Help for English

Tázací dovětky (Question tags) #1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.05.2006

Základní informace o tvoření tzv. tázacích dovětků.Co jsou to tázací dovětky?

Tázací dovětky jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se buď proto, aby se mluvčí ujistil, že to, co říká, je skutečně pravda, nebo aby přiměl posluchače se nad větou zamyslet. Někdy se jedná o skutečnou otázku, na kterou očekáváme odpověď, jindy jde pouze o otázku řečnickou. I v češtině jsou tázací dovětky běžné. U nás je vše jednodušší, potože si vystačíme s prostým viď?, viďte?, že?, že ano? apod.

Včera jsi nebyl doma, viď?
Moc jim to nejde, viďte?
Ještě nemáte hlad, že ne?
Ty se nudíš, že jo?
atd.

Tázací dovětky v angličtině

V angličtině máme vlastně dvě možnosti. V hovorové angličtině se stále více začíná používat slůvko right apod.

You're bored, right?
They don't look very happy, right?

Druhou a spisovnější možností je gramatický tázací dovětek. Jedná se o krátkou otázku obsahující podmět věty (nahrazený zájmenem) a pomocné sloveso.

Pokud je oznamovací věta kladná, tázací dovětek je záporný:


Oznamovací věta
tázací dovětek
+
-
He is tall,
isn't he?
My parents are very rich,
aren't they?

Je-li oznamovací věta záporná, dovětek je kladný:

Oznamovací věta
tázací dovětek
-
+
He isn't very tall,
is he?
My parents aren't rich,
are they?

Důležitá pravidla:

1) Podmět věty je v tázacím dovětku vždy nahrazen zájmenem

Bono Vox is a very good singer, isn't he?
Bono Vox is a very good singer, isn't Bono?

2) V dovětku používáme to sloveso, které se bežně v daném čase používá pro tvoření otázek

They are from the USA, aren't they? - Otázku bychom běžně vytvořili takto: Are they from the USA?
She can't swim, can she? - běžná otázka: Can she swim?
Mark hasn't got a dog, has he? - běžná otázka: Has he got a dog?
They don't go to school, do they? - běžná otázka: Do they go to school?
She works in a bank, doesn't she? - běžná otázka: Does she work in a bank?
You broke it, didn't you? - běžná otázka: Did you break it?
You've lost it, haven't you? - běžná otázka: Have you lost it?
They will be late, won't they? - běžná otázka: Will they be late?
They are waiting for us, aren't they? - běžná otázka: Are they waiting?

3) Pro záporné dovětky vždy používáme stažené tvary (isn't, don't, mustn't)

Bono Vox is a very good singer, isn't he?
Bono Vox is a very good singer, is not he?
Bono Vox is a very good singer, is he not? - toto je sice gramaticky správně, ale zde bychom dovětek až příliš zdůrazňovali, něco jako v češtině nebo snad ne?

POZOR:

1) Sloveso HAVE se používá dvěma způsoby:

Jako pomocné sloveso ve vazbě HAVE GOT - pak je otázka have you got, has he got, tázací dovětek potom bude have you? / has he? apod.
You've got a brother, haven't you?
She has got a lot of time, hasn't she?
A nebo jako významové sloveso, s nímž se otázka tvoří jako s jinými slovesy, tedy pomocí DO, DOES, DID apod.
They have a shower every day, don't they? nikoliv haven't they?
He has lunch at 6 o'clock, doesn't he? nikoliv hasn't he?
We have to hurry, don't we? nikoliv haven't we?
They had a little dog, didn't they? nikoliv hadn't they?
V předpřítomném a předminulém čase se samozřejmě HAVE používá jako pomocné sloveso, tedy dovětek obsahuje haven't / hasn't / hadn't

2) U vět s vazbou THERE IS / ARE se there považuje za podmět a objevuje se tedy i v tázacích dovětcích:

There's enough time, isn't there?
There are many people, aren't there?
There aren't any books in the library, are there?

3) Tázací dovětek pro I AM je aren't I?:

I am quite tall, aren't I?
nikoliv amn't I? / am I not?
Hovorová varianta je ain't I a mnoho lidí ji běžně používá: I'm so stupid, ain't I?

Intonace

Důležité je, zda se tázací dovětek vyslovuje stoupavou či klesavou intonací. Obě možnosti se používají, každá ovšem v jiné situaci.

Intonace klesá, pokud celá věta je konstatováním, o kterém mluvčí nepochybuje. Uvedeme si příklad:

You didn't do your homework again, did you? - Klesající intonaci použije učitel, který ví, že daný student opět neudělal domácí úkol. Odpověď od něho neočekává, je již přesvědčen.

Intonace stoupá, pokud se tázacím dovětkem dotyčného ptáme a očekáváme od něho reakci, odpověď, informaci. Uvést můžeme stejnou větu:

You didn't do your homework again, did you? - Stoupající intonaci použije učitel, který si myslí, že daný student opět neudělal domácí úkol, neví to však a tak se studenta svým konstatováním vlastně ptá. Student by mu měl odpovědět.

Závěrem

O tázacích dovětcích toho bude ještě řečeno více. Používají se např. i u rozkazovacích vět, chovají se specificky s určitými modálními slovesy, apod. Navíc existuje řada chytáků, kterými se studentům snaží znepříjemnit život např. autoři přijímacích testů na VŠ. Tento úvodní článek však měl za cíl seznámit vás se základy používání dovětků.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 990 Kč! Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test

Test používání tázacích dovětků pro mírně pokročilé.
INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) #2

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod. Také se dovíte o jiných gramatických jevech, které s tázacími dovětky souvisí (přitakání, doplňující otázky).
INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test #2

Test používání tázacích dovětků pro pokročilejší, obsahuje typické chytáky a záludnosti, které se často objevují např. v přijímacích testech na VŠ.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Tázací dovětky (Question tags) #1 26 68133 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 7 měsíci