Help for English

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2018

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.Why bother?

Slovíčko why/'waɪ/ si asi dokážete přeložit jako proč a asi budete i vědět, že se používá nejčastěji v otázkách, kterými se ptáme na důvod (proč – aby) nebo příčinu (proč – protože).

Why did you leave your last job? TTT
Why are you here? TTT
Why have we stopped? TTT
Why are you looking at me like that? TTT 

V tomto článku si ale ukážeme jedno zvláštní použití slovíčka why a to jeho vazbu s holým infinitivem (infinitivem bez částice to).

Why bother, why try, why be?

Kladná vazba why a holého infinitivu vyjadřuje, že nám nějaká činnost přijde zbytečná, marná, k ničemu. Úplně typická je asi tato fráze:

Why bother? It's pointless. TTT 

Vidíte, že sloveso bother je zde ve tvaru infinitivu bez částice to. Nelze tedy říci why to bother. Tím, že jsme použili infinitiv, není ve větě vlastně vůbec vyjádřený podmět. Důraz tu totiž je na tu činnost a nikoliv na činitele. Podívejte se na další příklady:

Why get married? I don't want to have kids or settle down just yet. TTT
Why walk when you have a car? TTT
Why cook if you don't have to? TTT
Why be angry? Life is too short! TTT 

Zbytečnost dané činnosti lze zdůraznit slovíčkem even/'i:vn/ přímo za why:

It's hopeless. Why even try? TTT
Why even learn math? We have computers and calculators. TTT 

Místo holého infinitivu by bylo možné použít např. větu s modálním should, ale potom by věta mohla spíše vyjadřovat rozzlobení nebo překvapení.

Why should I cook? TTT

Why not go, why not try?

Podobná struktura se používá i v záporu. Záporný holý infinitiv bude jednoduše např. not go, not try atd. Takovou větou potom něco navrhujeme:

Why not give it a try? TTT
Why not ask for directions? TTT
Since we're both going to the party, why not go together? TTT 

Stejný význam má záporná otázka v přítomném prostém čase (why don't you).

Why don't you give it a try? TTT
Why don't we ask for directions? TTT 

O tomto si u nás můžete přečíst podrobný článek “Why don't you…?”.

Závěrem

Otázky, ve kterých se why pojí s holým infinitivem, sice mají formu tázací věty, ale ve skutečnosti se na nic neptají. Mluvčí by byl asi zaskočen, kdybyste na takovou otázku začali odpovídat a vymýšlet nějaké důvody či příčiny.

Why not go together? – Um, because…

Pro shrnutí tedy:

  1. WHY + kladný holý infinitiv – vyjádření toho, že mi něco přijde zbytečné
  2. WHY + záporný holý infinitiv – něco navrhuji či někoho pobízímAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Tázací zájmena

Test používání tázacích zájmen (who, what, which, where, when, how, why, whose atd.)
PRE-INTERMEDIATE

Vazba předmětu s infinitivem

Naučte se používat vazby typu ‚chtít, aby někdo něco udělal‘ nebo ‚přesvědčit někoho, aby něco udělal‘, tedy vazby se slovesy WANT, MAKE, LET, ALLOW, TELL apod.
PRE-INTERMEDIATE

"Why don't you...?"

V angličtině se můžete často setkat s větou začínající těmito slovy. Ač má otázkový slovosled, o otázku vůbec nejde.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Why bother? (vazba WHY a infinitivu) 2 1348 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 2 lety