Cvičení: Ale já ano, ale já ne...

Vydáno dne 30.08.2011

Gramatické cvičení zaměřené na pomocná slovesa použitá ve větách, konkrétně v dodatcích typu „ale já ano“ nebo „ale já ne“.V češtině, chceme-li vyjádřit kontrast, často používáme věty typu "ale já ano" či "ale já ne":

On je vysoký, ale já ne.
Ona nečte knihy, ale já ano.

Vidíte, že v českých větách se objevují slůvka ANO a NE. V angličtině je to ale tak špatně. Nelze říci:

He is tall but I no.
She doesn't read books but I yes.

V angličtině je nutné používat pomocná slovesa, která zastupují vlastně celý přísudek:

He is tall but I'm not.
She doesn't read books but I do.

Více se o používání pomocných sloves dočtete např. v těchto článcích:

Pojďme si to nyní procvičit. Do deseti vět níže doplňte vhodná pomocná slovesa v kladném či záporném tvaru. Jedná-li se o zápor, používejte stažené tvary.

1. English is easy but French ___________________________(1) . It's incredibly hard!

2. She likes working there but I ___________________________(2) . It's a hellhole!

3. They can't win but I ___________________________(3) . I'm the best!

4. I know you've never done it before, but I ___________________________(4) . I can help.

5. Nobody knows what it's like but I ___________________________(5) . I've been there.

6. I didn't break the window but I know who ___________________________(6) .

7. If nobody will tell you, I ___________________________(7) .

8. I'm not in love with you but Roger ___________________________(8) . Why don't you give him a chance?

A: Come on, Jamie, we've got to go.
B: No no, you have to go, I  ___________________________(9) .

Ryan: I didn't know your kind of lawyer made money.
Sandy: We don't. My wife  ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) isn't / is not ; 2) don't / do not ; 3) can ; 4) have ; 5) do ; 6) did ; 7) will ; 8) is ; 9) don't / do not ; 10) does
Přepis bublinkové nápovědy: