Help for English

Vazba předmětu s infinitivem

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.07.2006

Naučte se používat vazby typu ‘chtít, aby někdo něco udělal’ nebo ‘přesvědčit někoho, aby něco udělal’, tedy vazby se slovesy WANT, MAKE, LET, ALLOW, TELL apod.Vazba předmětu s infinitivem

Vazby předmětu s infinitivem se v angličtině používají poměrně často, často se také objevují v nejrůznějších testech. Dnes se na tento jev podíváme blíže, uvedeme si nejčastější slovesa, se kterými se tyto vazby používají, a v závěru upozorníme na záludnosti a chytáky, se kterými byste se mohli setkat v testech, písemkách, přijímačkách atd.

Co je to vlastně za vazby?

V zásadě jde o jev, který je daleko jednodušší, než se podle názvu může zdát. Aby tedy nezůstalo pouze u abstraktního a téměř nic neříkajícího pojmu ‘vazba předmětu s infinitivem’, uvedeme si následující příklad:

WANT sb TO do sth

Tato vazba vlastně znamená ‘chtít, aby někdo něco udělal’. Prakticky tuto vazbu můžeme použít např. takto:

I want you to go there. – Chci, abys tam šel.

Předmět této věty je you, který se váže s infinitivem to go. Proto tedy název ‘vazba předmětu s infinitivem’. Do češtiny tento jev překládáme buď pomocí ABY (jako v tomto případě), nebo také pomocí vazby předmětu s infinitivem (Dovolil mu tam jít.). Nyní se podíváme na nejčastější slovesa, u kterých se tato vazba objevuje:

Vazby s infinitivem s TO

WANT sb to do sth

She wanted me to tell her. – Chtěla, abych jí to řekl.

NEED sb to do sth

She needed me to help her. – Potřebovala, abych jí pomohl.

TELL sb to do sth

My mother told me to do the dishes. – Máma mi řekla, abych udělal nádobí.

ASK sb to do sth

You will have to ask him to come and help you. – Budeš ho muset poprosit, aby přijel a pomohl ti.

ORDER/COMMAND sb to do sth

The colonel ordered the soldiers to guard the warehouse. – Plukovník přikázal vojákům, aby střežili sklad.

ALLOW sb to do sth

They didn't allow me to go with them. – Nedovolili mi, abych šel s nimi.

PERSUADE sb to do sth

They persuaded me not to tell on them. – Přesvědčili mě, abych to na ně neřekl.

FORCE sb to do sth

They forced him to tell the truth. – Donutili ho, aby řekl pravdu.

EXPECT sb to do sth

expect you to be here in time. – Očekávám, že tu budeš včas.

GET sb to do sth

She got her brother to explain the past continuous to her. – Nechala svého bratra, aby jí vysvětlil minulý průběhový čas. (Nechala si to vysvětlit…)

Záporný infinitiv

V záporných větách lze použít záporný infinitiv:

They persuaded me not to go there. – Přesvědčili mě, abych tam nechodil.
She asked him not to say it again. – Požádala ho, aby to již znovu neříkal.

Vazby s holým infinitivem (bez TO)

Pozor! Následující vazby se používají s infinitivem holým, tedy infinitivem bez TO!

MAKE sb do sth

I can't make you study. – Nemohu vás nutit, abyste se učili.

LET sb do sth

Will you let me borrow this? – Dovolíš mi, abych si to půjčil?

HAVE sb do sth

My computer's broken, I'll have somebody fix it. – Můj počítač je rozbitý, dám si ho někým opravit.

Pozn.: Více v článku Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat.

HELP sb do sth / HELP sb to do sth

Se slovesem helpje možné používat infinitiv s TO i bez TO.

Who will help me carry him? – Kdo mi ho pomůže odnést? (věta z konce filmu Gladiátor)
My parents always helped me to get over my problems. – Rodiče mi vždy pomáhali překonávat problémy.

Pozn.: Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Slovesa smyslového vnímání

U sloves see, hear, notice, feel apod. se používá vazba s infinitivem bez TO.

They saw him leave the house. – Viděli, jak odešel z domu (viděli ho odejít)
They heard him return late at night. – Slyšeli, jak se vrátil pozdě v noci.
felt something touch my hand. – Cítil jsem, jak se něco dotklo mé ruky.

S těmito slovesy lze použít i přítomné příčestí (-ING), potom však věta znamená, že jsme pouze slyšeli/viděli apod. nějakou činnost, jak probíhala, ale NE jak proběhla (nemusela proběhnout celá). Lépe to pochopíme na příkladech:

I heard somebody start a car. – Slyšel jsem, jak někdo nastartoval auto. (proběhlo to)
I heard somebody starting a car. – Slyšel jsem, jak někdo startoval auto. (ale nemusel ho nastartovat, jen se o to třeba nějakou dobu pokoušel)

I want to see you climb a tree. – Chci tě vidět, jak vylezeš na strom. (chci vidět výsledek, to jak je na stromě)
I want to see you climbing a tree. – Chci vidět, jak lezeš na strom. (nezajímá mě výsledek, zajímá mě pouze ta činnost, jak se snaží, jak leze – nahoru ale vylézt vůbec nemusí)

Pozn.: Více opět v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Trpný rod

Všechny tyto vazby se samozřejmě dají použít i v trpném rodě.

We were forced to come here. – Přinutili nás sem přijít. (byli jsme přinuceni)
He was ordered to shoot anybody who came near. – Měl přikázáno zastřelit kohokoliv, kdo se přiblíží…
We were told not to laugh. – Řekli nám, abychom se nesmáli.

Pozor! Slovesa, u kterých se používá holý infinitiv (make, let, help, slovesa smyslového vnímání) mají v trpném rodě infinitiv s TO!

They made me do it. – činný rod
was made to do it. – trpný rod

They heard him come late at night. – činný rod
He was heard to come late at night. – trpný rod

Závěrem

Tento gramatický jev se používá pro překlad několika různých českých vazeb. Není na něm nic moc těžkého, je ale důležité vědět, u kterých sloves se používá. Dobrá znalost této gramatiky vám ušetří spoustu chyb, zmatků a přemýšlení, jak se anglicky řekne ‘aby’.

Je dobré vědět, u kterých sloves se používá holý infinitiv (bez TO), ale zároveň nezapomínat, že v trpném rodě to již neplatí (je to častý chyták v různých testech). Se slovesy smyslového vnímání lze použít vazbu s holým infinitivem, nebo s přítomným příčestím, proto je nutné vědět přesně, co má daná věta znamenat.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Přídavná jména s infinitivem

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod.

INTERMEDIATE

Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat

Použití slovesa HAVE ve významu ‘dát si něco udělat’ a v dalších podobných strukturách.

ELEMENTARY

Cvičení: Vazba THERE IS / THERE ARE

Kdy se používá vazba THERE IS / ARE a kdy nikoliv?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazba předmětu s infinitivem 42 64191 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety