Help for English

Tázací dovětky (Question tags) 1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2020

Základy používání tzv. tázacích dovětků v angličtině.Tázací dovětky (question tags) 1

Tázací dovětky (v angličtině question tags či tag questions) jsou krátké otázky, které se připojují k oznamovacím větám. Používají se proto, aby se mluvčí ujistil, že to co říká, je skutečně pravda. I v češtině jsou tázací dovětky běžné. Vypadají např. takto:

Včera jsi nebyl doma, viď?
Moc jim to nejde, viďte?
Ještě nemáte hlad, že ne?
Ty se nudíš, že jo?

Tázací dovětky v angličtině

V angličtině máme vlastně dvě možnosti. V hovorové angličtině se jednoduše používá dovětek right.

This one is better, right? TTT *1
We have plans for tomorrow night, right? TTT *2  

Daleko častější a univerzálnější možnost (používá se v neformálním i formálním stylu) je gramatický dovětek, který zrcadlí strukturu hlavní věty. V tomto typu dovětku použijeme podmět (vyjádřený osobním zájmenem) a pomocné sloveso (konkrétně tzv. operátor, tedy sloveso, které se v daném čase používá pro tvorbu otázky).

Základním pravidlem je:

 • je-li věta kladná, dovětek bude záporný
 • je-li věta záporná, dovětek bude kladný

Kladná věta, záporný dovětek

Pojďme se tedy podívat na první skupinu. Jako příklad použijeme třeba věty:

John is hungry.
John likes pizza.

Je to kladná věta, dovětek tedy musí být záporný. Jako pomůcku se můžeme podívat, jak by vypadaly záporné otázky:

Isn't he hungry?
Doesn't he like pizza?

Pozn.: Pozor na význam záporných otázek, který je jiný než v češtině. Více v článku Záporné otázky v angličtině.

Jako dovětek použijeme jen pomocné sloveso a osobní zájmeno, takže celé věty potom budou:

John is hungry, isn't he? TTT *3
John likes pizza, doesn't he? TTT *4  

Podobně bychom postupovali v případě jiných sloves a časů.

Steve is working tonight, isn't he? TTT *5
You're talking about me, aren't you? TTT *6
He speaks a little Swedish, doesn't he? TTT *7
You think I took your money, don't you? TTT *8
You guys went to school together, didn't you? TTT *9
He's going to take the offer, isn't he? TTT *10
He'll be back, won't he? TTT *11 (he will → won't he) TTT *12
Laura sure can dance, can't she? TTT *13  

Částice not se zde používá ve staženém tvaru. S nestaženou formou se setkáte spíše ve formálním projevu. Důležité potom je, že not se umístí až za osobní zájmeno:

It's rather difficult, is it not? TTT *14 (nikoliv is not it)

Je-li v hlavní větě I am, v dovětku buď použijeme nestažené am I not nebo ještě lépe dovětek aren't I, proto žádný tvar amn't neexistuje.

I'm useless here, aren't I? TTT *15
I'm going to get fired, aren't I? TTT *16  

Záporná věta, kladný dovětek

Podobný postup je u záporných oznamovacích vět. Jako příklad si zase vezmeme Johna:

John isn't hungry.
John doesn't like pizza.

Protože dovětek bude kladný, vytvoříme si kladné otázky:

Is he hungry?
Does he like pizza?

Celé věty potom budou:

John isn't hungry, is he? TTT *17
John doesn't like pizza, does he? TTT *18  

U dalších vět bude postup stejný.

Your parents aren't home, are they? TTT *19
Dana isn't really just a friend, is she? TTT *20
You haven't told me the whole truth, have you? TTT *21
You don't mind, do you? TTT *22
People didn't have cars back then, did they? TTT *23
Doctors aren't supposed to lie to you, are they? TTT *24
It won't be easy, will it? TTT *25  

Pokud má věta zápor vyjádřený slovíčkem never, bude dovětek také kladný:

He'll never learn, will he? TTT *26
You have never cared about anybody, have you? TTT *27  

Další důležitá pravidla:

V tázacím dovětku nepoužíváme plný podmět, pouze osobní zájmeno.

John is hungry, isn't John?
Your parents aren't home, are your parents?

U slovesa have se používají dva typy otázek. Jedná-li se o pomocné sloveso (např. v předpřítomném čase nebo ve vazbě have got), v dovětku bude have. Jedná-li se o plnovýznamové sloveso, v dovětku bude do nebo does.

You've got a twin brother, haven't you? TTT *28
Andy's never been to the US, has he? TTT *29
We've met before, haven't we? TTT *30  

They have to give me my money back, don't they? TTT *31
The game has two different endings, doesn't it? TTT *32  

Pozn.: Více v článku Sloveso HAVE.

Je-li v oznamovací větě použita vazba there is / there are apod., slovíčko there bude zastávat funkci podmětu i v tázacím dovětku.

There is enough for everyone, isn't there? TTT *33
There isn't much we can do, is there? TTT *34
There won't be a next time, will there? TTT *35
There were lots of tourists, weren't there? TTT *36  

Intonace

Ve výslovnosti mohou mít tázací dovětky stoupavou i klesavou intonaci.

Intonace klesá, pokud mluvčí nad tvrzením věty nepochybuje.

You didn't take the job, did you? TTT *37 – intonace klesá, předpokládám tedy, že to tak je, nemyslím si, že by to bylo jinak

Intonace stoupá, pokud si mluvčí není jistý a chce po posluchači utvrzení, chce se přesvědčit, zda to tak je nebo nikoliv. V překladu bychom potom použili např. nebo ano? / nebo ne?

You didn't take the job, did you? TTT *38 – intonace stoupá, nevím tedy, jestli to tak je, zjišťuji, jestli ano či ne

Závěrem

S tázacími dovětky tohoto typu se v mluvené angličtině setkáte velmi často a je dobré jim nejen rozumět, ale také je umět používat. Tento článek obsahuje základy, které si pokročilejší studenti mohou dále rozšířit některým z našich dalších článků.

Překlad:
 1. Tenhle je lepší, viď?
 2. Máme na zítra večer něco v plánu, viď?
 3. John má hlad, že?
 4. John má rád pizzu, že?
 5. Steve je dnes večer v práci, že?
 6. To mluvíš o mně, že?
 7. Mluví trochu švédsky, že?
 8. Ty si myslíš, že já jsem ti ty peníze vzal, viď?
 9. Vy jste spolu chodili do školy, že jo?
 10. On tu nabídku přijme, že?
 11. On se vrátí, viď?
 12. WILL+NOT = WON'T
 13. Laura opravdu umí tancovat, viď?
 14. Je to poměrně těžké, nebo ne?
 15. Jsem tu k ničemu, že?
 16. Dají mi padáka, že?
 17. John nemá hlad, že ne?
 18. John nemá pizzu rád, že ne?
 19. Tvoji rodiče nejsou doma, že?
 20. Dana není skutečně jenom kamarádka, že ne?
 21. Ty jsi mi neřekl celou pravdu, že ne?
 22. Nevadí ti to, že ne?
 23. Lidé tehdy neměli auta, že ne?
 24. Lékaři by ti neměli lhát, že ne?
 25. Nebude to jednoduché, že?
 26. On se neponaučí, že?
 27. Nikdy ti na nikom nezáleželo, že ne?
 28. Ty máš bráchu dvojče, že jo?
 29. Andy nikdy nebyl v USA, že ne?
 30. Už jsme se někdy setkali, že?
 31. Oni mi musí peníze vrátit, že ano?
 32. Ta hra má dva odlišné konce, že ano?
 33. Je dost pro všechny, že ano?
 34. Není toho moc, co bychom mohli udělat, že ne?
 35. Žádné příště už nebude, že ne?
 36. Byly tam spousty turistů, že?
 37. Ty jsi tu práci nepřijal, že ne?
 38. Ty jsi tu práci nepřijal, že ne?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test

Test používání tázacích dovětků pro mírně pokročilé.
INTERMEDIATE

Tázací dovětky (Question tags) 2

Používání tázacích dovětků pro pokročilejší: tázací dovětky v rozkazovacích větách, ve větách s modálními slovesy, chytáky a záludnosti apod.

INTERMEDIATE

Tázací dovětky - test 2

Test používání tázacích dovětků pro pokročilejší, obsahuje typické chytáky a záludnosti, které se často objevují např. v přijímacích testech na VŠ.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Tázací dovětky (Question tags) #1 12 72655 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety