Help for English

Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat

INTERMEDIATE Vydáno dne 18.09.2018

Použití slovesa HAVE ve významu ‘dát si něco udělat’ a v dalších podobných strukturách. (Přepracovaný článek z roku 2007)Kauzativní sloveso HAVE: Dát si něco udělat

Dokážete si sami spravit auto? Pokud to někdo dokáže, může říct např.:

I can fix the car myself. TTT

V opačném případě bychom potřebovali umět říct, že si auto necháme opravit někým jiným. Právě o tom bude tento článek – o tzv. kauzativním slovesu have. To lze použít pro vyjádření toho, že si např. dáte spravit auto, necháte vyčistit sako, či necháte vymalovat byt. Danou věc tedy člověk nedělá sám, ale dělá ji pro něj někdo jiný.

Bude se jednat především o vazbu:

  • HAVE sth/sb DONE

Je to tedy sloveso have, za kterým následuje předmět (koho/co), a nakonec ještě minulé příčestí významového slovesa (tedy sloveso s koncovkou -ed nebo třetí tvar nepravidelných sloves). Prakticky např.:

  • have my car fixed
  • have the lawn cut
  • have somebody fired

Ve větách by to potom vypadalo třeba takto:

There was something wrong with my car but I had it fixed. TTT
Stay away from me or I'll have you fired. TTT
I'm having my kitchen redone. TTT
You should have the lawn mowed every once in a while. TTT
That's a 1967 Camaro. He had it imported from the States. TTT
If you order online, you can either pick it up yourself or have it delivered. TTT 

Pozor, nepleťte si tuto vazbu s předpřítomným časem:

  • I have fixed my car – předpřítomný čas – spravil jsem si auto
  • I have my car fixed – nechat si něco udělat

Ve stejné vazbě se používá i hovorovější get:

You should get that fixed. It's a fire hazard, you know. TTT
got the tickets delivered to my parents' address. TTT 

Stejná struktura je možná i se slovesy want/'wɒnt//wont/, need/'ni:d//nýd/ či would like/wʊd'laɪk/wud'laj­k/:

need the bike fixed by Thursday. TTT
What time would you like the food delivered? TTT
No, I don't want the windshield washed. TTT 

Nepříjemné události

Vazba have sth done se používá také tehdy, když se člověku stalo něco nepříjemného, nechtěného, např. ukradli mu auto:

had my car stolen last week. TTT 

Zde se samozřejmě nejedná o to, že by někoho pověřil, aby mu to auto ukradl. Prostě se to stalo. Stejně by mohl říci:

My car was stolen last week. TTT 

Vazba have sth done však lépe vyjadřuje onu nepříjemnost situace.

Podobně např.:

He had his arm broken in a skiing accident. TTT
We had our apartment broken into this summer. They never found the culprit. TTT
My son had his tooth broken by another kid at school. TTT
The singer had her reputation ruined by the media. TTT 

Opět lze v těchto případech použít i sloveso get, i když to může evokovat jistou míru toho, že si danou věc člověk sám způsobil.

They got all their money stolen when they were in Mexico. TTT
Don't get yourselves killed! TTT 

Sloveso get v této vazbě také může vyjadřovat, že někdo něco dokončil:

He finally got the book finished. TTT
There's a lot of work to do so let's get it done. TTT 

Nechat někoho, aby něco udělal

Potřebujeme-li vyjádřit i “od koho (si něco chceme nechat udělat)”, můžeme použít předložku by/'baɪ//baj/

If you don't know how to set it up yourself, have it done by a professional. TTT
Two years ago I got my bathroom done by this company. TTT 

Můžeme ale také použít trochu jinou strukturu:

  • HAVE sb DO sth

I'll have my father fix the car. TTT
Wait, we'll have someone help you. TTT
I used to have my older brother buy me beer. TTT 

Se slovesem have se zde váže holý infinitiv (bez částice to). Pokud bychom zde chtěli použít sloveso get, použijeme klasický infinitiv (s částicí to).

I'll get my father to fix the car. TTT
I'll get someone to help you! TTT
Can you get your brother to buy us a few beers? TTT 

O podobných vazbách se dočtete více v samostatném článku Vazba předmětu s infinitivem.

Způsobit, aby něco začalo

Poslední vazbou, kterou zmíníme, je tato:

  • HAVE sth/sb DOING sth

Sloveso have (či get) se zde neváže s minulým příčestím ani infinitivem, ale s příčestím přítomným (slovesem s koncovkou -ing). Tato vazba se používá, když chceme říci, že někdo způsobil, že se něco začalo dít, že někdo s něčím začal apod.

The room is a mess but I hope I'll have it looking presentable in no time. TTT
I finally got the engine running. TTT
Our accent training program will have you speaking like an American in no time. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si několik možných použití kauzativního slovesa have a jemu podobného get. V angličtině se jedná o vazby poměrně časté a proto je důležité jim rozumět a umět je použít.

Nyní si můžete zkusit krátký test: HAVE sth DONE (test)

Doporučujeme také článek Jak vyjádřit: NECHAT (5× jinak).
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
STARTER

HAVE (přehledy)

Pro začátečníky dnes přinášíme tabulky se všemi tvary slovesa HAVE, které se v britské angličtině pojí se slůvkem GOT. V americké však stojí bez GOT. Mohou si je vystřihnout a mít je tak stále na očích.
ELEMENTARY

Sloveso HAVE

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HAVE a GET jako 'dát si něco udělat' 36 52063 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem