Help for English

Dva zápory ve větě? NE!

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.03.2007

V češtině je běžné, že v jedné větě jsou dva i více záporů. V angličtině to však není možné. Na tuto problematiku se zaměřuje tento článek.Dva zápory ve větě?

V češtině můžeme v jedné větě použít dva i více záporů. Věta nikdo nikdy nic neudělal není v češtině nic nemožného. Angličtina však toto nepřipouští, tam může jedna věta mít pouze jeden zápor. Jak si s tím ale poradit?

Začneme jednoduššími případy, na kterých si celou problematiku vysvětlíme.

 • Nic nemám. I don't have nothing.
  V této české větě máme dva zápory, záporné sloveso (nemám) a záporný předmět (nic). V angličtině si můžeme vybrat, kde bude zápor. Použijeme-li kladné sloveso, bude záporný předmět:

  I have nothing. - kladné sloveso have + záporný předmět nothing

  Nebo můžeme použít záporné sloveso, předmět potom bude kladný. Když ale řekneme 'kladný předmět', je potřeba mít na zřeteli to, že kladná verze slova NOTHING může mít dvě podoby: SOMETHING a ANYTHING. Something používáme převážně v kladných oznamovacích větách, v záporných větách používáme tvar ANYTHING.

  I don't have anything. - záporné sloveso don't have + kladný předmět ANYTHING.

  Jsou-li takto dvě možnosti, častější a přirozenější bývá možnost se záporným slovesem.

 • Nikoho jsem neviděl. I didn't see nobody.
  Opět podobný případ, dva zápory, záporné sloveso a záporný předmět. A stejně jako v předcházejícím případu, i zde jsou možné dvě podoby:

  I saw nobody. - kladné sloveso saw + záporný předmět NOBODY.
  I didn't see anybody. - záporné sloveso didn't see + kladný předmět ANYBODY.

 • Nemám žádné peníze. I don't have no money.
  Zde je použité záporné sloveso a záporné přídavné jméno 'žádný'. Opět máme dvě možnosti:

  I don't have any money. - záporné sloveso don't have + kladné přídavné jméno ANY.
  I have no money. - kladné sloveso have + záporné přídavné jméno NO.

  Nezapomeňte, že ANY se používá převážně u nepočitatelných podstatných jmen (ANY MONEY, ANY SNOW, ANY TIME), nebo před podstatnými jmény v množném čísle (ANY PEOPLE, ANY HOUSES apod.) Pokud je v českém záporu nějaké podstatné jméno počitatelné v jednotném čísle, používáme zpravidla jen neurčitý člen (i když ANY by nebylo úplně špatně):

  I don't have any computer.
  I don't have a computer. - Nemám žádný počítač.

 • Nikam to nevede. It isn't going nowhere.
  Zde je zápor u slovesa a v příslovečném určení místa (nikam). Opět máme dvě možnosti.

  It's going nowhere. - kladné sloveso is going + záporné příslovečné určení NOWHERE.
  It isn't going anywhere. - záporné sloveso isn't going + kladné příslovečné určení ANYWHERE.

 • Nikdy jsem tam nebyl. I haven't never been there.
  Zde je zápor u slovesa a v příslovečném určení času (nikdy). I když bychom zde teoreticky mohli mít také dvě možnosti, používáme zde téměř vždy záporné příslovce NEVER.

  I've never been there. - kladné sloveso have been + záporné příslovečné určení NEVER.
  I haven't ever been there. - tato věta není v angličtině moc častá a většině anglicky mluvícím lidem by zněla nepřirozeně. Je zde záporné sloveso haven't been + kladné příslovečné určení EVER.

 • Nikdo tam nebyl. Nobody wasn't there.
  POZOR: Zde je jeden ze záporů v podmětu (nikdo). Zde už dvě možnosti nemáme, anglický zápor bude vždy v podmětu.

  Nobody was there. - záporný podmět NOBODY + kladné sloveso was
  Anybody wasn't there. - tato věta je nesprávná!

 • Ani jeden z nás neumí plavat. Neither of us can't swim.
  Zápor zde bude opět v podmětu věty:

  Neither of us can swim. - záporný podmět NEITHER + kladné sloveso can swim
  Either of us can't swim. - tato věta je nesprávná!

 • Nikomu nic nedám. I won't give nothing to nobody.
  Zde máme dokonce tři zápory, měly by tedy být možné tři různé verze: zápor u slovesa, u nepřímého předmětu (nikomu), nebo u přímého předmětu (nic). Teoreticky by to jistě možné bylo, ale je v tomto případě lepší použít záporné sloveso, nikoliv předmět.

  I won't give anything to anybody. - záporné sloveso won't give
  + kladné předměty ANYBODY a ANYTHING

  Pokud by věta obsahovala i záporný podmět, byl by zápor věty vždy v podmětu:

  Nobody will give me anything - nikdo mi nic nedá.

  Hovorová angličtina

  Ve velmi hovorové angličtině občas uslyšíte i věty, kde jsou dva zápory. Mnozí možná znáte píseň od skupiny Pink Floyd 'Another Brick in the Wall', kde se zpívá:

  We don't need no education.

  V některých britských a amerických dialektech se také často používá pro tvorbu záporů slůvko AIN'T, za kterým se běžně nachází další zápory:

  You ain't going nowhere. -- You aren't going anywhere.
  I ain't got no money. -- I haven't got any money.
  He ain't seen nothing. -- He hasn't seen anything.

  Tyto tvary ale používejte pouze pokud si budete jistí, že je k tomu vhodná příležitost (např. v hospůdce u půllitru). Považují se totiž za VELICE hovorové.

  Jiné zápory

  Některá další anglická slůvka mají záporný význam, i když tak nevypadají (např. HARDLY, RARELY, SELDOM, UNLIKELY, FAIL, DENY apod.):

  I can hardly hear anything. - Skoro nic neslyším.
  Hardly anybody came to the party. - Skoro nikdo nepřišel na párty.
  I have hardly any money. - Nemám skoro žádné peníze.

  We're unlikely to see anything. - Pravděpodobně nic neuvidíme.

  Českým studentům mohou také dělat problém slůvka UNTIL a UNLESS, za kterými v angličtině následuje vždy kladná věta, zatímco v češtině za DOKUD a POKUD používáme zápor:

  We'll wait until you return - Počkáme, dokud se nevrátíš.
  I won't tell you my name unless you tell me yours. - Neřeknu ti, jak se jmenuju, pokud mi neřekneš, jak se jmenuješ ty.

  SOME v záporných větách

  Možná jste se setkali s pravidlem, že SOME je vždy jen v kladných oznamovacích větách a ANY je vždy jen v otázkách a v záporných větách. Není to tak úplně pravda. I SOME může být v záporu i v otázce, a ANY může být v kladné oznamovací větě. To ale není předmětem tohoto článku. Za zmínku ale stojí použití SOME v záporu.

  I didn't know any of the people. - Neznal jsem žádné z těch lidí.
  I didn't know some of the people. - Některé z těch lidí jsem neznal. (ale některé ano).

  I don't like any computer games. - Nemám rád žádné počítačové hry (vůbec žádné).
  I don't like some computer games. - Nemám rád některé počítačové hry (jiné ale ano).

  Shrnutí

  Ukázali jsme si, že se v angličtině zápory tvoří trochu jinak, než v našem jazyce. Často existuje několik možností, jak naše několikanásobné zápory vyjádřit. Zde je krátké shrnutí:
  • Zápor bývá nejčastěji u slovesa, vše ostatní je ve větě kladné, popř. obsahuje slůvko ANY (anything, anyone, anybody, anywhere). Často je možné ponechat sloveso kladné, ve větě se potom bude objevovat jiný zápor, např. NO, NONE, NOBODY, NO ONE, NOTHING, NEVER, NOWHERE, NEITHER.
  • Je-li v podmětu 'nikdo' nebo 'nic', podmět je vždy záporný (nobody, nothing, none, neither), sloveso a ostatní části věty kladné.
  • Obsahuje-li věta příslovce 'nikdy', používáme většinou záporné NEVER, zbytek věty je kladný (pokud se ovšem nejedná o případ, kdy je zápor v podmětu). • Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

  Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

  Pokračovat můžete zde:

  UPPER-INTERMEDIATE

  Dva zápory ve větě? ANO!

  To, že v anglické větě může být jen jeden zápor, již snad všichni víme. Zde je článek o tom, kdy použít dva zápory ve větě můžeme.
  PRE-INTERMEDIATE

  Anglicky 'ne'

  Článek o použití záporů NO a NOT.
  INTERMEDIATE

  Přesunutí záporu (I don't think I've heard of it.)

  Víte, že v angličtině se někdy zápor z vedlejší věty přestěhuje do věty hlavní? Tomuto jevu se říká ‘transferred negation’ či ‘přesunutí záporu’.
  Komentáře k článku
  Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
  Nepřečteno Dva zápory ve větě? NE! 20 40006 Od Marek Vít poslední příspěvek
  před 8 lety