Help for English

Why bother? (vazba WHY a infinitivu)

INTERMEDIATE Vydáno dne 12.01.2018

Článek o vazbě tázacího WHY s holým infinitivem a větách typu Why bother? Why even try? Why not stay home? apod.Why bother?

Slovíčko why/'waɪ/ si asi dokážete přeložit jako proč a asi budete i vědět, že se používá nejčastěji v otázkách, kterými se ptáme na důvod (proč – aby) nebo příčinu (proč – protože).

Why did you leave your last job? TTT *1
Why are you here? TTT *2
Why have we stopped? TTT *3
Why are you looking at me like that? TTT *4  

V tomto článku si ale ukážeme jedno zvláštní použití slovíčka why a to jeho vazbu s holým infinitivem (infinitivem bez částice to).

Why bother, why try, why be?

Kladná vazba why a holého infinitivu vyjadřuje, že nám nějaká činnost přijde zbytečná, marná, k ničemu. Úplně typická je asi tato fráze:

Why bother? It's pointless. TTT *5  

Vidíte, že sloveso bother je zde ve tvaru infinitivu bez částice to. Nelze tedy říci why to bother. Tím, že jsme použili infinitiv, není ve větě vlastně vůbec vyjádřený podmět. Důraz tu totiž je na tu činnost a nikoliv na činitele. Podívejte se na další příklady:

Why get married? I don't want to have kids or settle down just yet. TTT *6
Why walk when you have a car? TTT *7
Why cook if you don't have to? TTT *8
Why be angry? Life is too short! TTT *9  

Zbytečnost dané činnosti lze zdůraznit slovíčkem even/'i:vn/ přímo za why:

It's hopeless. Why even try? TTT *10
Why even learn math? We have computers and calculators. TTT *11  

Místo holého infinitivu by bylo možné použít např. větu s modálním should, ale potom by věta mohla spíše vyjadřovat rozzlobení nebo překvapení.

Why should I cook? TTT *12  

Why not go, why not try?

Podobná struktura se používá i v záporu. Záporný holý infinitiv bude jednoduše např. not go, not try atd. Takovou větou potom něco navrhujeme:

Why not give it a try? TTT *13
Why not ask for directions? TTT *14
Since we're both going to the party, why not go together? TTT *15  

Stejný význam má záporná otázka v přítomném prostém čase (why don't you).

Why don't you give it a try? TTT *16
Why don't we ask for directions? TTT *17  

O tomto si u nás můžete přečíst podrobný článek “Why don't you…?”.

Závěrem

Otázky, ve kterých se why pojí s holým infinitivem, sice mají formu tázací věty, ale ve skutečnosti se na nic neptají. Mluvčí by byl asi zaskočen, kdybyste na takovou otázku začali odpovídat a vymýšlet nějaké důvody či příčiny.

Why not go together? – Um, because…

Pro shrnutí tedy:

 1. WHY + kladný holý infinitiv – vyjádření toho, že mi něco přijde zbytečné
 2. WHY + záporný holý infinitiv – něco navrhuji či někoho pobízím
Překlad:
 1. Proč jsi odešel ze svého posledního zaměstnání?
 2. Proč tu jsi?
 3. Proč jsme zastavili?
 4. Proč se na mě tak díváš?
 5. Nač se namáhat? Je to zbytečné.
 6. Proč se brát? Ještě nechci mít děti nebo se usadit.
 7. Nač chodit pěšky, když máš auto?
 8. Nač vařit, když nemusíš?
 9. Nač se zlobit? Život je příliš krátký.
 10. Je to marné. Proč se vůbec snažit?
 11. Proč se vůbec učit matematiku? Máme přece počítače a kalkulačky.
 12. Proč bych měl vařit?
 13. Proč to nezkusit?
 14. Proč se nezeptat na cestu?
 15. Když na ten večírek jdeme oba, tak proč nejít společně?
 16. Měl bys to zkusit.
 17. Nezeptáme se na cestu?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Why don't you...?"

V angličtině se můžete často setkat s větou začínající těmito slovy. Ač má otázkový slovosled, o otázku vůbec nejde.
ELEMENTARY

Tázací zájmena

Test používání tázacích zájmen (who, what, which, where, when, how, why, whose atd.)
INTERMEDIATE

Záludná vazba přídavného jména a infinitivu

Zajímavá anglická gramatická struktura, kde se podmět váže s přídavným jménem a infinitivem, jako např. MY BOSS IS IMPOSSIBLE TO WORK WITH.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Why bother? (vazba WHY a infinitivu) 2 2416 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety