Help for English

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.08.2006

Vysvětlení, v čem se liší použití podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných, jak počitatelnost zjistit, na co si dát pozor, apod.Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelnost je poměrně důležitou gramatickou kategorií podstatných jmen. Na tom, zda je slovo počitatelné či nikoliv, závisí několik důležitých mluvnických pravidel. Pokud student nepozná, o jaké podstatné jméno se jedná, nebo pokud nezná tato pravidla, dopouští se často závažných chyb. Tento příspěvek se vám pokusí celou problematiku nastínit a vysvětlit.

Počitatelná podstatná jména

bookPočitatelná podstatná jména (countable nouns) jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo (book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů tam je: např. JEDNA KNIHA, DVĚ KNIHY apod.

Nepočitatelná podstatná jména

snowJako nepočitatelná (uncountable nouns) označujeme ta podstatná jména, která spočítat nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci JEDEN SNÍH, a už vůbec ne DVA SNĚHY, či TŘI SNĚHY, nebo dokonce HODNĚ SNĚHŮ. Mezi nepočitatelná obvykle patří podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, vzduch).

POZOR!

Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news.

Jak počitatelnost zjistíme?

U abstraktních podstatných jmen nelze mnohdy počitatelnost logicky odvodit. Potom je nutné sáhnout po slovníku. Každý oxfordský či cambridgeský slovník tuto informaci o podstatných jménech obsahuje. Počitatelnost poznáte podle zkratek C (počitatelné) a U (nepočitatelné).

Dva významy

Některá podstatná jména mají více významů, z nichž některé jsou počitatelné a jiné nepočitatelné. Např. si vezměte podstatné jméno PEPPER. To může znamenat 'paprika', potom je to počitatelné podstatné jméno (lze říci ONE PEPPER, TWO PEPPERS); a také to znamená 'pepř', což je podstatné jméno nepočitatelné (a nelze říci ONE PEPPER, TWO PEPPERS). Další příklady této dvojznačnosti naleznete v přehledu na konci článku.
pepper - a pepper


Gramatické vlastnosti

#
počitatelná
nepočitatelná
1.
one dog, two dogs
one snow, two snows
2.
dog
snow
3.
a dog
a snow
4.
some dog, some dogs
some snow
5.
many dogs, few dogs
much snow, little snow

1: Množné číslo

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, nepočitatelná nikoliv. Asi nikdy tedy neuvidíte podstatné jméno SNOWS, AIRS, INFORMATIONS, ADVICES apod.

2: Bez členu

Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.)

3: Neurčitý člen

Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house), ale nepočitatelná podstatná jména ho mít nemohou. Nikdy tedy nenajdete výraz AN INFORMATION, A SNOW apod. Neurčitý člen v tomto případě musíme nahradit slůvkem SOME.

4: SOME, ANY

U podstatných jmen počitatelných v jednotném čísle nelze použít ve významu 'nějaký' slovo SOME ani ANY (some dog, some man, some house). V množném čísle ano (some dogs, some men, some houses). Nepočitatelná podstatná jména SOME a ANY používají, zde právě mohou nahradit funkci, kterou by měl neurčitý člen (some water, some air, some information).
POZN. Výjimečně se SOME používá, když říkáme, že něco bylo úžasné, skvělé, "fakt něco" (some car - to byl nějakej bourák, to bylo 'fakt něco'). ANY se používá také ve významu 'jakýkoliv', potom může být i u počitatelných podstatných jmen (např. any child - jakékoliv dítě).

5: MANY, MUCH

Chceme-li říci, že je něčeho HODNĚ, používáme vesměs výraz a lot of (a lot of people, a lot of money, a lot of information). Ten je stejný pro počitatelná i nepočitatelná podstatná jména. Existují však ještě slova much (pro nepočitatelná) a many (počitatelná), která se již počitatelností řídí. Používají se však spíše v záporných větách (např. I haven't got much money) a některých vazbách (too much/too many, how much/how many, apod.) V kladných větách není jejich použití (především použití slova MUCH) vhodné: I have got much money.

Naopak 'málo' vyjádříme slovy few (počitatelná) a little (nepočitatelná).

Jak počítat nepočitatelná podstatná jména?

Jak to udělat, když chceme počítat podstatná jména, která jsou nepočitatelná? Musíme použít nějakou jednotku dané látky apod. a počítat tuto jednotku. Např. WATER je nepočitatelné. Počítat ale můžeme BOTTLE OF WATER (one bottle of water, two bottles of water, many bottles of water, atd.)

Jak je to s informacemi, radami a zprávami? V češtině je počítat můžeme, ale v angličtině nikoliv. Co když mi někdo dal dvě různé informace? V angličtině si opět musíme najít nějakou jednotku, kterou potom budeme počítat. V těchto případech se často používá 'piece of' nebo 'bit of' (TWO PIECES/BITS OF INFORMATION apod.)

Počitatelná i nepočitatelná

Jak jsme již řekli, některá podstatná jména mají dva významy, jeden počitatelný, druhý nepočitatelný. Zde je několik příkladů:

Uncountable
Countable
paper (papír obecně)
a paper (noviny, esej)
hair (vlasy)
a hair (jeden vlas, jeden chlup)
chocolate (čokoláda)
a chocolate (čokoládový bonbon)
beer (pivo - obecně nápoj)
a beer ('jedno' pivo v hospodě)
coffee (káva - obecně nápoj)
a coffee (jeden šálek, např. v restauraci či kavárně)
room (prostor)
a room (místnost, pokoj)
experience (zkušenosti)
an experience (jeden zážitek, jedna konkrétní zkušenost)
chicken (kuřecí maso)
a chicken (jedno kuře)
lamb (jehněčí)
a lamb (jehně)
cake (koláč, dort)
a cake (jeden celý koláč či dort)
pepper (pepř)
a pepper (paprika)
iron (železo)
an iron (žehlička)

Shrnutí

Počitatelnost podstatných jmen lze mnohdy logicky odvodit, u abstraktnějších jmen je vhodné podívat se do slovníku. Od počitatelnosti se odvíjí několik důležitých skutečností:
Počitatelná podstatná jména: v jednotném čísle mívají vždy nějaký člen (a/the dog), v množném čísle mohou být bez členu a často přijímají SOME (dogs, the dogs, some dogs), popř. se pojí s MANY (hodně) a FEW (málo).
Nepočitatelná podstatná jména: jsou vždy v jednotném čísle, nemohou mít neurčitý člen (mohou být bez členu, nebo s určitým), pojí se často se SOME, nebo s MUCH (hodně) a LITTLE (málo).

Závěrem

Ukázali jsme si, že počitatelnost podstatných jmen je důležitou gramatickou kategorií, od které se odvíjí hned několik pravidel. Proto si při učení nových slovíček poznamenávejte i to, zda se jedná o počitatelné či nepočitatelné podstatné jméno. Vyhnete se tak mnoha hrubým chybám.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Procvičte si počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a gramatická pravidla, která se jich týkají.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: počitatelnost

Umíte správně pracovat s počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény?

STARTER

Cvičení: a / some (verze B)

Cvičení zaměřené na používání neurčitého členu či slůvka SOME před počitatelnými a nepočitatelnými podstatnými jmény.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 77 147905 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 2 lety