Help for English

Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.06.2013

Sloveso DO má mnoho významů. Méně známé je ale například spojení “It will do” nebo “I could do with some sun”. Rozumíte jim?Sloveso DO jak ho (možná) neznáte

Všichni určitě víte, že sloveso DO má základní význam dělat a také se může jednat o pomocné sloveso přítomného času prostého.

Pozn.: Ve významu “dělat” se často plete se slovesem MAKE. Více zde.

My se dnes však zaměříme na jeho tři významy, které by vám mohly dělat v textu problémy.

It will do

První význam je “stačit”. Věta z nadpisu tedy znamená “To bude stačit”.

I only have 5 pounds. It will have to do. TTT
Don't you have a proper suit to wear? – No, but these trousers will do. TTT
Will this small camera do? TTT
A small sandwich should do me for lunch. TTT
Anything will do. TTT
No, 50 dollars really won't do. TTT
It won't do to say that you are sorry. TTT

Jak jste si pravděpodobně všimli v příkladových větách, většinou se tento význam používá v budoucnosti. Pokud chcete vyjádřit, že něco “stačí” nebo “stačilo”, můžete použít například is / was enough.

Tento význam však může mít také negativní zabarvení, když se vám něco nelíbí a vy prostě chcete říct, že už toho máte dost.

That will do! Stop that at once. TTT
That does it! I will not listen to this anymore. TTT

I could do with …

Druhý dnešní význam slovesa DO je “hodit se” nebo “přijít vhod”. Používá se většinou v kladné oznamovací větě ve spojení se slovesem could a předložkou with.

could do with some sun these days. TTT
could do with a cup of tea. TTT
The place could do with a good cleaning. TTT
He could do with some help. TTT
She could do with more experience. TTT

do without

Poslední význam souvisí s předchozím a znamená “obejít se”.

Don't worry. I can do without that. TTT
There's no sugar left. You'll have to do without (it). TTT
We can do without a fridge for a few weeks now. It's winter. TTT
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Zdůraznění děje pomocí DO/DOES/DID

Co znamenají věty jako I DO LOVE YOU, HE DID GO THERE atd., jak lze v angličtině zdůraznit, že něco skutečně tak je, že se něco skutečně děje apod.
PRE-INTERMEDIATE

MAKE or DO

Cvičení, které odhalí hloubku vašich znalostí při používání MAKE a DO.
STARTER

Conversation game (slovesa)

Dnes nabízíme opět něco pro učitele. Jsou to kartičky s otázkami pro začátečníky, kde musí doplnit správné pomocné sloveso.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso DO jak ho (možná) neznáte 15 5845 Od Petra Davídková poslední příspěvek
před rokem