Help for English

Přitakání a krátké repliky

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.02.2020

Krátké repliky (já také, já také ne, já ano, já ne) v angličtině.Přitakání a krátké repliky

V běžných konverzačních situacích velmi často potřebujeme reagovat pomocí krátkých replik, jako např. já také, já také ne, já ano, já ne. V angličtině se tyto repliky obsahují krátkou gramatickou strukturu složenou z podmětu (I, he, we apod.) a pomocného slovesa (do, am, was, did apod.)

Já také

Kladné přitakání (já také, on také, my také apod.) se tvoří takto:

  • so + pomocné sloveso + podmět

I'm tired. – So am I. TTT
I'm going to work. – So am I. TTT
They are very strong. – So are we. TTT
My sister likes Billie Eilish. – So do I. TTT
I forgot about the meeting. – So did I. TTT
They can do it for less than 200 dollars. – So can we. TTT
I think I've seen this movie before. – So have I. TTT
I'll be there. – So will I. TTT 

Podmět nemusí být jen osobní zájmeno, ale může se jednat o celé podstatné jméno, přivlastňovací zájmeno apod.

He's really tall. – So is his daughter. TTT
His car is new. – So is mine. TTT 

Ukázali jsme si, že pro tvoření těchto replik potřebujeme pomocné sloveso. Je to to, které používáme pro tvoření otázek. V přítomném a minulém prostém čase významových sloves tedy použijeme pomocné do (do, does, did).

Pozor na přitakání se slovesem have. Jedná-li se o významové sloveso (mít, muset…), v krátkých replikách používáme pomocné do. Jedná-li se o pomocné sloveso (např. ve vazbě have got nebo v předpřítomném čase), používáme v replikách have.

I have to go. – So do I. TTT
I have a dog. – So do I. TTT
I've got money. – So have I. TTT
I've been here before. – So have I. TTT 

V první osobě jednotného čísla se v hovorové angličtině také často používá jednoduché me too (já také).

I love this restaurant. – Me too. TTT
I speak a little Spanish. – Me too. TTT 

Já také ne

Záporné přitakání (já také ne, on také ne, my také ne apod.) se tvoří takto:

  • neither + pomocné slovesopodmět

Slovíčko neither se vyslovuje v britské angličtině nejčastěji /naɪðə/ a v americké /ni:ðər/, ale v obou variantách angličtiny se setkáte s oběma možnostmi.

I'm not tired. – Neither am I. TTT
I'm not going to work. – Neither am I. TTT
They aren't very strong. – Neither are we. TTT
My sister doesn't like Billie Eilish. – Neither do I. TTT
I didn't forget about the meeting. – Neither did I. TTT
They can't do it for less than 200 dollars. – Neither can we. TTT
I don't think I've seen this movie before. – Neither have I. TTT
I won't be there. – Neither will I. TTT
He isn't very tall. – Neither is his daughter. TTT
His car isn't new. – Neither is mine. TTT 

V britské angličtině se stejným způsobem místo neither občas používá slovíčko nor/'nɔ:/.

I didn't know what to do. – Nor did I. TTT
I won't give up. – Nor will I. TTT 

V první osobě jednotného čísla se používá také hovorové me neither (ani já).

I don't like this restaurant. – Me neither. TTT
I don't speak any Spanish. – Me neither. TTT 

Já ne

Pokud chceme reagovat na nějaké tvrzení s tím, že u nás to neplatí (tedy ‘já ne’), použijeme jednoduše tuto negativní repliku:

  • podmět + pomocné sloveso + not

I'm tired. – I'm not. TTT
I'm going to work. – I'm not. TTT
They are very strong. – We're not. TTT
My sister likes Billie Eilish. – I don't. TTT
I forgot about the meeting. – I didn't. TTT
They can do it for less than 200 dollars. – We can't. TTT
I think I've seen this movie before. – I haven't. TTT
I'll be there. – I won't. TTT
He's really tall. – His daughter isn't. TTT
His car is new. – Mine isn't. TTT 

Všimněte si, že se v těchto replikách používají stažené tvary.

I love this restaurant. – I don't. TTT (nikoliv I do not)

Já ano

Pokud chceme vyjádřit opak k nějakému negativnímu tvrzení, bude krátká replika kladná:

  • podmět + pomocné sloveso

I'm not tired. – I am. TTT
I'm not going to work. – I am. TTT
They aren't very strong. – We are. TTT
My sister doesn't like Billie Eilish. – I do. TTT
I didn't forget about the meeting. – I did. TTT
I don't think I've seen this movie before. – I have. TTT
They can't do it for less than 200 dollars. – We can. TTT
I won't be there. – I will. TTT
He isn't very tall. – His daughter is. TTT
His car isn't new. – Mine is. TTT 

U těchto replik je důležité, že nelze v žádném případě říct po vzoru češtiny I yes či I no.

Shrnutí

Všechny čtyři možné typy replik nejlépe uvidíme v této tabulce:

věta   mám to stejně mám to opačně
kladná I am happy. So am I. I'm not.
záporná I'm not happy. Neither am I. I am.
       
kladná I like it. So do I. I don't.
záporná I don't like it. Neither do I. I do.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky (cvičení)

Procvičte si používání přitakání (já také, já také ne) a nesouhlasných replik (já ano, já ne).

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Ale já ano, ale já ne...

Gramatické cvičení zaměřené na pomocná slovesa použitá ve větách, konkrétně v dodatcích typu „ale já ano“ nebo „ale já ne“.
INTERMEDIATE

Krátké odpovědi na ANO/NE otázky (cvičení)

K deseti otázkám doplníte správné znění krátké odpovědi.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář