Help for English

Sloveso BÝT 3: Otázky

STARTER Vydáno dne 19.08.2007

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, tázací věty.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře
Měli byste znát:

Sloveso BÝT #1 - v kladných oznamovacích větách v jednotném čísle
Sloveso BÝT #2: Zápory - sloveso být v záporu
Osobní a přivlastňovací zájmena #1 - jednotné číslo (já, ty, on, ona, ono, můj, tvůj, jeho, její)

interview

Sloveso BÝT #3

(jednotné číslo, otázky)

V této lekci se naučíme, jak gramaticky vytvořit jednoduché otázky se slovesem BÝT, zatím pouze v jednotném čísle.

Otázky

Otázku se slovesem BÝT vytvoříme tak, že sloveso umístíme před podmět věty:
otázka se slovesem být


Další otázky:

I am a teacher. - Am I a teacher?
You are a student. - Are you a student?
He is from Germany. - Is he from Germany?
She is seventeen. - Is she seventeen?
It is good. - Is it good?

Toto byly otázky zjišťovací (ano/ne).

Otázky doplňovací (kdo, co, kdy, jak, proč apod.) se tvoří stejně jako otázky zjišťovací. Jediný rozdíl je v tom, že na začátku věty je ještě tázací zájmeno. Platí však stále to, že sloveso je před podmětem:

Who are you?
How old is he?
What's your name?

Intonace

Intonace otázek zjišťovacích (ano/ne) stoupá:

Are you a student?

Intonace otázek doplňovacích (kdo, kdy, jak, nač, zač...) klesá:

What's your job?

Krátké odpovědi

Na otázky ANO/NE není vhodné odpovídat pouhým YES nebo NO. Mohlo by to znít hrubě, jako kdybyste jen tak někomu odsekli JO / NE. V angličtině se tedy krátce odpovídá takto:

Are you a student? - Yes, I am. / No, I'm not.
Am I a teacher? - Yes, you are. / No, you aren't.
Is he from Germany? - Yes, he is. / No, he isn't.
Is she seventeen? - Yes, she is. / No, she isn't.
Is it good? - Yes, it is. / No, it isn't.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso BÝT 1

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, přítomný čas, oznamovací věty

STARTER

Sloveso BÝT 2: Zápory

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, zápory

STARTER

Sloveso MÍT 2: Otázky

Anglické sloveso HAVE (mít): tvoření otázek.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso BÝT #3: Otázky 27 125039 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety