Help for English

Slovesa

PRE-INTERMEDIATE

HAVE GONE vs. BE GONE

Roman Svozílek | 16. 2. 2020 | komentáře: 2

Je stažený tvar ve větě “HE'S GONE” spojení HE IS nebo HE HAS? Oboje je možné.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

GONE vs. BEEN

Roman Svozílek | 13. 2. 2020

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “she's GONE shopping” a “she's BEEN shopping”?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Trpný rod - infinitiv a gerundium

Marek Vít | 22. 10. 2019 | komentáře: 7

Cvičení zaměřené na tvoření a použití gerundia a infinitivu v trpném rodě.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Trpný rod - průběhové časy

Marek Vít | 16. 10. 2019

Procvičení trpného rodu v přítomném a minulém průběhovém čase.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Trpný rod - dva předměty ve větě

Marek Vít | 11. 10. 2019

Cvičení zaměřené na tvoření trpného rodu z vět, ve kterých jsou dva předměty.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

Marek Vít | 21. 5. 2019 | komentáře: 7

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

WOULD LIKE (dal bych si, rád bych)

Roman Svozílek | 14. 4. 2019 | komentáře: 14

V dnešním článku začátečníky seznámíme s užitečnou kombinací sloves WOULD a LIKE. (upravený článek z roku 2011)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Rozkazovací způsob v angličtině

Marek Vít | 16. 3. 2019

Tvoření rozkazovacího způsobu pro druhé osoby (běž/běžte), první osobu v množném čísle (pojďme) a třetí osoby (ať jde, ať jdou).

Pokračování článku »

ALL LEVELS

IRREGULAR VERBS (mapa seriálu)

Roman Svozílek | 7. 2. 2019 | komentáře: 9

Podrobná mapa našeho seriálu o nepravidelných slovesech. Najdete zde odkazy na jednotlivé lekce, kompletní přehled sloves i testy všech úrovní. (upravený seriál článků z roku 2011)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

WOULD / COULD / SHOULD

Roman Svozílek | 27. 1. 2019 | komentáře: 50

Mnoho studentů má problémy se základním použitím této trojice sloves. Pokud se vám také pletou, určitě čtěte dál. (upravený článek z roku 2010)

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Dokonavý infinitiv

Marek Vít | 20. 11. 2018 | komentáře: 10

Jak se používá tzv. dokonavý infinitiv, tedy struktury jako TO HAVE BEEN, TO HAVE WORKED apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat

Marek Vít | 18. 9. 2018 | komentáře: 36

Použití slovesa HAVE ve významu ‘dát si něco udělat’ a v dalších podobných strukturách. (Přepracovaný článek z roku 2007)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Let's MAKE IT SIMPLE!

Marek Vít | 31. 7. 2018 | komentáře: 12

Článek o vazbě slovesa MAKE s předmětem a přídavným jménem – doplňkem. (Přepracovaný článek z roku 2012)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Kolik má angličtina časů

Marek Vít | 7. 5. 2018 | komentáře: 7

Víte, kolik je v angličtině různých slovesných časů? Co dále lze vedle časů u sloves určovat?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

Marek Vít | 12. 1. 2018 | komentáře: 2

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.

Pokračování článku »