Help for English

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.09.2009

Co znamenají věty jako I DO LOVE YOU, HE DID GO THERE atd., jak lze v angličtině zdůraznit, že něco skutečně tak je, že se něco skutečně děje apod.Zdůrazňování sloves

V dnešním článku se podíváme na to, jakým způsobem lze zdůraznit platnost nějakého slovesa, nějaké činnosti či děje. Ve školách se většinou toto téma zmíní jen okrajově a studenti jsou potom značně zmatení, když narazí např. na větu "I did do my homework" či "He does love her." Vědí přeci, že pomocné DO/DOES/DID se používá pouze v otázkách a záporných větách.

Obyčejné věty bez důrazu

Nejprve se podíváme, jak je to v klasických oznamovacích větách, kde žádný důraz neklademe.

V přítomném a minulém prostém čase NEPOUŽÍVÁME pomocné sloveso:

I like music.
I went to school yesterday.
He loves her.

V ostatních časech je přítomné pomocné sloveso BE, HAVE či WILL (v odpovídajícím tvaru):

I am working right now.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

V těchto větách se pomocné sloveso vyslovuje vždy slabě, bez přízvuku. Protože je oslabené, je možné ho také často zredukovat pomocí staženého tvaru (s apostrofem) - I'm, I've, I'd, I'll...

Věty se zdůrazněním

Někdy, obzvláště v mluvené angličtině, je potřeba zdůraznit, že daný děj, který sloveso popisuje, OPRAVDU probíhá/proběhl/proběhne, opravdu to tak je.

Jedná-li se o časy, ve kterých používáme pomocná slovesa, nebudou se lišit od těch nezdůrazněných ničím jiným, než přidáním důrazu právě na pomocné sloveso:

I am working right now.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

Je to pochopitelně možné pouze v mluvené řeči. Pokud chce něčeho takového docílit např. autor knihy, obvykle dané slovo zdůrazní kurzívou:

I am working here.
She has been to New York.
We will try.
He was waiting for me.

V přítomném a minulém prostém čase není pomocné sloveso, na které bychom mohli umístit důraz, proto si ho musíme doplnit sami. Bude to sloveso, které používáme v otázkách a záporech v těchto časech, tedy DO / DOES / DID. Při vyslovování na ně dáme důraz.

I do like music.
I did go to school yesterday.
He does love her.

Nezapomeňte, že za pomocným slovesem DO je vždy už jen zákl. tvar slovesa:

I did go to school yesterday. x I did went to school yesterday.
He does love her. x He does loves her.

Použití

Na místě je, abychom přesně uvedli, co se pod oním zdůrazněním slovesa skrývá, v jakých situacích k tomu dochází. Ilustrujeme si to na příkladech.

Příklad 1

Představte si, že vám někdo řekne:

You didn't really notice her but she was really beautiful.

Není-li pravda, že jste si jí nevšimli, ohradíte se takto:

But I did notice her.

V češtině byste dali důraz na sloveso VŠIML, v angličtině bude zdůrazněné DID.

Příklad 2

Dívka vám řekne:

If you loved me, you would have stood up for me.

Vy ji ale milujete a tak se bráníte a řeknete:

I do love you. It was just a misunderstanding, sorry.

Příklad 3:

Učitel se rozzlobí, že zase nemáte domácí úkol:

You didn't do your homework again, Mark?

Vy se ale vymluvíte:

I did do my homework, but I left it on my desk this morning.

Z výše uvedených příkladů by už mělo být patrnější, o jaký typ zdůraznění skutečně jde. Říkáme, že něco tak OPRAVDU je, OPRAVDU se to stalo. Je to tedy např. něco, co by posluchač nečekal, nebo o čem si myslí něco jiného. Můžeme tak např. někoho o něčem přesvědčovat, někomu vyvracet jeho názor apod.V překladu do češtiny si tedy můžeme přidat slovíčka vážně, opravdu, skutečně, fakt, fakticky, ne že ne, apod. Záleží na formálnosti situace.

V těchto případech zpravidla NEPOUŽÍVÁME příslovce REALLY. To totiž může vyjadřovat něco úplně jiného:

I really know her. - Opravdu ji znám. (Jak moc ji znám? Opravdu dobře.)
I do know her. Opravdu ji znám. (Vážně, nelžu.)

I really love you. - Vážně tě miluju. (Jak moc? Vážně moc.)
I do love you. - Vážně tě miluju. (A ne že ne.)

Zdůraznění rozkazu

Podobným způsobem zdůrazňujeme slovesa v rozkazovacím způsobu. I zde je na pomocném DO přízvuk.

Do come back.
Please do help me.
Do sit down.

Závěrem

Látka, na kterou jsme se zde zaměřili, je poměrně častým jevem v mluvené angličtině a věřím, že po dnešku si ho začnete více všímat v řeči rodilých mluvčích okolo sebe, ve filmech apod. Efektivně se naučit používat důrazy je velmi důležité, aby vaše angličtina zněla přirozeně.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE or DO

Cvičení, které odhalí hloubku vašich znalostí při používání MAKE a DO.
STARTER

Conversation game (slovesa)

Dnes nabízíme opět něco pro učitele. Jsou to kartičky s otázkami pro začátečníky, kde musí doplnit správné pomocné sloveso.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID 32 33263 Od Milan1236000 poslední příspěvek
před 4 měsíci