Help for English

Slovíčko KEEP

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.07.2009

Pojďme si rozebrat, co všechno může znamenat slovo KEEP. Jeho použití je velice široké.Slovíčko KEEP

Sloveso keep/‘ki:p/ si určitě zaslouží podrobný rozbor, protože má mnoho významů (jak samostatně, tak i ve vazbách). Nejprve si však musíme zmínit, že studenti nejčastěji překládají sloveso keep jako 'držet’, což je správně jen částečně. ‘Držet něco v ruce’ se však překládá hold.

KEEP (v) sloveso

Sloveso keep je nepravidelné: keep – kept – kept

keep = zůstat (v daném stavu)

keep still = zůstat v klidu, nehýbat se
keep quiet = zůstat v tichosti, zůstat zticha
keep close = zůstat (držet se) blízko
keep warm = zůstat v teple
keep calm = zůstat klidný (v klidu)
keep awake = zůstat vzhůru
keep busy = zůstat zaneprázdněný (mít hodně práce)
keep in touch = zůstat v kontaktu

I like to keep busy. TTT
How to keep awake and study late into the night? TTT
Keep still! How can I cut your hair properly? TTT
Can you keep quiet! I'm trying to watch TV. TTT
My doctor told me to try to keep warm. TTT
She promised to keep in touch, but hasn't sent me a single letter since. TTT 

keep = udržet někoho/něco (v daném stavu)

keep sb/sth warm = udržovat někoho/něco v teple
keep sb/sth cold = udržet někoho/něco v chladu
keep sb/sth safe = udržet někoho/něco v bezpečí
keep sb/sth dry = udržet někoho/něco v suchu
keep sb/sth apart = udržet někoho/něco od sebe
keep sb/sth up/down = držet někoho/něco nahoře/dole
keep sth tidy/clean = udržet něco v čistotě
keep sb busy = udržet někoho v zaneprázdněnosti (aby se nenudil)
keep sb awake = udržet někoho vzhůru
keep sth simple = udržet něco jednoduché, nekomplikovat něco

The fire kept us warm. TTT
Close the windows to keep the room warm in winter. TTT
Keep your room tidy, please. TTT
The referee kept the two fighters apart. TTT
My boss always keeps me busy. TTT
The noise kept us awake all night. TTT
This is too complex. Do you think you could keep the instructions simple? TTT
He kept his head down while I was talking to him. TTT 

keep = nepřestávat (s činností)

V tomto významu se vždy pojí s ingovým tvarem slovesa.

keep going = pokračovat
keep smiling = smát se dál (nepřestávat se smát)
keep talking = mluvit dál (nepřestávat mluvit)
keep thinking = stále myslet (nepřestávat přemýšlet)
keep forgetting = stále zapomínat

I know you aren't coughing anymore, but keep taking the pills for another three days. TTT
keep forgetting her birthday. TTT
keep thinking that it's not such a good idea. TTT
We turned back after an hour, but he kept walking. TTT
Don't give up. Keep trying. TTT
He kept calling me. It was annoying. TTT 

Pozn.: V tomto významu můžete použít také frázové sloveso keep on doing sth.

keep = udržet někoho (v dané činnosti), nechat

keep sb/sth doing sth = udržet někoho/něco v dané činnosti
keep sb waiting = nechat někoho čekat
keep sth going = udržet něco v chodu

We need another loan to keep the business going. TTT
Keep the engine running. TTT
They kept me waiting there for more than 2 hours. TTT
Please don't keep her waiting. TTT 

keep = (po)nechat si

keep the change = nechat si drobné
keep sth to yourself = nechat si něco pro sebe
keep sth as a souvenir = nechat si něco jako suvenýr
keep sth on = nechat si něco na sobě

Do you want it back or can I keep it? TTT
Here's a dollar fifty. – Please keep the change. TTT
He kept the sweater on because it was cold. TTT
I found a pebble and kept it as a souvenir. TTT
Can I keep it? TTT
They let me keep my job. TTT
Do you think you could keep it to yourself? I don't want anyone to know. TTT 

keep = přechovávat / uchovávat

keep sth somewhere = přechovávat něco někde
keep sth in a safe place = přechovávat něco na bezpečném místě

keep a record / records = přechovávat záznamy (vést si záznamy)
keep an account = přechovávat záznamy (vést si záznamy)
keep a journal / a diary = uchovávat (vést si) deník
keep track (of sth) = vést si záznamy (o něčem), mít přehled

Always keep your passport in a safe place. TTT
She kept a journal all her life. TTT
Where do you keep coffee in your kitchen? TTT
You should keep an account of what you have already paid for. TTT
If you have kids, keep the medicine in a locked cupboard. TTT
Keep the medicine in a cool, dry place. TTT 

keep = dodržet / udržet

keep a promise = dodržet slib
keep sb's promise = dodržet svůj slib
keep sb's word = dodržet své slovo
keep a secret = udržet tajemství
keep an appointment = dodržet (dostavit se na) smluvenou schůzku

Can you keep a secret? TTT
They kept their promise to visit us. TTT
Do you think he will keep his word and sell me his car? TTT
If you made a promise, you should keep it. TTT 

keep = držet se

keep right/left = držet se vpravo / vlevo
keep to the right/left = držet se vpravo / vlevo
keep straight on = držet se přímo (jít přímo)

After the bridge keep to the left. TTT
After you get in keep right and enter the reception area. TTT 

keep = chovat (zvířata)

keep animals = chovat zvířata

He kept cows and goats. TTT
My grandma used to keep chickens in her garden. TTT 

keep = zdržet

Where is he? What is keeping him? TTT
What kept you so long? TTT
Sorry to keep you. TTT
I won't keep you. TTT
I won't keep you long. TTT 

keep (další vazby)

keep sb company = dělat někomu společnost

keep a straight face = zůstat vážný

keep pace (with sb) = držet s někým krok (tempo)

keep count/a count (of sth) = mít přehled (o něčem)

keep an eye on sb = dohlížet na někoho

keep sb a seat = držet někomu místo

keep sb at arm's length = držet si někoho od těla

keep a stiff upper lip = nehnout brvou

keep sth in mind = mít na paměti

keep quiet about sth = nemluvit o něčem

keep sb posted/informed (on sth) = průběžně někoho o něčem informovat

keep the books = vést účetnictví

keep score = počítat skóre

keep sth for a rainy day = nechat si (odložit) něco na horší časy

keep sth/sb at bay = držet v patřičných mezích, držet od těla, ‘v šachu’

keep several balls in the air = zvládat více věcí najednou

keep your eyes peeled/skinned = mít oči na stopkách

keep a tight rein on sb = držet někoho na uzdě

keep your shirt on = být v klidu

keep your distance = držet si odstup

keep your head = neztrácet hlavu

keep your nose out of sth = nestrkat do něčeho nos

keep your fingers crossed= držet někomu palce

keep (n) podstatné jméno

Slovo keep může být také podstatné jméno. Setkáte se s ním poměrně okrajově. Může jít o význam živobytí (ear your keep) nebo hlavní strážní věz (keep). Užitečnější jsou ale odvozeniny:

keeper

Slůvko keeper/'ki:pə/ je člověk, který se o něco stará:

beekeeper = včelař
goalkeeper = brankář
zoo-keeper = ošetřovatel v zoo
shopkeeper (BrE) = majitel nebo provozovatel malého obchodu
storekeeper (AmE) = majitel nebo provozovatel malého obchodu
housekeeper = hospodyně (placená), pokojská (v hotelu)
bookkeeper = účetní TTT

keeping

Samotné keeping by se dalo přeložit jako péče, dohled, opatrování. Častější jsou však vazby:

beekeeping = včelařství
housekeeping = služba úklidu v hotelu (oddělení), v domácnosti
bookkeeping = účetnictví

Pozn.: Účetnictví jako obor je accounting (účetní pak accountant). Toto slovo má širší použití. Výrazem book-keeping se rozumí účetnictví, které si vede například živnostník nebo firma. Jednoduché (single-entry) nebo podvojné (double-entry). Dá se říct, že book-keeping spadá pod accounting.

Závěr

Jak vidíte v článku, použití slovesa keep je opravdu velice široké. Navíc se zde většinou nejedná jen o použití okrajové, takže je dobré se s možnými překlady lépe sžít.

Na druhou stranu jste si určitě všimli, že se významy ‘točí’ kolem slovíčka držet (podržet, udržet, dodržet, držet se, zdržet). Ještě jednou ale připomínáme, že ‘držet v ruce’ se řekne hold.

Hold it. = Podrž to.
Keep it. = Nechej si to.

Sloveso keep zde však zdaleka nekončí. O jeho širokém použití v rámci frázových sloves si můžete přečíst zde.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem KEEP

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem KEEP.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa #17: KEEP

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem KEEP.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: NECHAT (5x jinak)

Pět způsobů, jak se dá přeložit sloveso “nechat”. (přepracovaný článek z roku 2008)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko KEEP 49 25237 Od pula poslední příspěvek
před 4 lety