Help for English

Sloveso MÍT 2: Otázky

STARTER Vydáno dne 13.09.2007

Anglické sloveso HAVE (mít): tvoření otázek.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
have you got a key

Sloveso MÍT #2

(tvoření otázek)

V dnešní lekci se naučíme tvořit otázky se slovesem HAVE GOT.

Otázky s HAVE GOT

Podobně jako u slovesa BÝT, i zde lze otázka vytvořit převrácením slovosledu. Zde konkrétně dochází k tomu, že sloveso HAVE nebo HAS se přesune před podmět věty:
otázka se slovesem mít


Příklady:

I've got a dog - Have you got a dog?
Jack has got a girlfriend - Has Jack got a girlfriend?
She's got blond hair - Has she got blond hair?
They have got a car - Have they got a car?

V těchto otázkách ke zkracování pomocí 've/'s nedochází.

Otázky doplňovací navíc začínají tázacím zájmenem. Převrácený slovosled však zůstává:

What have you got in your bag?
How much money have you got?

Krátké odpovědi

Na otázku ANO/NE můžeme odpovědět pouhým YES/NO, ale to by mohlo znít v některých situacích hrubě a nezdvořile. Proto používáme tzv. krátké odpovědi. Se slovesem HAVE vypadají takto:

Have you got a dog?
- Yes, I have.
- No, I haven't.

Has he got a girlfriend?
- Yes, he has.
- No, he hasn't.


Have they got a car?
- Yes, they have.
- No, they haven't.

Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso MÍT 1

Anglické sloveso TO HAVE (mít): kladné a záporné oznamovací věty v přítomném čase

STARTER

Sloveso BÝT 3: Otázky

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, tázací věty.

STARTER

Sloveso BÝT 2: Zápory

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, zápory

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso MÍT #2: Otázky 20 78507 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 10 lety