Help for English

Jak vyjádřit: NECHAT (5x jinak)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.03.2018

Pět způsobů, jak se dá přeložit sloveso “nechat”.Jak vyjádřit: NECHAT

Sloveso nechat má v češtině mnoho různých použití, která se však v angličtině překládají pokaždé jinak. Tento článek se věnuje chybám, kterých se studenti mnohdy dopouští.

nechat někoho něco udělat

První český význam nechat někoho (nebo něco) něco udělat, tedy dovolit někomu něco udělat. Zde většinou studenti problém nemají. Použijeme sloveso let/'let/.

She let me go. TTT *1
I will never let her go. I love her. TTT *2
She lets me use her dictionary. TTT *3
Don't let anybody know about this. It's a secret. TTT *4
Let them finish the job. TTT *5
My grandma always let us play with her doll collection. TTT *6
Let me be! TTT *7
Let the mixture cool down completely before using it. TTT *8  

Po slovese let je další sloveso v infinitivu bez to (více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce)):

I will never let her to go.

let vs. allow

Podobný význam jako sloveso let (nechat, dovolit) má sloveso allow (dovolit, povolit). Často jsou zaměnitelná, ale pozor si dejte na tvar následujícího slovesa:

let sb do sth
allow sb to do sth

She let him stay. = Dovolila mu zůstat. / Nechala ho, aby zůstal.
She allowed him to stay. = Povolila mu zůstat.

Sloveso allow je formálnější a je zde kladen důraz na dovolení, povolení.

nechat něco někde

Další české použití je nechat něco někde, tedy zanechat něco (nebo někoho) na nějakém místě, nebo v nějakém stavu. Zde se použije sloveso leave/'li:v/.

Leave the book on the table. TTT *9
Leave me alone! TTT *10
Paul left the TV on and left. TTT *11
I think you can leave your wife at home. TTT *12
left my books at home. TTT *13
You can leave the keys with my colleague if you want. TTT *14  

U poslední věty si všimněte spojení leave sth with sb (nechat něco u někoho). Použijeme předložku with, což může překvapit.

leave vs. forget

Pozor si dejte na překlad českého zapomenout. Běžně se použije sloveso forget, ale pokud zmíníte, kde jste to zapomněli, sloveso forget je nahrazeno slovesem leave. Místo “zapomněl jsem to doma” musíte říct “nechal jsem to doma”.

forgot my books. = Zapomněl jsem své knihy.
forgot my books at home.
left my books at home. = Nechal / Zapomněl jsem své knihy doma.

V angličtině tedy bez kontextu nelze rozlišit, jestli jste doma knihy zapomněli, nebo jste je tam nechali schválně. Toto pravidlo platí při použití jakéhokoli příslovečného určení místa, tedy i neurčitého somewhere.

forgot my keys yesterday.
forgot my keys somewhere yesterday.
left my keys somewhere yesterday. TTT *15

nechat si něco

Další význam je nechat si něco, nebo ponechat si něco. Zde použijeme sloveso keep/'ki:p/.

You can keep it. It's yours. TTT *16
kept the present. TTT *17
Oh, it's lovely. Can I keep it? Please. TTT *18
She kept all the letters her husband sent her over the years. TTT *19  

Pozn.: Sloveso keep mnoho studentů zná jako české držet, ale tento význam má jen výjimečně. Více si přečtěte v samostatném článku Slovíčko KEEP.

nechat něčeho

Další význam je nechat něčeho, zanechat něčeho, přestat něco dělat. Zde můžete použít sloves hned několik. Základní jsou stop a quit, tedy přestat s něčím.

stopped smoking. TTT *20
She stopped singing. TTT *21
I don't think he'll ever quit drinking. TTT *22  

hovorové angličtině pak můžete pro rozkazovací způsob Přestaň (s tím)/Nech toho použít i tyto výrazy:

Cut it out!
Drop it!
Give it a rest!
Knock it off!

hovorové britské angličtině můžete slyšet i pack it in nebo give over:

Pack it in!
Give over! It hurts. TTT *23

nechat si něco udělat

Poslední význam je nechat (dát) si něco udělat. Zde je potřeba použít určitou vazbu a studenti zde velice často chybují. Buď vazbu vůbec neznají, nebo nedodržují správné tvary a slovosled.

Vazba je have sth done = nechat si něco udělat.

Toto spojení je třeba dodržovat, nelze tedy použít have done sth (to by byl vlastně předpřítomný čas).

have my hair cut every month. TTT *24
have cut my hair every month.

Se slovesem have zde pracujeme jako s běžným slovesem, tedy don't have (nikoli haven't), didn't have (nikoli hadn't) apod.

didn't have the car washed yesterday. TTT *25
hadn't the car washed yesterday.

Do you have the flowers delivered? TTT *26
Have you the flowers delivered?

had my suit ironed. TTT *27
Sorry for the mess in the garden. We are having a new pool built. TTT *28
I don't go shopping anymore. I have everything delivered. TTT *29
I will have the lock changed. TTT *30  

Stejně funguje spojení get sth done = nechat si něco udělat.

got my watch fixed last week and it's broken again now. TTT *31
Are you going to get the car serviced? TTT *32
get my teeth checked twice a year. TTT *33  

Více si o této vazbě můžete přečíst v článku Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat.

Závěr

Jak vidíte, jedno “obyčejné” sloveso může mít mnoho různých podob. Není zdaleka jediné, ale nechat patří k těm, ve kterých se často chybuje.

Překlad:
 1. Nechala mě odejít.
 2. Nikdy ji nenechám odejít. Miluji ji.
 3. Dovolí mi používat její slovník.
 4. Nedovol, aby to někdo věděl. Je to tajemství.
 5. Nech je dodělat tu práci.
 6. Naše babička nás vždycky nechala hrát si s její sbírkou panenek.
 7. Nech mě být!
 8. Nechte tu směs úplně vychladnout, než ji použijete.
 9. Nech tu knihu na stole.
 10. Nech mne na pokoji!
 11. Paul nechal televizi zapnutou a odešel.
 12. Myslím, že můžeš nechat manželku doma.
 13. Nechal jsem své knihy doma.
 14. Můžete ty klíče nechat u kolegy, pokud chcete.
 15. Včera jsem někde nechal / zapomněl klíče.
 16. Můžeš si to nechat. Je to tvoje.
 17. Ten dárek jsem si nechal.
 18. Jé, to je krásné. Můžu si to nechat? Prosím.
 19. Nechala si všechny dopisy, které jí manžel za ty roky poslal.
 20. Přestal jsem kouřit.
 21. Přestala zpívat.
 22. Myslím si, že nikdy nenechá pití.
 23. Nech toho! To bolí.
 24. Nechávám si stříhat vlasy každý měsíc.
 25. Včera jsem si nenechal umýt auto.
 26. Necháváš si ty květiny posílat?
 27. Nechal jsem si vyžehlit oblek.
 28. Omlouvám se za nepořádek na zahradě. Necháváme si stavět nový bazén.
 29. Už nechodím nakupovat. Nechávám si vše dovážet.
 30. Nechám si vyměnit zámek.
 31. Nechal jsem si své hodinky minulý týden opravit a jsou teď zase rozbité.
 32. Necháš si to auto prohlédnout?
 33. Nechávám si kontrolovat zuby dvakrát do roka.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: sloveso NECHAT (5x jinak)

Test, ve kterém si můžete procvičit slovíčka a vazby, které se do češtiny dají přeložit jako NECHAT.
PRE-INTERMEDIATE

"Let me ..."

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.
INTERMEDIATE

HAVE sth DONE (test)

Test na vazbu ‚have something done‘, která vyjadřuje ‚nechat si (dát si) něco udělat‘.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno NECHAT - 5x jinak 35 49263 Od LucasC poslední příspěvek
před 2 lety