Help for English

Slovesa

UPPER-INTERMEDIATE

Dokonavý infinitiv

Marek Vít | 20. 11. 2018 | komentáře: 6

Jak se používá tzv. dokonavý infinitiv, tedy struktury jako TO HAVE BEEN, TO HAVE WORKED apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat

Marek Vít | 18. 9. 2018 | komentáře: 34

Použití slovesa HAVE ve významu ‘dát si něco udělat’ a v dalších podobných strukturách. (Přepracovaný článek z roku 2007)

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Let's MAKE IT SIMPLE!

Marek Vít | 31. 7. 2018 | komentáře: 12

Článek o vazbě slovesa MAKE s předmětem a přídavným jménem – doplňkem. (Přepracovaný článek z roku 2012)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Kolik má angličtina časů

Marek Vít | 7. 5. 2018 | komentáře: 7

Víte, kolik je v angličtině různých slovesných časů? Co dále lze vedle časů u sloves určovat?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

Marek Vít | 12. 1. 2018 | komentáře: 2

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

So much needs to be done!

Marek Vít | 26. 9. 2017

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Should have (cvičení)

Marek Vít | 22. 9. 2017 | komentáře: 4

Procvičte si modální strukturu SHOULD HAVE + minulé příčestí na deseti větách.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Did you know? (the passive)

Marek Vít | 18. 9. 2017

Procvičte si trpný rod na deseti větách o historii.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Marek Vít | 25. 8. 2017 | komentáře: 3

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Have you ever... (cvičení)

Marek Vít | 14. 8. 2017 | komentáře: 2

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Stavová a dynamická slovesa

Marek Vít | 26. 7. 2015 | komentáře: 34

(Přepracovaný článek z roku 2006) Proč některá slovesa nelze používat v průběhových časech? Rozdělení anglických sloves na stavová a dynamická. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

WOULD pro opakované děje v minulosti

Marek Vít | 24. 4. 2015 | komentáře: 67

Jak se používá sloveso WOULD pro vyjádření opakovaných dějů v minulosti (chodíval, dělával, sedával…), jak se liší od spojení USED TO. (Přepracovaný a doplněný článek z roku 2010) Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Budoucí časy (cvičení)

Roman Svozílek | 19. 4. 2015 | komentáře: 7

Umíte správně vyjadřovat budoucí čas? Otestujte se. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

The Passive (test)

Marek Vít | 29. 1. 2015 | komentáře: 3

Test zaměřený na používání činného a trpného rodu v různých gramatických strukturách. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: minulý čas prostý / průběhový

Roman Svozílek | 31. 8. 2014 | komentáře: 9

Umíte správně vytvořit minulý čas prostý a průběhový? A umíte tyto časy správně používat? Otestujte se. Pokračování článku »