Help for English

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.06.2013

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Všichni určitě víte, že sloveso do/'du:/ má základní význam dělat a také se může jednat o pomocné sloveso přítomného času prostého.

Pozn.: Ve významu “dělat” se často plete se slovesem make. Více zde.

My se dnes však zaměříme na jeho tři významy, které by vám mohly dělat v textu problémy.

It will do

První “zajímavý” význam slovesa do/'du:/ je stačit, vystačit. Věta z nadpisu tedy znamená “To bude stačit”.

I only have 5 pounds. It will have to do. TTT *1
Don't you have a proper suit to wear? – No, but these trousers will do. TTT *2
Will this small camera do? TTT *3
A small sandwich should do me for lunch. TTT *4
Anything will do. TTT *5
No, 50 dollars really won't do. TTT *6
It won't do to say that you are sorry. TTT *7 

Jak jste si pravděpodobně všimli v příkladových větách, většinou se tento význam používá v budoucnosti. Pokud chcete vyjádřit, že něco “stačí” nebo “stačilo”, můžete použít například is / was enough.

Tento význam však může mít také negativní zabarvení, když se vám něco nelíbí a vy prostě chcete říct, že už toho máte dost.

That will do! Stop that at once. TTT *8
That does it! I will not listen to this anymore. TTT *9 

I could do with …

Druhý dnešní význam slovesa do je hodit se nebo přijít vhod. Používá se většinou v kladné oznamovací větě ve spojení se slovesem could a předložkou with.

I could do with some sun these days. TTT *10
I could do with a cup of tea. TTT *11
The place could do with a good cleaning. TTT *12
He could do with some help. TTT *13
She could do with more experience. TTT *14  

do without

Poslední význam souvisí s předchozím a znamená obejít se.

I could never do without you. TTT *15
You will have to do without sugar. There isn't any left. TTT *16
There's no wine left. You'll have to do without. Why don't you have some beer instead? TTT *17 TTT *18
I can do without your stupid comments. TTT *19 TTT *20
I could do without all that noise. TTT *21  

Překlad:
 1. Mám jen 5 liber. Bude to muset stačit.
 2. Nemáš pořádný oblek? – Ne, ale tyto kalhoty budou stačit.
 3. Bude tento malý fotoaparát stačit?
 4. Malý sendvič by mi měl na oběd stačit.
 5. Cokoli bude stačit.
 6. Ne, padesát dolarů opravdu nebude stačit.
 7. Nebude stačit říct, že je ti to líto.
 8. To bude stačit! Okamžitě přestaň.
 9. To stačí! Už to nebudu poslouchat.
 10. V současnosti by se mi hodilo trochu slunce.
 11. Šálek čaje by mi přišel vhod.
 12. Tohle místo by potřebovalo dobře uklidit.
 13. Hodila by se mu pomoc.
 14. Hodilo by se jí více zkušeností.
 15. Nikdy bych se bez tebe neobešel.
 16. Budeš si muset vystačit bez cukru. Už žádný nezbyl.
 17. Nezbylo žádné víno. Budeš se muset obejít. Nedáš si místo toho pivo?
 18. všimněte si, že zde není předmět – i takto se tato vazba používá, což je pro Čechy dosti zvláštní
 19. Obejdu se bez tvých hloupých připomínek.
 20. myšleno ironicky, což je také časté použití této vazby
 21. Obešel bych se bez toho všeho hluku.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Conversation game (slovesa)

Dnes nabízíme opět něco pro učitele. Jsou to kartičky s otázkami pro začátečníky, kde musí doplnit správné pomocné sloveso.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE or DO

Cvičení, které odhalí hloubku vašich znalostí při používání MAKE a DO.
PRE-INTERMEDIATE

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

Víte, co znamenají věty jako I DO LOVE YOU nebo HE DID GO THERE? Jde o zdůraznění.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso DO jak ho (možná) neznáte 15 7484 Od Petra Davídková poslední příspěvek
před 4 lety