweat. TTT *14
I'm going to the store right now so I can get it for you. No sweat. TTT *15
I'm so sorry. – No worries, mate. TTT *16
I can take your shift tomorrow. No biggie. TTT *17
We apologize for the inconvenience, sir. – It's no big deal, really. TTT *18  

No wonder

(Není divu)

Spojením no wonder/nəʊ 'wʌn­də/ většinou začínáme větu, tedy není úplně běžné jako samostatné zvolání.

No wonder you're tired. You played Grand Theft Auto all night again. TTT *19  

Podobně lze použít vazbu it's no surprise. Jako zvolání se také používá no surprises there (to mě nepřekvapuje).

He got fired again. – No surprises there! TTT *20  

No need

(Není potřeba.)

Hurry up! – No need. The meeting's been canceled. TTT *21
I'm okay. No need to call a doctor. TTT *22  

No doubt

(Nepochybně.)

To, co pro některé možná doposud byla pouze americká rocková kapela (s hity jako např. Don't Speak), je další častá fráze. Spojení no doubt/ˌnəʊ'daʊt­/ říká, že předpokládáme, že je něco pravda. Vyjadřuje tedy jakousi pravděpodobnost, podobně jako např. I think, I suppose či I believe.

No doubt we'll see each other again soon. TTT *23  

No doubt je vlastně zkrácené there is no doubt that, které ale působí formálněji a dokonce vyjadřuje větší jistotu.

No doubt he'll do great. = Předpokládám, je to pravděpodobné…
There's no doubt that he'll do great. = Nepochybně, je to téměř jisté…

Podobně je na tom without doubt, které ale může působit ještě formálněji a vyjadřovat naprostou jistotu.

Pozn.: U slova doubt/'daʊt/ si dejte pozor na výslovnost – nevyslovujeme B.

No offence (br.) / No offense (am.)

(Bez urážky. Nic proti.)

Vazbu no offence/ˌnəʊ ə'fen­s/ můžeme použít před nebo za něčím, co by mohlo někoho urazit.

No offense, Jen, but your brother is an ass. TTT *24
That hat looks terrible. No offence. TTT *25  

Pokud vám někdo něco takového řekne, můžete vyjádřit, že jste se neurazili, vazbou none taken/ˌnʌn'teɪ­kn/.

No offense, but you're a terrible driver. – None taken. TTT *26  

No kidding

(Nekecám. Myslím to vážně. Nekecej!)

Hovorová vazba be kidding/ˌbi:'kɪdɪŋ­/ říká, že někdo kecá, lže, vymýšlí si. Od toho se odvíjí i význam spojení no kidding/nəʊ 'kɪdɪŋ­/. Použijeme ho např. tehdy, když chceme zdůraznit, že něco tak opravdu je.

I lost five pounds in a week, no kidding. TTT *27
No kidding, her cat weighs like 20 pounds! TTT *28  

Tuto frázi můžeme použít také jako reakci na něco, co člověk řekl. Vyjádříme tak překvapení.

Guess what! We're getting married next month. – No kidding! Really? TTT *29  

Přidáme-li i mírně (či silně) ironický nebo sarkastický tón, může no kidding vyjadřovat i to, že to, co nám právě někdo řekl, víme, nebo že je to dokonce tak zřejmé, že to přece ví každý:

We're gonna be late! – Yeah, no kidding. TTT *30
It's freezing out here. – No kidding! TTT *31
The exam tomorrow is going to be tough. – No kidding. TTT *32
My dad is giving me a car for my birthday. – Gee, no kidding. It's all you talk about. TTT *33  

No such luck

(Nedopadlo to. Nepřálo mi štěstí.)

Nakonec ještě zmíníme frázi no such luck, která říká, že bohužel něco nevyšlo, že jsme neměli štěstí.

Did you get accepted to NYU? – No such luck. I'll try again next year. TTT *34  

Někdo v tomto spojení slůvko such vynechává, ale s ním je to více idiomatické.

Závěrem

Uvedli jsme si několik hovorových výrazů, které se skládají ze slůvka no a podstatného jména. Všechny se v angličtině hojně používají a je dobré je znát.

Existují samozřejmě další vazby s no, jako např. zákazy na cedulích (no parking, no smoking, no trespassing, no diving) apod. Ty se ale svým použitím do tohoto článku nehodí.

Překlad:
 1. Nechceš si jít zaplavat? – Ani náhodou. Voda je moc studená.
 2. Můžu si půjčit auto? – Ani náhodou. Už jsem viděl, jak jezdíš.
 3. Věděl jsi, že má dvě děti? – Nekecej! Fakt?
 4. Není možný, že jí je dost na to, aby řídila auto.
 5. Tobě už znova pomáhat nebudu, to ani náhodou.
 6. Tobě už znovu pomáhat nebudu, to ani náhodou.
 7. Ta se mnou na ples nepůjde, to ani náhodou.
 8. Myslíš, že to můžeme vyhrát? – Bez šance. Jeden člověk nám chybí.
 9. Sehnal jsi ty lístky? – Bez šance. Byly úplně vyprodané.
 10. Díky za pomoc. – V pohodě.
 11. Omlouvám se, že jsem ti zapomněl poslat ty fotky, co jsi chtěl. – Žádný problém.
 12. Můžeš mě vyzvednout v osm? – Jasně, v pohodě.
 13. Strašně moc ti děkuju za pomoc. – Hele, to nebyl problém.
 14. Pomůžeš mi s těmi taškami? – Jasně, žádnej problém.
 15. Zrovna jdu do obchodu, tak ti to vemu. Žádnej problém.
 16. Já se moc omlouvám. – Nic se neděje, člověče.
 17. Zítra za tebe můžu tu směnu vzít. Žádnej problém.
 18. Omlouváme se Vám za vzniklé problémy, pane. – Nic se neděje, vážně.
 19. Není divu, že jsi unavený. Zase jsi celou noc hrál GTA.
 20. Zase ho vykopli z práce. – To mě nepřekvapuje.
 21. Pospěš si. – Není třeba. Tu schůzi zrušili.
 22. Jsem v pořádku. Není třeba volat doktora.
 23. Nepochybně se zase brzy uvidíme.
 24. Nic proti, Jen, ale tvůj brácha je magor.
 25. Ta čepice vypadá hrozně. Bez urážky.
 26. Neuraž se, ale jsi děsnej řidič. – V pohodě.
 27. Shodil jsem dvě a půl kila za týden, nekecám.
 28. Nekecám, její kočka váží snad deset kilo!
 29. Hádej co je novýho! Za měsíc se budeme brát. – Nekecej! Vážně?
 30. Přijdeme pozdě! – Jo, to vidím.
 31. Je tu děsná zima. – To vím taky!
 32. Ta zítřejší zkouška bude drsná. – To vím taky.
 33. K narozeninám od táty dostanu auto. – Neříkej, vážně? O ničem jiným nemluvíš.
 34. Přijali tě na NYU? – To nedopadlo. Zkusím to za rok znovu.
Přepis bublinkové nápovědy: