Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Vydáno dne 17.03.2020

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl.Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Výrazy little/'lɪtl/ a few/'fju:/ se používají pro vyjádření malého množství něčeho. Jejich použití závisí na tom, zda hovoříme o něčem počitatelném (např. dogs, books, cars, people…) nebo o něčem nepočitatelném (např. water, snow, salt, air…). Pokud jste se s pojmy počitatelná a nepočitatelná podstatná jména ještě nesetkali, přečtěte si článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

FEW – málo počitatelného, malý počet

Slovíčko few/'fju:/ používáme u počitatelných podstatných jmen. Pojí se vždy s množným číslem!

Few people know that. TTT *1
He has very few friends. TTT *2
There are few bands that sound like this. TTT *3
Cooking is one of my few hobbies. TTT *4
You've got very few options. TTT *5  

Někdy se používá i jako zájmeno bez podstatného jména:

Very few attended the funeral. TTT *6 (= very few people)

LITTLE – málo nepočitatelného, malé množství

Slovíčko little/‘lɪtl/ se naopak používá u nepočitatelných podstatných jmen. Ve významu 'málo’ se pojí s jednotným číslem:

We have little work today. TTT *7
There's very little snow this year. TTT *8
Grandpa has little hair left. TTT *9
Little information is available at this time. TTT *10
I got little sleep last night. TTT *11  

Často se používá jako zájmeno bez podstatného jména:

He said very little. TTT *12
There was little I could do. TTT *13  

Slovíčko little také může být přídavné jméno malý. Kdybyste potom omylem použili little u množného čísla, neznamenalo by to málo, ale malý (velikostí, významem apod.).

A LITTLE / A FEW – pár, několik, trochu

Pokud před tato slovíčka dáme neurčitý člen, uděláme z toho něco zcela jiného. Výrazy a little/ə'lɪtl/ a a few/ə'fju:/ mají totiž spíše pozitivní význam. Překládáme je jako trochu, pár, několik. Není něčeho tedy málo (nestačí to, vadí mi to) ale trochu toho je (takže jsem vlastně rád).

Porovnejte:

I have little money. TTT *14 – jsem chudák, mám jich málo, nemohu si koupit, co potřebuji
I have a little money. TTT *15 – nejsem na tom špatně, něco mám, něco si koupit můžu

There were few people at the party. TTT *16 – nebyl to dobrý večírek, byla tam nuda, přišlo málo lidí
There were a few people at the party. TTT *17 – bylo to dobré, pár lidí přišlo, takže tam nebyla nuda

Další příklady použití:

Let's take a walk. I have a little time. TTT *18
Can you give me a little information about yourself? TTT *19
There was a little pain, but not too bad. TTT *20  

We had a few hours to spare, so we took a tour of the city. TTT *21
I read a few chapters and went to sleep. TTT *22
He forgot to tell me a few things. TTT *23  

Shrnutí

Počitatelná podstatná jména:

Nepočitatelná podstatná jména:

Překlad:
 1. To málo lidí ví.
 2. Má velmi málo přátel.
 3. Je málo kapel, které takto znějí.
 4. Vaření je jeden z mála mých koníčků.
 5. Máš velmi málo možností.
 6. Na ten pohřeb přišlo velmi málo lidí.
 7. Máme dnes málo práce.
 8. Letos je velmi málo sněhu.
 9. Dědečkovi zbývá málo vlasů.
 10. Málo informací je v tuto chvíli dostupných.
 11. Včera v noci jsem se málo vyspal.
 12. Řekl toho velmi málo.
 13. Nemohl jsem toho moc udělat.
 14. Mám málo peněz.
 15. Mám trochu peněz.
 16. Na večírku bylo málo lidí.
 17. Na tom večírku pár lidí bylo.
 18. Pojďme se projít. Mám trochu času.
 19. Můžeš mi dát pár informací o sobě?
 20. Trochu to bolelo, ale nic hrozného.
 21. Měli jsme pár hodin čas, a tak jsme šli na prohlídku města.
 22. Přečetl jsem několik kapitol a šel spát.
 23. Zapomněl mi pár věcí říct.
Přepis bublinkové nápovědy: