Help for English

Non-finite forms

INTERMEDIATE

TO BE vs. TO BEING

Marek Vít | 19. 9. 2022 | komentáře: 35

Jedním z problematič­tějších jevů, které často bývají předmětem nejrůznějších chytáků v jazykových testech, je používání spojení TO + infinitiv a TO + gerundium. Nenechte se už nachytat.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium v angličtině

Marek Vít | 4. 3. 2022 | komentáře: 67

Co je to gerundium, jak se tvoří, kdy a jak ho v angličtině používáme.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Participium

Marek Vít | 17. 9. 2021 | komentáře: 37

Článek věnovaný tomu, jak lze vedlejší věty nahrazovat tzv. přítomným příčestím (present participle – přítomné participium)

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Co nám zbylo z infinitivu? (Ellipsis 2)

Marek Vít | 22. 5. 2021 | komentáře: 6

Už jste se jistě setkali s tím, že ve větě je místo infinitivu samotná částice TO. Jak toto vynechávání infinitivu funguje?

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Dokonavý infinitiv

Marek Vít | 20. 11. 2018 | komentáře: 26

Jak se používá tzv. dokonavý infinitiv, tedy struktury jako TO HAVE BEEN, TO HAVE WORKED apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

Marek Vít | 12. 1. 2018 | komentáře: 2

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

So much needs to be done!

Marek Vít | 26. 9. 2017

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Roman Svozílek | 13. 8. 2013 | komentáře: 16

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč? Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

Roman Svozílek | 11. 2. 2013 | komentáře: 7

Slovesa REMEMBER a FORGET se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Roman Svozílek | 20. 10. 2012 | komentáře: 15

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Verb Patterns (slovesné vzorce)

Roman Svozílek | 29. 9. 2012 | komentáře: 262

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: TO BE vs. TO BEING

Marek Vít | 28. 6. 2009 | komentáře: 17

Doplňte za slovíčko TO správný tvar slovesa, buď gerundium nebo infinitiv. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) 3

Marek Vít | 17. 7. 2006 | komentáře: 9

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) 2

Marek Vít | 16. 7. 2006 | komentáře: 14

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Gerundium vs. Infinitiv (cvičení) 1

Marek Vít | 16. 7. 2006 | komentáře: 11

Vyzkoušejte si, zda víte, kdy se používá gerundium a kdy infinitiv.

Pokračování článku »