Help for English

Otázky na podmět

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.11.2021

Jak se tvoří otázky na podmět a jaký je rozdíl mezi podmětnými a předmětnými otázkami.Otázky na podmět

V tomto článku si řekneme něco o rozdílech mezi otázkami předmětnými a podmětnými, tedy mezi těmi, které se ptají na předmět a které se ptají na podmět. Tvoření tzv. podmětných otázek je ve skutečnosti velice snadné, mnohdy si však student neuvědomí, o jakou otázku se jedná a vytvoří ji špatně.

Otázky běžně tvoříme tak, že před podmět postavíme sloveso (pomocné sloveso, kterému se říká operátor).

I like English. – Do you like English?
I went home. – Did you go home?
He works in the new factory. – Does he work in the new factory?
I've never been there. – Have you ever been there?
We'll help you. – Will you help me?

Toto jsou takzvané yes/no questions, tedy otázky, na které lze odpovědět ano či ne. Vedle toho máme otázky doplňovací, které začínají na tázací zájmeno:

Where do you live?
What do you like?
Where did you go?
Where does he live?
What will you do?
Where have you been?

Pozn.: Více v článku Otázky v angličtině.

Pokud se naučíme takto tvořit otázky, pochopíme jeden z nejnáročnějších gramatických jevů. Problém však může nastat, když narazíme na tzv. podmětné otázky, neboli otázky na podmět. Tam totiž tato těžce naučená pravidla neplatí. Podívejme se na tyto dva případy:

Koho jsi viděl? - otázka na předmět věty (v odpovědi bude např. viděl jsem PETRA)
Who did you see? - v angličtině je otázka vytvořena přesně podle známých pravidel, tedy použijeme pomocné sloveso did, za kterým je podmět věty (you) a potom základní tvar významového slovesa (see)

Kdo tě viděl? - otázka na podmět věty (v odpovědi bude např. PETR mě viděl.)
Who saw you? – V této otázce žádné pomocné sloveso nepoužíváme. Tázací zájmeno (protože nahrazuje podmět) stojí na místě podmětu, za kterým následuje zbytek věty v tom tvaru, v jakém bude pravděpodobná odpověď (PETER saw me.).

Studenti se zde však často snaží aplikovat pravidla, která již znají. U otázky na podmět se tedy snaží použít pravidla otázky na předmět a za každou cenu chtějí dosadit pomocné sloveso (přece jen se to tak dlouho pracně učili u otázek prvního typu). Pak vytvoří chybně např. otázku:

Who did see you?

To je však většinou špatně (pokud teda nemluvíme o zdůraznění). Slůvko who je zde podmět a my se na něj ptáme, proto v takových otázkách nebude nikdy pomocné sloveso. Bude zde totiž vlastně oznamovací slovosled:

Peter saw her. – Petr ji viděl.
Who saw her? – Kdo ji viděl?

Pozor na tvar slovesa v přítomném čase. Tázací zájmeno who se v podmětu chová jako 3.os.j.č., proto je třeba dosadit koncové -s, bez ohledu na to, jaká bude odpověď.

Who likes pizza? – Paul likes pizza. TTT *1
Who visits you every day? – My parents visit me every day. TTT *2

Procvičme si to

Podívejme se na vztah několika lidí inspirovaný filmem Woodyho Allena:

Podle výše uvedeného diagramu si zkuste odpovědět na následujících 6 otázek. Správná odpověď je schovaná v první žárovce, ve druhé najdete překlad otázky:

  odpověď překlad
Who does Ivan love? TTT *3 TTT *4
Who loves Tatyana? TTT *5 TTT *6
Who loves Sergei? TTT *7 TTT *8
Who does Boris love? TTT *9 TTT *10
Who is in love with Boris? TTT *11 TTT *12
Who is Sergei in love with? TTT *13 TTT *14

Další použití

Ve skutečnosti ale nejde pouze o otázky začínající tázacím zájmenem kdo nebo co. Podmětné otázky používáme kdykoliv se ptáme na podmět i třeba na jeho část, číslovku, či přívlastek podmětu:

Kdo to udělal? – Who did it?
Co se stalo? – What happened?

Který z vás to udělal? – Which of you did it?
Kolik studentů tam jelo? – How many students went there?
Kolik lidí dorazilo? – How many people arrived?

Podívejme se na následující větu:

Three students went together to the museum on Sunday.

Budeme-li se ptát na cokoliv od slovesa dále, použijeme otázku s pomocným slovesem:

Three students went together to the museum on Sunday.
What did the three students do?

Three students went together to the museum on Sunday.
Where did the three students go on Sunday?

Three students went together to the museum on Sunday.
When did they go to the museum?

Three students went together to the museum on Sunday.
How did they go to the museum?

Budeme-li se ptát na cokoliv před slovesem, tedy na podmět nebo jeho část, použijeme slovosled podmětné otázky:

Three students went together to the museum on Sunday.
Who went to the museum on Sunday?

Three students went together to the museum on Sunday.
How many students went to the museum on Sunday? TTT *15  

K zajímavému jevu dojde, pokud použijeme pomocné sloveso will (pro budoucí čas) a podmět/předmět you:

Who will you see? – Koho uvidíš?
Who will see you? – Kdo tě uvidí?

Ptáme se na úplně jiné věci, ale rozdíl v těchto otázkách je pouze přehození posledních dvou slov. Proč?

První otázka se ptá na předmět (koho ty uvidíš?) a proto je zde běžný otázkový slovosled (pomocné sloveso-podmět-významové sloveso, tedy will you see).

Druhá otázka se ptá na podmět, který je zde vyjádřen tázacím zájmenem who, za ním je pak pomocné sloveso budoucího času, významové sloveso a pak předmět.

V těchto dvou otázkách si totiž můžete připomenout, že you může znamenat ty, ale taky tobě, tebe apod. Stejně je to s tázacím zájmenem who, které může mít význam kdo, ale taky komu, koho apod.

Shrnutí

Pojďme si ukázat několik otázek (na předmět i podmět) a odpovědí. Všimněte si, že pokud se ptáme na podmět, má otázka slovosled jako oznamovací věta:

What did you break? – I broke a window. TTT *16
Who broke the window? – Paul broke the window. TTT *17

Who are you going to see? – I'm going to see my father. TTT *18
Who is going to see you? – My father is going to see me. TTT *19

What did she write? – She wrote a letter. TTT *20
Who wrote the letter? – Jessica wrote the letter. TTT *21

What does Peter do every day? – Peter goes jogging every day. TTT *22
Who goes jogging every day? – Peter goes jogging every day. TTT *23

Who did you invite? – I invited everyone. TTT *24
Who invited you? – Susan invited me. TTT *25

Překlad:
 1. Kdo má rád pizzu? – Paul má rád pizzu.
 2. Kdo tě každý den navštěvuje? – Moji rodiče mě každý den navštěvují.
 3. Natasha
 4. Koho miluje Ivan?
 5. Sergei
 6. Kdo miluje Tatyanu?
 7. Natasha
 8. Kdo miluje Sergeje?
 9. Ivan
 10. Koho miluje Boris?
 11. Tatyana
 12. Kdo je zamilovaný do Borise?
 13. Tatyana
 14. Do koho je zamilovaný Sergei?
 15. Kolik studentů šlo v neděli do muzea?
 16. Co jsi rozbil? – Rozbil jsem okno.
 17. Kdo rozbil to okno? – Paul rozbil to okno.
 18. S kým se uvidíš? – Uvidím se s otcem.
 19. Kdo tě uvidí? – Uvidí mě můj otec.
 20. Co napsala? – Napsala dopis.
 21. Kdo napsal ten dopis? – Jessica napsala ten dopis.
 22. Co dělá Petr každý den? – Petr chodí každý den běhat.
 23. Kdo chodí každý den běhat? – Petr chodí každý den běhat.
 24. Koho jsi pozval? – Pozval jsem všechny.
 25. Kdo tě pozval? – Susan mě pozvala.
Překlad:
 1. Kdo má rád pizzu? – Paul má rád pizzu.
 2. Kdo tě každý den navštěvuje? – Moji rodiče mě každý den navštěvují.
 3. Natasha
 4. Koho miluje Ivan?
 5. Sergei
 6. Kdo miluje Tatyanu?
 7. Natasha
 8. Kdo miluje Sergeje?
 9. Ivan
 10. Koho miluje Boris?
 11. Tatyana
 12. Kdo je zamilovaný do Borise?
 13. Tatyana
 14. Do koho je zamilovaný Sergei?
 15. Kolik studentů šlo v neděli do muzea?
 16. Co jsi rozbil? – Rozbil jsem okno.
 17. Kdo rozbil to okno? – Paul rozbil to okno.
 18. S kým se uvidíš? – Uvidím se s otcem.
 19. Kdo tě uvidí? – Uvidí mě můj otec.
 20. Co napsala? – Napsala dopis.
 21. Kdo napsal ten dopis? – Jessica napsala ten dopis.
 22. Co dělá Petr každý den? – Petr chodí každý den běhat.
 23. Kdo chodí každý den běhat? – Petr chodí každý den běhat.
 24. Koho jsi pozval? – Pozval jsem všechny.
 25. Kdo tě pozval? – Susan mě pozvala.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Otázky na podmět

Jedná se o otázku na podmět či na předmět? Vyberte ze dvou možností tu, která se hodí na vynechané místo.

PRE-INTERMEDIATE

Předložky v tázacích a vztažných větách

Článek o umístění předložky ‘na konci’ v tázacích větách a ve vedlejších vztažných větách.

PRE-INTERMEDIATE

Otázky na podmět / předmět (cvičení 2)

Druhé cvičení na otázky typu: Koho jsi viděl? / Kdo tě viděl? Tentokrát budete vybírat správné otázky z nabídky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Otázky na podmět 36 88002 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před rokem