Help for English

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.01.2021

Víte, co znamenají věty jako I DO LOVE YOU nebo HE DID GO THERE? Jde o zdůraznění.Zdůrazňování sloves

V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze zdůraznit platnost nějakého slovesa, nějaké činnosti či děje. Ve školách se většinou toto téma zmíní jen okrajově a studenti jsou potom značně zmatení, když narazí např. na větu “I did do my homework” či “He does love her”.

Vědí přeci, že pomocné sloveso do/'du/ (přesněji trojice do / does / did) se používá pouze v otázkách a záporných větách.

Obyčejné věty bez důrazu

Nejprve se podíváme, jak je to v klasických oznamovacích větách, kde žádný důraz neklademe.

přítomném a minulém prostém čase NEPOUŽÍVÁME pomocné sloveso:

My mom likes classical music. TTT *1
went to school yesterday. TTT *2
He loves her. TTT *3  

V ostatních časech použijeme pomocné sloveso be, have či will (v odpovídajícím tvaru):

am working right now. TTT *4
She has been to New York. TTT *5
We will try. TTT *6
He was waiting for me. TTT *7  

V těchto větách se pomocné sloveso vyslovuje vždy slabě, bez přízvuku. Protože je oslabené, je možné ho také často zredukovat pomocí staženého tvaru (s apostrofem) – I'm, I've, I'd, I'll atp.

Věty se zdůrazněním

Někdy, obzvláště v mluvené angličtině, je potřeba zdůraznit, že daný děj, který sloveso popisuje, OPRAVDU probíhá/proběh­l/proběhne, opravdu to tak je.

Jedná-li se o časy, ve kterých používáme pomocná slovesa, nebudou se lišit od těch nezdůrazněných ničím jiným, než přidáním důrazu právě na pomocné sloveso:

am working right now.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

Je to pochopitelně možné pouze v mluvené řeči. Pokud chce něčeho takového docílit např. autor knihy, obvykle dané slovo zdůrazní kurzívou:

am working here.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

V přítomném a minulém prostém čase není pomocné sloveso, na které bychom mohli umístit důraz, proto si ho musíme doplnit sami. Bude to sloveso, které používáme v otázkách a záporech v těchto časech, tedy do / does / did. Při vyslovování na ně dáme důraz.

do like music. TTT *8
did go to school yesterday. TTT *9
He does love her. TTT *10
did call him, but he didn't answer. TTT *11
She does know that. TTT *12
They did sell nice things there. TTT *13
We do want to go there with you. Why do you think we want to stay home? TTT *14  

Nezapomeňte, že za pomocným slovesem do je vždy už jen základní tvar slovesa:

did go to school yesterday. x did went to school yesterday.
He does love her. x He does loves her.

Použití

Na místě je, abychom přesně uvedli, co se pod oním zdůrazněním slovesa skrývá, v jakých situacích k tomu dochází. Ilustrujeme si to na příkladech.

příklad 1

Představte si, že vám někdo řekne:

You didn't really notice her but she was really beautiful. TTT *15  

Vy jste si jí ale všiml, proto se ohradíte takto:

But I did notice her. TTT *16  

V češtině byste dali důraz na sloveso “všiml”, v angličtině bude zdůrazněné did.

příklad 2

Dívka vám řekne:

If you loved me, you would have stood up for me. TTT *17  

Vy ji ale milujete a tak se bráníte a řeknete:

do love you. It was just a misunderstanding, sorry. TTT *18  

příklad 3

Učitel se rozzlobí, že zase nemáte domácí úkol:

You didn't do your homework again, Mark? TTT *19  

Vy se ale vymluvíte:

did do my homework, but I left it on my desk this morning. TTT *20  

Z výše uvedených příkladů by už mělo být patrnější, o jaký typ zdůraznění skutečně jde. Říkáme, že něco tak OPRAVDU je, OPRAVDU se to stalo. Je to tedy například něco, co by posluchač nečekal, nebo o čem si myslí něco jiného. Můžeme tak například někoho o něčem přesvědčovat, někomu vyvracet jeho názor apod. V překladu do češtiny si tedy můžeme přidat slovíčka vážně, opravdu, skutečně, fakt, fakticky, ne že ne, apod. Záleží na formálnosti situace.

V těchto případech zpravidla NEPOUŽÍVÁME příslovce really. To totiž může vyjadřovat něco úplně jiného:

really know her. = Opravdu ji znám. (Jak moc ji znám? Opravdu dobře.)
do know her. = Opravdu ji znám. (Vážně, nelžu.)

really love you. = Vážně tě miluju. (Jak moc? Vážně moc.)
do love you. = Vážně tě miluju. (A ne že ne.)

Zdůraznění rozkazu

Podobným způsobem zdůrazňujeme slovesa v rozkazovacím způsobu. I zde je na pomocném do přízvuk.

Do come back. TTT *21
Please do help me. TTT *22
Do sit down. TTT *23  

Překlad:
 1. Moje mamka má ráda vážnou hudbu.
 2. Včera jsem šel do školy.
 3. On ji miluje.
 4. Právě pracuji.
 5. Už byla v New Yorku.
 6. Pokusíme se.
 7. Čekal na mě.
 8. Ale já mám rád hudbu.
 9. Já vážně šel včera do školy.
 10. On ji ale fakt miluje.
 11. Já mu přece zavolal, ale on to nezvedl.
 12. Ona to přece ví.
 13. Opravdu tam prodávali hezké věci.
 14. My tam ale chceme jít s vámi. Proč si myslíte, že chceme zůstat doma?
 15. Ty sis jí ani nevšiml ale byla moc hezká.
 16. Ale já si jí všiml.
 17. Kdybys mě miloval, zastal by ses mě.
 18. Ale já tě miluju, bylo to jen nedorozumění. Promiň.
 19. Ty jsi zase neudělal domácí úkol, Marku?
 20. Ale já ten úkol udělal, ale zapomněl jsem ho dnes ráno na svém stole.
 21. Vrať se. Myslím to vážně.
 22. Prosím vážně mi pomozte.
 23. Tak si přece sedni.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Přítomný prostý čas - tázací věty a krátké odpovědi

Tvoření otázek v přítomném prostém čase, krátké odpovědi

STARTER

Conversation game (slovesa)

Dnes nabízíme opět něco pro učitele. Jsou to kartičky s otázkami pro začátečníky, kde musí doplnit správné pomocné sloveso.

PRE-INTERMEDIATE

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID 27 38969 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety