Slovíčko KEEP

Vydáno dne 31.07.2009

Pojďme si rozebrat, co všechno může znamenat slovo KEEP. Jeho použití je velice široké.Slovíčko KEEP

Sloveso keep/'ki:p/ si určitě zaslouží podrobný rozbor, protože má mnoho významů a široké použití. Nejprve si však musíme zmínit, že studenti nejčastěji překládají sloveso keep jako držet, což není úplně správné.

Držet něco, např. v ruce, se totiž překládá hold. Sloveso keep ve smyslu “držet” je spíše udržovat, přechovávat apod. Ale nepředbíhejme.

KEEP (v) sloveso

Nezapomínejte na to, že sloveso keep je nepravidelné s tvary:

A nyní už si pojďme projít nejdůležitější významy tohoto slovesa.

keep = zůstat (v daném stavu)

Jako první si uvedeme význam zůstat v nějakém stavu. Zde se nejčastěji pojí s přídavným jménem.

I like to keep busy. TTT *1
How to keep awake and study late into the night? TTT *2
Keep still! How can I cut your hair properly? TTT *3
Can you keep quiet! I'm trying to watch TV. TTT *4
My doctor told me to try to keep warm. TTT *5
She promised to keep in touch, but hasn't sent me a single letter since. TTT *6  

keep = udržet někoho/něco (v daném stavu)

Další význam je velice podobný, ale tentokrát se sloveso použije s přímým předmětem. Má význam udržet něco/někoho v nějakém stavu. Opět se pojí hlavně s přídavným jménem.

The fire kept us warm. TTT *7
Close the windows to keep the room warm in winter. TTT *8
Keep your room tidy, please. TTT *9
The referee kept the two fighters apart. TTT *10
My boss always keeps me busy. TTT *11
The noise kept us awake all night. TTT *12
This is too complex. Do you think you could keep the instructions simple? TTT *13
He kept his head down while I was talking to him. TTT *14  

keep = nepřestávat (s činností)

Další důležitý význam je nepřestávat něco dělat. V tomto významu se vždy pojí se slovesem v ingovém tvaru, tedy zakončeným -ing.

I know you aren't coughing anymore, but keep taking the pills for another three days. TTT *15
keep forgetting her birthday. TTT *16
keep thinking that it's not such a good idea. TTT *17
Don't give up. Keep trying. TTT *18  

Zde je možná dobré vypíchnout, že se toto sloveso používá v tomto významu také často v minulosti, když někdo něco pořád dělal, nepřestával. Místo věty He called me all the time se hodí věta He kept calling me (Neustále mi volal).

We turned back after an hour, but he kept walking. TTT *19
He kept calling me. It was annoying. TTT *20  

V tomto významu můžete použít také frázové sloveso keep on/ˌki:p'ɒn/, opět následované ingovým slovesem.

He kept on trying to get a job. TTT *21
They keep on asking stupid questions. What a bunch of morons! TTT *22  

keep = udržet někoho (v dané činnosti), nechat

I zde lze použít s přímým předmětem ve významu udržet někoho při nějaké činnosti. I zde následuje sloveso končící na -ing.

We need another loan to keep the business going. TTT *23
Keep the engine running. TTT *24
They kept me waiting there for more than 2 hours. TTT *25
Please don't keep her waiting. TTT *26  

keep = (po)nechat si

Velmi důležitý význam slovesa keep je jednoduše nechat si něco, ponechat si něco. Když vám tedy někdo řekne Keep it, nechce, abyste to podrželi, ale abyste si to prostě nechali. Dále ho můžete vidět například v těchto spojeních:

Do you want it back or can I keep it? TTT *27
Here's a dollar fifty. – Please keep the change. TTT *28
He kept the sweater on because it was cold. TTT *29
I found a pebble and kept it as a souvenir. TTT *30
Can I keep it? TTT *31
They let me keep my job. TTT *32
Do you think you could keep it to yourself? I don't want anyone to know. TTT *33  

keep = přechovávat / uchovávat

Další význam je přechovávat či uchovávat. Když se třeba bavíte o tom, kde máte doma uložené šperky nebo spodní prádlo, ale taky když si třeba koupíte něco v supermarketu a tu věc bude nutno udržovat v chladu.

Dále lze použít toto sloveso ve významu uchovávat jako mít, vlastnit, vést si apod.

Always keep your passport in a safe place. TTT *34
She kept a journal all her life. TTT *35
Where do you keep coffee in your kitchen? TTT *36
You should keep an account of what you have already paid for. TTT *37
If you have kids, keep the medicine in a locked cupboard. TTT *38
Keep the medicine in a cool, dry place. TTT *39  

keep = dodržet / udržet

Dále zde máme význam dodržet, udržet, např. slib, slovo.

Can you keep a secret? TTT *40
They kept their promise to visit us. TTT *41
Do you think he will keep his word and sell me his car? TTT *42
If you made a promise, you should keep it. TTT *43  

keep = držet se

Další podobný význam je držet se na nějakém místě.

After the bridge keep to the left. TTT *44
After you get in keep right and enter the reception area. TTT *45  

keep = chovat (zvířata)

Méně známý význam tohoto slovesa je chovat zvířata

He kept cows and goats. TTT *46
My grandma used to keep chickens in her garden. TTT *47  

keep = zdržet

Jako poslední zmíníme zdržet, zdržovat někoho.

Where is he? What is keeping him? TTT *48
What kept you so long? TTT *49
Sorry to keep you. TTT *50
I won't keep you. TTT *51
I won't keep you long. TTT *52  

keep (další vazby)

Zcela jistě bychom mohli pokračovat ještě dlouho, ale my si zde uvedeme už jen několik užitečných spojení. Jedná se už ale často o pokročilou idiomatickou angličtinu.

KEEP (n) podstatné jméno

Slovo keep může být také podstatné jméno. Setkáte se s ním poměrně okrajově. Může jít o význam živobytí (earn your keep) nebo hlavní strážní věž (keep). Užitečnější jsou ale odvozeniny:

keeper

Slůvko keeper/'ki:pə/ je člověk, který se o něco stará:

keeping

Odvozené keeping by se dalo přeložit jako péče, dohled, opatrování. Používá se především ve složeninách:

Pozn.: Účetnictví jako obor je accounting (účetní pak accountant). Toto slovo má širší použití. Výrazem book-keeping se rozumí účetnictví, které si vede například živnostník nebo firma. Jednoduché (single-entry) nebo podvojné (double-entry). Dá se říct, že book-keeping spadá pod accounting.

Závěr

Jak vidíte v článku, použití slovesa keep je opravdu velice široké. Navíc se zde většinou nejedná jen o použití okrajové, takže je dobré se s možnými překlady lépe sžít.

Na druhou stranu jste si určitě všimli, že se významy ‘točí’ kolem slovíčka držet (podržet, udržet, dodržet, držet se, zdržet). Ještě jednou ale připomínáme, že ‘držet v ruce’ se řekne hold.

Hold it. = Podrž to.
Keep it. = Nechej si to.

Sloveso keep je ale součástí i celé řady frázových sloves. Více v článku Frázová slovesa se slovesem KEEP.

Překlad:
 1. Rád jsem zaneprázdněný.
 2. Jak zůstat vzhůru a učit se hluboko do noci?
 3. Zůstaň v klidu! Jak tě mám jinak ostříhat pořádně?
 4. Můžeš být zticha? Snažím se koukat na televizi.
 5. Doktor mi řekl, abych se snažil zůstat v teple.
 6. Slíbila, že zůstane v kontaktu, ale nenapsala mi od té doby ani jeden dopis.
 7. Oheň nás udržoval v teple.
 8. Zavírejte okna, abyste udrželi tu místnost teplou.
 9. Udržuj svůj pokoj v čistotě, prosím.
 10. Rozhodčí držel ty dva soupeře od sebe.
 11. Můj šéf mi stále dává nějakou práci.
 12. Hluk nás udržel vzhůru celou noc.
 13. Je to příliš složité. Myslíš, že bys ty instrukce mohl ponechat jednoduché?
 14. Když jsem s ním mluvil, měl hlavu skloněnou.
 15. Vím, že už nekašlete, ale ty prášky berte ještě další tři dny.
 16. Stále zapomínám na její narozeniny.
 17. Stále si myslím, že to není tak dobrý nápad.
 18. Nevzdávej to. Zkoušej to dál.
 19. Po hodině jsme se obrátili, ale on šel dál.
 20. Pořád mi volal. Bylo to otravné.
 21. Nepřestával se snažit sehnat si zaměstnání.
 22. Pořád se ptají na debilní otázky. Je to banda blbců!
 23. Potřebujeme další půjčku, abychom firmu udrželi v chodu.
 24. Nechte motor běžet.
 25. Nechali mě tam čekat více než dvě hodiny.
 26. Prosím, nenechávej ji čekat.
 27. Chceš to zpátky, nebo si to mohu nechat?
 28. Zde je dolar padesát. – Nechte si drobné.
 29. Nechal si na sobě svetr, protože byla zima.
 30. Našel jsem oblázek a nechal si jej jako suvenýr.
 31. Můžu si to nechat?
 32. Dovolili mi ponechat si své místo.
 33. Myslíš, že by sis to mohl nechat pro sebe? Nechci, aby to někdo věděl.
 34. Vždycky uchovávejte váš pas na bezpečném místě.
 35. Celý život si vedla deník.
 36. Kde v kuchyni přechováváš kávu?
 37. Měl by sis dělat záznamy, za co jsi již zaplatil.
 38. Pokud máte děti, přechovávejte ty léky v zamknuté skříňce.
 39. Přechovávejte ty léky na chladném suchém místě.
 40. Umíš udržet tajemství?
 41. Dodrželi slovo a navštívili nás.
 42. Myslíš, že dodrží své slovo a prodá mi své auto?
 43. Pokud jsi něco slíbil, měl bys to dodržet.
 44. Za mostem se držte vlevo.
 45. Poté, co vstoupíte, se držte vpravo a vstoupíte do oblasti recepce.
 46. Choval krávy a kozy.
 47. Moje babička chovala na zahradě slepice.
 48. Kde je? Co jej zdržuje?
 49. Co tě tak dlouho zdrželo?
 50. Omlouvám se, že vás zdržuji.
 51. Nezdržím vás.
 52. Nezdržím vás dlouho.
 53. možno psát i s pomlčkou nebo odděleně
Přepis bublinkové nápovědy: