Help for English

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.06.2013

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Všichni určitě víte, že sloveso DO má základní význam dělat a také se může jednat o pomocné sloveso přítomného času prostého.

Pozn.: Ve významu “dělat” se často plete se slovesem MAKE. Více zde.

My se dnes však zaměříme na jeho tři významy, které by vám mohly dělat v textu problémy.

It will do

První význam je “stačit”. Věta z nadpisu tedy znamená “To bude stačit”.

I only have 5 pounds. It will have to do. TTT *1
Don't you have a proper suit to wear? – No, but these trousers will do. TTT *2
Will this small camera do? TTT *3
A small sandwich should do me for lunch. TTT *4
Anything will do. TTT *5
No, 50 dollars really won't do. TTT *6
It won't do to say that you are sorry. TTT *7

Jak jste si pravděpodobně všimli v příkladových větách, většinou se tento význam používá v budoucnosti. Pokud chcete vyjádřit, že něco “stačí” nebo “stačilo”, můžete použít například is / was enough.

Tento význam však může mít také negativní zabarvení, když se vám něco nelíbí a vy prostě chcete říct, že už toho máte dost.

That will do! Stop that at once. TTT *8
That does it! I will not listen to this anymore. TTT *9

I could do with …

Druhý dnešní význam slovesa DO je “hodit se” nebo “přijít vhod”. Používá se většinou v kladné oznamovací větě ve spojení se slovesem could a předložkou with.

could do with some sun these days. TTT *10
could do with a cup of tea. TTT *11
The place could do with a good cleaning. TTT *12
He could do with some help. TTT *13
She could do with more experience. TTT *14

do without

Poslední význam souvisí s předchozím a znamená “obejít se”.

Don't worry. I can do without that. TTT *15
There's no sugar left. You'll have to do without (it). TTT *16
We can do without a fridge for a few weeks now. It's winter. TTT *17

Překlad:
 1. Mám jen 5 liber. Bude to muset stačit.
 2. Nemáš pořádný oblek? – Ne, ale tyto kalhoty budou stačit.
 3. Bude tento malý fotoaparát stačit?
 4. Malý sendvič by mi měl na oběd stačit.
 5. Cokoli bude stačit.
 6. Ne, padesát dolarů opravdu nebude stačit.
 7. Nebude stačit říct, že je ti to líto.
 8. To bude stačit! Okamžitě (AT ONCE = okamžite) toho nech.
 9. To stačí! Už to nebudu poslouchat.
 10. V současnosti by se mi hodilo trochu slunce.
 11. Šálek čaje by mi přišel vhod.
 12. Tohle místo by potřebovalo dobře uklidit. = Hodilo by se tu pořádně uklidit.
 13. Hodila by se mu pomoc.
 14. Hodilo by se jí více zkušeností.
 15. Neboj. Obejdu se bez toho.
 16. Už není cukr (o vazbě BE LEFT si přečtěte samostatný článek). Budeš se muset obejít bez něj. – Zde nemusí koncové zájmeno IT ve větě být.
 17. Teď se na pár týdnů bez lednice můžeme obejít. Je zima.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Conversation game (slovesa)

Dnes nabízíme opět něco pro učitele. Jsou to kartičky s otázkami pro začátečníky, kde musí doplnit správné pomocné sloveso.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE or DO

Cvičení, které odhalí hloubku vašich znalostí při používání MAKE a DO.
PRE-INTERMEDIATE

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

Víte, co znamenají věty jako I DO LOVE YOU nebo HE DID GO THERE? Jde o zdůraznění.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso DO jak ho (možná) neznáte 15 6653 Od Petra Davídková poslední příspěvek
před 3 lety