Help for English

HAVE (přehledy)

STARTER Vydáno dne 23.10.2010

Pro začátečníky dnes přinášíme tabulky se všemi tvary slovesa HAVE, které se v britské angličtině pojí se slůvkem GOT. V americké však stojí bez GOT. Mohou si je vystřihnout a mít je tak stále na očích.HAVE (přehledy)

Have je po slovesu be druhé sloveso, které se studenti učí. Paradoxně v jeho použití velmi často chybují. Je to dáno převážně slůvkem got, které mnoho studentů sice zná, ale často neví, co si s ním vlastně počít.

Studenti se mnohdy učí ve školách různé polopravdy o tomto slovesu, kterých se pak mají velký problém později zbavit. Dnešní článek si však neklade za úkol vysvětlovat. O tom zde máme napsáno již mnoho a určitě doporučujeme přečíst si konkrétní články (odkazy níže).

have got (BrE)

Nyní už k tabulkám. Jako první je tabulka, kde se sloveso have pojí se slůvkem got, což je typické pro britskou angličtinu. Většina učebnic na našem trhu je vydána britskými nakladatelstvími, proto se setkáte převážně s tímto tvarem.

Studentům, kteří se s angličtinou seznamují, se pochopitelně plete, proto jim nabízíme k vytištění tuto přehlednou tabulku, kde najdou tvary have got se všemi osobami jednotného i množného čísla.

Pozn.: Na tabulku stačí kliknout a otevře se vám soubor PDF, který si můžete pohodlně vytisknout.

have (AmE)

Druhá možnost práce se slovesem have je použití bez got, kde se have chová jako jakékoli jiné sloveso. Otázku tvoříme pomocí pomocných sloves do/does, zápory pak pomocí don't/doesn't. Jde pak o americkou angličtinu.

Pozn.: Na tabulku stačí kliknout a otevře se vám soubor PDF, který si můžete pohodlně vytisknout.

have got (BrE) vs. have (AmE)

Zde pak nabízíme malý souhrn obou užití. Opět můžete kliknout pro verzi PDF:

Použití tabulek velmi úzce souvisí s materiály, ze kterých studujete. Většina učebnic pochází z Británie a setkáte se tam s prvním použitím (s got). Může se však stát, že máte materiály, které upřednostňují spíše americkou verzi. Pokročilejší studenti by určitě již měli znát obě použití.

Rozhodně ale obecně platí, že se tyto dvě verze nedají mixovat. Zde totiž studenti v záporu a otázce velice často chybují:

haven't a dog. Have you a car?
haven't got a dog. Have you got a car?
   
don't have a dog. Do you have a car?

Pozor!

Rozlišení mezi britskou a americkou angličtinou platí pouze tehdy, používáte-li sloveso have ve významu mít/vlastnit (třeba auto).

Pokud totiž používáte sloveso have jako součást vazby (např. have a shower, have lunch, have a good time, použijete vždy pouze samotné have (bez got). To platí pro americkou i britskou angličtinu.

Související články najdete zde:

Sloveso MÍT 1
Sloveso MÍT 2: otázky
Sloveso MÍT 3
Sloveso MÍT 4: přehled
Sloveso HAVEOnline angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Cvičení: HAVE / BE

Začátečníci si mohou v tomto testu procvičit přítomný čas prostý sloves HAVE a BE.
ELEMENTARY

Sloveso HAVE

Článek o tom, jak správně používat sloveso HAVE. Je určen začínajícím studentům, ale některé informace přijdou možná vhod i ostatním.
INTERMEDIATE

Minulá modální slovesa

Modální slovesa s dokonavým infinitivem (např. MUST HAVE DONE, SHOULD HAVE DONE), jak a kdy se používají, jaký je rozdíl mezi opisy modálních sloves a modálním slovesem s dokonavým infinitivem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HAVE (přehledy) 24 38756 Od Detox poslední příspěvek
před 9 lety