Help for English

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.03.2020

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl. (Přepracovaný článek z roku 2008)Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Výrazy little/'lɪtl/ a few/'fju:/ se používají pro vyjádření malého množství něčeho. Jejich použití závisí na tom, zda hovoříme o něčem počitatelném (např. dogs, books, cars, people…) a nebo o něčem nepočitatelném (např. water, snow, salt, air…). Pokud jste se s pojmy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména ještě nesetkali, přečtěte si článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

FEW – málo počitatelného, malý počet

Slovíčko few/'fju:/ používáme u počitatelných podstatných jmen. Pojí se vždy s množným číslem!

Few people know that. TTT
He has very few friends. TTT
There are few bands that sound like this. TTT
Cooking is one of my few hobbies. TTT
You've got very few options. TTT 

Někdy se používá i jako zájmeno bez podstatného jména:

Very few attended the funeral. TTT (= very few people)

LITTLE – málo nepočitatelného, malé množství

Slovíčko little/‘lɪtl/ se naopak používá u nepočitatelných podstatných jmen. Ve významu 'málo’ se pojí s jednotným číslem:

We have little work today. TTT
There's very little snow this year. TTT
Grandpa has little hair left. TTT
Little information is available at this time. TTT
I got little sleep last night. TTT 

Často se používá jako zájmeno bez podstatného jména:

He said very little. TTT
There was little I could do. TTT 

Slovíčko little také může být přídavné jméno malý. Kdybyste potom omylem použili little u množného čísla, neznamenalo by to málo, ale malý (velikostí, významem apod.).

  • few children – málo dětí
  • little children – malé děti, dětičky

A LITTLE / A FEW – pár, několik, trochu

Pokud před tato slovíčka dáme neurčitý člen, uděláme z toho něco zcela jiného. Výrazy a little/ə'lɪtl/ a a few/ə'fju:/ mají totiž spíše pozitivní význam. Překládáme je jako trochu, pár, několik. Není něčeho tedy málo (nestačí to, vadí mi to) ale trochu toho je (takže jsem vlastně rád).

Porovnejte:

I have little money. TTT – jsem chudák, mám jich málo, nemohu si koupit, co potřebuji
I have a little money. TTT – nejsem na tom špatně, něco mám, něco si koupit můžu

There were few people at the party. TTT – nebyl to dobrý večírek, byla tam nuda, přišlo málo lidí
There were a few people at the party. TTT – bylo to dobré, pár lidí přišlo, takže tam nebyla nuda

Další příklady použití:

Let's take a walk. I have a little time. TTT
Can you give me a little information about yourself? TTT
There was a little pain, but not too bad. TTT 

We had a few hours to spare, so we took a tour of the city. TTT
I read a few chapters and went to sleep. TTT
He forgot to tell me a few things. TTT 

Shrnutí

Počitatelná podstatná jména:

  • few/'fju:/ – málo (malý počet)
  • a few/ə'fju:/ – několik, pár

Nepočitatelná podstatná jména:

  • little/'lɪtl/ – málo (malé množství)
  • a little/ə'lɪtl/ – trochuAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: (A) FEW / (A) LITTLE

Otestujte si, zda umíte správně používat FEW a LITTLE, ale také A FEW a A LITTLE.

STARTER

Little / few

Jak v angličtině vyjádřit, že je něčeho málo, používání slovíček LITTLE, FEW, A LITTLE, A FEW.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Používání LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW 8 74134 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 lety