Help for English

Cvičení: Ale já ano, ale já ne...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.08.2011

Gramatické cvičení zaměřené na pomocná slovesa použitá ve větách, konkrétně v dodatcích typu „ale já ano“ nebo „ale já ne“.V češtině, chceme-li vyjádřit kontrast, často používáme věty typu "ale já ano" či "ale já ne":

On je vysoký, ale já ne.
Ona nečte knihy, ale já ano.

Vidíte, že v českých větách se objevují slůvka ANO a NE. V angličtině je to ale tak špatně. Nelze říci:

He is tall but I no.
She doesn't read books but I yes.

V angličtině je nutné používat pomocná slovesa, která zastupují vlastně celý přísudek:

He is tall but I'm not.
She doesn't read books but I do.

Více se o používání pomocných sloves dočtete např. v těchto článcích:

Pojďme si to nyní procvičit. Do deseti vět níže doplňte vhodná pomocná slovesa v kladném či záporném tvaru. Jedná-li se o zápor, používejte stažené tvary.

1. English is easy but French . It's incredibly hard!

2. She likes working there but I . It's a hellhole!

3. They can't win but I . I'm the best!

4. I know you've never done it before, but I . I can help.

5. Nobody knows what it's like but I . I've been there.

6. I didn't break the window but I know who .

7. If nobody will tell you, I .

8. I'm not in love with you but Roger . Why don't you give him a chance?

A: Come on, Jamie, we've got to go.
B: No no, you have to go, I  .

Ryan: I didn't know your kind of lawyer made money.
Sandy: We don't. My wife  .Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Anglické BUT nemusí být jen ALE

Setkali jste se spojkou BUT, ale z kontextu vám vůbec nedávala smysl jako ALE? Tento článek vám ukáže, že BUT má více významů.
PRE-INTERMEDIATE

Přitakání a krátké repliky (cvičení)

Procvičte si používání přitakání (já také, já také ne) a nesouhlasných replik (já ano, já ne).

INTERMEDIATE

THOUGH na konci věty

Toto slůvko můžete v mluvené angličtině velmi často slyšet i na konci věty. Dnes se dozvíte, kdy se takto používá.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Ale já ano, ale já ne... 8 19570 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety