Help for English

SOME u počitatelných podst.jmen v jednotném čísle

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2022

Článek o zvláštním použití slůvka SOME, o kterém učebnice většinou mlčí.SOME u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle

Když v učebnici angličtiny narazíte na používání slov some, any a no, většinou se musíte pracně naučit, že se používají výhradně u množného čísla (some people, some houses) nebo u nepočitatelných podstatných jmen (some money, some information).

Pozn.: Více například v článku Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Dnes se však podíváme na příklady, kde tomu tak není, kde se some/'sʌm/ používá i u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle (some man, some car, apod.). To by bez hlubší znalosti gramatiky mohlo být označeno jako chyba.

SOME pro zdůraznění neurčitosti podstatného jména

Je-li podstatné jméno neurčité, používá se před ním neurčitý člen:

  • Přejel jsem (nějakou) kočku. – I ran over a cat. (nikoli some cat)
  • Koupili si nové auto. – They bought a new car. (nikoli some new car)
  • Na obrázku je nějaký dům a před ním je nějaký pán. – In the picture there is an old house and in front of it there's a man. (nikoli some old house či some man)

Slůvko some lze v takových případech použít pouze v případě, že přímo zdůrazňujeme, že to je jedno, že o tom nic nevíme, že nás to ani nezajímá. Takové použití some je v angličtině poměrně běžné.

She's living in some old house in the country.
Zde mluvčí zdůrazňuje, že o tom domu vůbec nic neví. Kdyby se zde použil neurčitý člen (an old house), mohlo by to znamenat, že o tom domu ví, pouze je to nová informace, a můžeme očekávat, že nám o něm ještě něco řekne.

He said that some idiot crashed into him on the highway.
Opět zdůrazňujeme, že je to někdo, o kom nic nevíme, ‘nějakej blbec do něj naboural’.

Jack is going to marry some Polish girl he met at school.
Hodlá si vzít nějakou Polku – nic o ní nevíme, víme jen, že to je nějaká holka od něj ze školy, není to důležité, zdůrazňujeme, že o ní nic nevíme.

“Who's that?” – “It's just some girl I met at the party.”
Zde mluvčí na šťouravou otázku odpovídá tak, aby bylo vidět, že ho ta dívka vůbec nezajímá, že to byla jen nějaká holka, co potkal na večírku. Nic důležitého. Pokud by použil neurčitý člen (It's a girl I met at the party), mohl by mít průšvih.

There must be some girl who will love you.
Určitě existuje nějaká holka, která tě bude milovat. – nevíme jaká, zdůrazňujeme, že to je nějaká neurčitá dívka, prostě nějaká, jakákoliv.

SOME pro zdůraznění něčeho neobvykle dobrého

Slovo some lze u počitatelných podstatných jmen použít i pro zdůraznění toho, že daná věc je vážně skvělá, je to vážně něco, stojí to za to. To se objevuje především v neformální angličtině.

Look! Some car, huh? – Koukej, to je ale auto, co? – říkáme, že se nám velice líbí, že to je ale pořádné auto.
Some chick! – To je ale kočka! (krásná holka)
That was some party! – To byl ale mejdan!

Pozn.: Podobný význam by měly zvolací věty typu What a car! What a chick! What a party!. Zde už s neurčitým členem.

SOME GUY

Jak tedy vidíte, some může mít před podstatnými jmény v jednotném čísle dva významy. Ty jsou dobře patrné i v jedné scéně ze sitcomu Přátelé (Friends).

V jednom z raných dílů totiž dojde k výpadku proudu v moment, kdy si Chandler vybírá peníze z bankomatu ve vestibulu banky. Dveře nejdou otevřít a on je zde uvězněn s pohlednou slečnou. Slečna mobilem telefonuje a říká, že je uvězněná ve vestibulu banky s nějakým chlápkem.

Použije vazbu “I don't know. Some guy.” Samozřejmě tím myslí to, že je to někdo, koho nezná, prostě nějakej chlápek.

Chandler si to ale pochopitelně vyloží po svém a začne se hrdě procházet po vestibulu a opakuje si pro sebe “Some guy!”.

Závěrem

Ukázali jsme si, že pravidlo, že ‘some se vždy pojí s podstatnými jmény v množném čísle, nebo jmény nepočitatelnými’ není úplně stoprocentní. Ve většině případů však skutečně some s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle použít NELZE!

Pokud budete some používat všude, kde si v češtině lze dát slůvko ‘nějaký’, dopustíte se mnoha chyb. Proto tímto šetřete a používejte to pouze tehdy, kdy chcete skutečně zdůraznit neurčitost věci či osoby, nebo když chcete říct, že něco je opravdu super.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Some / any / no

Kdy použít slůvka SOME, ANY a NO, a kdy pouze neurčitý člen? Vyzkoušejte si tento test.
PRE-INTERMEDIATE

SOME vs. ANY

Vysvětlení, jak a kdy se používají slůvka SOME, ANY, a NO.

INTERMEDIATE

Some / any / no 2

Další test, díky kterému zjistíte, jak umíte používat slůvka SOME, ANY, NO a složené tvary SOMETHING, ANYBODY, NOTHING apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SOME u počitatelných jmen v jednotném čísle 15 41271 Od Nevena poslední příspěvek
před 6 měsíci