Help for English

Pleteme si: MAKE a DO

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.05.2020

Jaký je rozdíl mezi MAKE a DO? V jakých spojeních se nejčastěji používají? (upravený článek z roku 2006)MAKE vs DO

Obě slovesa, makedo, můžeme přeložit jako dělat, udělat apod. Nejedná se však o úplná synonyma, a z toho plyne, že studenti angličtiny mohou s jejich používáním mít potíže (a také často mají). Obě také bývají součástí pevných slovních spojení, kde rovněž nemohou být zaměněna. Pojďme se podívat na jejich použití.

Základní významový rozdíl

Sloveso do/'du:/ se často používá ve smyslu provádět, vykonávat. Nějčastěji bývá používáno u nějaké práce, například:

 • do (some) work TTT
 • do (the) homework TTT
 • do (some) housework TTT
 • do the shopping TTT

Can you do something for me? TTT
What are you going to do tomorrow? TTT
I didn't do it! TTT 

Sloveso make/'meɪk/ se oproti tomu používá spíše ve významu vyrobit, vytvořit, tedy například:

 • make a meal
 • make some tea
 • make a snowman

Don't make breakfast for me. I'm not hungry. TTT
She made a sandwich for her son. TTT
Our son made a snowman in the garden. TTT 

Dobře si tento rozdíl uvědomíme na příkladu se sněhulákem: make a snowman použijeme, když sněhuláka uplácáme ze sněhu, dáme mu na hlavu hrnec, mrkev místo nosu atd. Výsledkem bude hotový sněhulák. Pokud bychom řekli do a snowman, znamenalo by to, že se převlékneme do bílého, na nos si připevníme mrkev, na hlavu hrnec a pak půjdeme ven a budeme ‘dělat’ sněhuláka.

Podobně když řekneme “I did something for my mother”, znamená to, že jsme pro ni něco udělali, vykonali pro ni nějakou práci či službu. Oproti tomu “I made something for my mother” by řeklo např. dítě, které pro ni vyrobilo něco z papíru, špejlí apod.

Kolokace – ustálená spojení

V angličtině existuje i spousta ustálených spojení se slovesy do a make. Zde bychom jen těžko vysvětlovali, proč je zde jedno a nebo druhé sloveso. Prostě se to takto používá. Pokud zde slovesa zaměníme, nebude to rodilému mluvčímu znít přirozeně. Není to tak anglicky.

MAKE

Slovních spojení s make/'meɪk/ je nejvíce:

make arrangements zařídit něco
make an agreement udělat dohodu
make a suggestion udělat návrh
make a decision udělat rozhodnutí
make some tea udělat čaj
make war válčit
make love milovat se (mít sex)
make an attempt udělat pokus, pokusit se
make a phone call zavolat si
make an effort vynaložit úsilí
make an excuse vymlouvat se
make a mistake udělat chybu
make a bed ustlat postel
make a profit udělat zisk
make a noise způsobit hluk, vydat hlásek atd.
make an impression udělat dojem
make a gesture udělat gesto
make a face udělat obličej (zašklebit se)
make fun dělat si legraci
make a fuss of nadělat povyku
make room for udělat prostor
make a move udělat tah
make an example dát příklad
make a note udělat si poznámku
make a break přerušit něco
make a claim dělat si nárok
make conversation konverzovat
make a fool of dělat si blázny z
make history psát dějiny
make a living živit se, vydělávat na živobytí

DO

Zde je několik častých spojení se slovesem do/'du:/:

do the housework dělat domácí práce
do homework dělat domácí úkoly
do some gardening dělat na zahrádce
do the shopping dělat nákupy, nakoupit
do business dělat obchody, obchodovat
do damage udělat škodu
do your best udělat co je v tvých silách
do your hair učesat se, upravit si vlasy
do a favour udělat laskavost
do something for sb udělat něco pro
do an exam / test dělat zkoušku/test
do my job dělat svoji práci
do a service udělat službu, posloužit
do the trick splnit účel
do wonders dělat zázraky
do experiments dělat pokusy
do exercise dělat cvičení

Jiné kolokace

Jako ‘dělat’ můžeme v některých spojeních použít i další slovesa, například:

 • take notes = dělat si poznámky
 • take a test/exam = dělat zkoušku, test
 • give a speech/lecture = udělat přednášku, (pronést řeč)
 • give a party = udělat večírek (pořádat)

Dalších podobných spojení by se dalo najít mnohem více. Čím více se jich naučíte, tím lépe. Nejlépe si je osvojíte, když si na každé vytvoříte nějakou větu, která vám něco říká, která je jakoby z vašeho prostředí, např. “I forgot to do my homework! What will I do?” apod.

Pomůcka k procvičování

Nakonec nabízíme ke stažení praktickou pomůcku. Je to seznam slovíček, která se pojí se slovesem make a do. Tyto tabulku si můžete vytisknout a vložit do sešitu, ale lepší je si kartičky rozstříhat, zamíchat a snažit se je přiřadit do správné části (ke slovesu make nebo do).

Pozn.: Tato tabulka se může hodit i učitelům do hodin angličtiny. Více zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
PRE-INTERMEDIATE

DO vs. MAKE (game)

Dnes nabízíme učitelům do hodin jednoduchou hru na procvičení použití sloves DO a MAKE. Hru si ale pochopitelně můžete zahrát i doma.
PRE-INTERMEDIATE

MAKE or DO

Cvičení, které odhalí hloubku vašich znalostí při používání MAKE a DO.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: MAKE a DO 21 54668 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety