Help for English

Gerundium v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.07.2006

Co je to gerundium, jak se tvoří, kdy a jak ho v angličtině používáme: vysvětlení a přehled této gramatiky, vše doplněno spoustou příkladů.Gerundium v angličtině

Název tohoto gramatického jevu může být pro mnohé hrozivý, ale v podstatě nejde o nic složitého. Gerundium, anglicky gerund/'dʒerənd/, je slovesný tvar, který může stát na takovém místě ve větě, kde běžně bývá podstatné jméno, tedy hlavně na místě podmětu, předmětu či za předložkou. Stále se však jedná o sloveso, nikoliv o podstatné jméno (nepoužívá se před ním člen, následuje za ním přímo předmět – bez předložky, atd.)

Jak se gerundium tvoří?

Tvoření gerundia je snadné: od všech sloves se tvoří pomocí koncovky -ing (sitting, going, being, smelling, opening atd.).

I když se jedná o koncovku -ing, nejde o průběhový čas, nemá s ním nic společného. Lze ho tedy vytvořit i od sloves, u kterých průběhový čas běžně nevytváříme (seeing, hearing, being, believing, considering a­pod.)

Záporné gerundium se tvoří přidáním záporné částice not před gerundium (not going, not seeing). Gerundium může být i trpné, tvoří se pomocí gerundia slovesa be a minulého příčestí slovesa (being done, being seen atd.)

Jak ho přeložit?

Je to sloveso, které se chová jako podstatné jméno. Při překladu záleží na použití ve větě, ale pokud je použito na místě podmětu a často také předmětu, má význam podstatného jména, které popisuje dané sloveso, např. sitting = sezení, shoppig = nakupování, walking = chození, speaking = mluvení, sleeping = spaní atd.

Pozn.: V češtině pak jde o podstatné jméno středního rodu, vzor “stavení”.

Jak se gerundium používá?

Zjednodušeně lze říci, že gerundium používáme v těchto případech:

1) jako podmět věty

Skiing is fun. – skiing zde slouží jako podmět věty, není to podstatné jméno, ale gerundium (lyžování)

Learning English is not difficult. – learning English zde slouží jako podmět věty, English je zde předmětem slovesa (gerundia), opět to není podstatné jméno, to by se totiž muselo chovat takto: the learning of English – byl by tu člen a za ním předložka of

Shopping on the Internet is becoming more and more common. – shopping (gerundium) je zde opět ve funkci podmětu věty.

Pozn.: Jako podmět věty lze za určitých okolností použít i infinitiv, to je však spíše ve formální či zastaralé angličtině. V běžném moderním jazyce se ve valné většině používá jako podmět věty gerundium.

2) jako předmět věty

I like skiing. – skiing zde slouží jako předmět věty, předmět slovesa like TTT *1

You have to give up smoking cigarettes. – smoking cigarettes zde slouží jako předmět slovesa give up, opět to není podstatné jméno, to by totiž vypadalo takto: the smoking of cigarettes – byl by tu člen a za ním předložka of

3) za předložkou

I'm not interested in skiing. – skiing zde slouží jako předmět předložky in

She's crazy about listening to music. – listening to music zde slouží jako předmět předložky about

I'm looking forward to going on holiday. – to je v tomto případě předložka (těším se NA), proto za ní následuje gerundium

After leaving university, he went to work in India for a year. – zde je vazba s gerundiem použita místo vedlejší časové věty (After he left university…)

4) za některými slovesy

U některých sloves se používá gerundium, u jiných zase infinitiv. Podívejme se na některá z nich:

Gerundium

You must avoid spending too much time in the sun.
can't stand listening to their arguments.
I tried to stop him but he just carried on talking.
We considered spending the whole weekend in the mountains.
I had to delay going on holiday because of some problems with my car.
Don't deny saying that!
Please, go on writing.
I don't mind staying here.
They enjoy working there.
Do you fancy going there with us?
We'll go when you finish eating.
I'm trying to give up smoking.
Just imagine spending a year on a desert island.
She keeps forgetting my name.
I'd like to keep on playing football until I am 40.
I really miss going out with my friends.
I'll have to postpone taking the exams until next year.
He practises playing the guitar every night.
I always put off studying for my exams.
I can't risk failing my final exams.
He suggested going to the cinema.
Stop talking!

Infinitiv

I can't afford to buy that.
I will agree to help you if you do something for me in return.
He arranged to meet her at ten.
She decided to turn the offer down.
hope to be there in time.
We managed to beat the record.
They promised to help us.
Clark refused to tell them the truth.
want to be rich and happy.

Gerundium / Infinitiv
Za těmito slovesy může být jak gerundium, tak infinitiv, význam zůstává stejný:

We have to continue working / to work on it.
She started reading / to read the book last week.
She always begins shouting / to shout when she gets angry.
like playing / to play * computer games.
love reading / to read * horror books.
He hates studying / to study * late at night.
He intended telling / to tell them about his problems.
Don't bother waiting / to wait for her. I'm sure she will not come at all.

  • Výrazy označené hvězdičkou se používají v americké angličtině

Obecně je vždy lepší vyhnout se dvěma slovesům s koncovkou ing za sebou. Tedy pokud již je sloveso continue, begin apod. ve tvaru s ing, nebude za ním už následovat gerundium, ale infinitiv:

It was beginning to rain.

To můžete u dělat u sloves, po kterých lze použít gerundium i infinitiv. Pokud je ale sloveso z první skupiny výše (tedy následuje po něm vždy gerundium), není jiná možnost:

I'm considering going to the party.

Za některými slovesy lze použít infinitiv i gerundium, ale změní se význam. Tam patří například slovesa try, remember, forget. Více se dočtete v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Záporné gerundium

Záporné gerundium se tvoří pomocí not.

He admitted not doing anything. – přiznal, že nic neudělal
I regret not going out with her. – lituji, že jsem s ní nešel na rande

Trpné gerundium

Trpné (pasivní) gerundium se tvoří pomocí being + minulé příčestí.

He likes being given presents. – Je rád, když dostává dárky. (=he likes getting presents)
He hated being laughed at. – Nesnášel, když se mu lidé smáli.

POZOR na časté chyby

Za frázovým slovesem look forward to následuje podstatné jméno, zájmeno, nebo gerundium, nikdy ne infinitiv! Matoucí zde je předložka to, kterou si studenti rádi pletou za částici infinitivu.

I'm looking forward to hearing from you again. – Těším se, až se zase ozvete.

Vazba used to je taky problém. Může se totiž jednat o dvě různé věci:

  1. used = přídavné jméno ‘zvyklý’, za kterým následuje předložka to (na), potom následuje tedy gerundium (za předložkou přeci nemůže být infinitiv).
  2. used = minulý čas slovesa use (používaný pro vytváření zvláštního typu minulosti – pro opakované či běžné děje v minulosti, které již dnes bězné nejsou), za kterým následuje infinitiv s to

I'm used to going to bed after midnight. – Jsem zvyklý chodit spát po půlnoci.
used to go to bed after midnight. – Chodíval jsem spát po půlnoci (dnes už ale ne).

Pozn.: Více v článku Co znamená ‘USED TO’?.

Závěrem

Správné používání tohoto slovesného tvaru je zásadní pro korektní psaný i mluvený projev, je součástí každodenního jazyka (jak formálního, tak i neformálního a hovorového).

Cílem tohoto článku bylo přiblížit vám, co je to vlastně gerundium, jak se tvoří, a především jak a kdy se používá. Na množství konkrétních příkladů jsme si vše ukázali názorně.

Správně používat gerundium však nezačnete po přečtení žádných pouček a pravidel, je nesmírně důležité být s živou angličtinou v kontaktu, především číst a poslouchat. Některá pravidla je však dobré se naučit.

Překlad:
  1. v americké angličtině se se slovesem like, love, hate používá spíše infinitiv s to: I like to ski.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #3

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.
INTERMEDIATE

Gerundium vs. infinitiv (cvičení) #2

Kdy se v angličtině používá gerundium a kdy infinitiv, procvičte si tento jev na složitějších případech.
PRE-INTERMEDIATE

Gerundium vs. Infinitiv (cvičení) #1

Vyzkoušejte si, zda víte, kdy se používá gerundium a kdy infinitiv.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Gerundium v angličtině 115 132107 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 8 měsíci