Help for English

Přítomný prostý čas - tázací věty a krátké odpovědi

ELEMENTARY Vydáno dne 15.12.2021

Tvoření otázek v přítomném prostém čase, krátké odpovědiOtázky v přítomném prostém čase

Otázka se slovesem být se tvoří tzv. inverzí – převrátíme slovosled podmětu a slovesa (I am → am I, he is → is he) U významových sloves to ale takto nejde.

Abychom inverzi mohli vytvořit, bude opět nutné použít pomocné sloveso do/'du/, které se používá i v záporných větách. Sloveso do se tedy umístí před podmět, čímž vytvoříme inverzi (do you, do they, do I) a hlavní sloveso potom zůstane na svém místě.

You speak English. – Do you speak English? TTT *1
They go to work. – Do they go to work? TTT *2
Your parents live here. – Do your parents live here? TTT *3
We have beer. – Do we have beer? TTT *4  

Takto se tedy tvoří otázky ANO/NE (otázky zjišťovací). Pokud bychom chtěli vytvořit otázku doplňovací (kde, kdy, proč…), bude na začátku věty stát navíc tázací zájmeno:

Where do they live? TTT *5
How do you spell that? TTT *6
What do you want? TTT *7
When do you start work? TTT *8  

Otázky ve třetí osobě jednotného čísla

Pro otázky v přítomném čase používáme pomocné sloveso do/'du/. Ve třetí osobě navíc toto pomocné sloveso přijme koncovku pro třetí osobu -S a vznikne tak tvar does/'dʌz/. Významové sloveso už koncovku -s mít nebude.

She speaks English. – Does she speak English? (nikoliv does she speaks)
He goes to work. – Does he go to work?

Jednoduše, -s charakteristické pro třetí osobu je v celé větě jen jednou – buď u významového slovesa (v kladných oznamovacích větách), nebo u pomocného slovesa do (v otázkách a záporech).

Does your son speak German? TTT *9
What does he do? TTT *10
Where does he work? TTT *11
Where does your mother work? TTT *12  

Otázky s významovým do

Nenechte se zmást, pokud tvoříte otázky s významovým slovesem do/'du:/. V otázce potom bude toto sloveso dvakrát, jednou jako pomocné, podruhé jako významové.

What do you do? – I'm a teacher. TTT *13
What does she do for fun? – She likes gaming. TTT *14  

Krátké odpovědi

Na otázky ano/ne odpovídáme nejčastěji pomocí tzv. krátkých odpovědí. Pokud bychom pouze odsekli ‘yes’ nebo ‘no’, mohla by naše odpověď znít hrubě a nezdvořile. V češtině na otázky ano/ne odpovídáme většinou tak, že použijeme celé sloveso:

Jsi tu? – Ano, jsem.
Máš sestru? – Ano, mám.
Bydlíš tady? – Ne, nebydlím.

V angličtině je to trochu jinak. Významová slovesa jako go, live, work, speak, come, love, like, want apod. takto osamoceně stát nemohou.

Do you live here? – Yes, I live.
Do they work on weekends? – Yes, they work.
Do I look good? – Yes, you look.

Místo nich opět použijeme pomocné sloveso do (v kladných odpovědích) nebo don't (v záporech):

Do you live here? TTT *15
Yes, I do. TTT *16 / No, I don't. TTT *17  

Do they work on weekends? TTT *18
Yes, they do. TTT *19 / No, they don't. TTT *20  

Do I look good? TTT *21
Yes, you do. TTT *22 / No, you don't. TTT *23  

Ve třetí osobě jednotného čísla místo do bude tvar does / doesn't:

Does he love you? TTT *24
Yes, he does. TTT *25 / No, he doesn't. TTT *26  

Překlad:
 1. Mluvíš anglicky?
 2. Chodí oni do práce?
 3. Bydlí tvoji rodiče tady?
 4. Máme pivo?
 5. Kde oni bydlí?
 6. Jak se to píše?
 7. Co chceš?
 8. Kdy začínáš v práci?
 9. Mluví tvůj syn německy?
 10. Co on dělá za práci?
 11. Kde pracuje?
 12. Kde pracuje tvoje máma?
 13. Co děláš? – Jsem učitel.
 14. Co ona dělá pro zábavu? – Ráda hraje hry.
 15. Bydlíš tady?
 16. Ano, bydlím.
 17. Ne, nebydlím.
 18. Pracují o víkendech?
 19. Ano, pracují.
 20. Ne, nepracují.
 21. Vypadám dobře?
 22. Ano, vypadáš.
 23. Ne, nevypadáš.
 24. Miluje tě?
 25. Ano, miluje.
 26. Ne, nemiluje.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Sloveso 'být' - tázací věty a krátké odpovědi

Použití slovesa ‘být’ v tázacích větách, typy otázek, krátké odpovědi

PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky

Krátké repliky (já také, já také ne, já ano, já ne) v angličtině.

STARTER

Přítomný prostý čas 4: krátké odpovědi

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář