Help for English

Frázová slovesa se slovesem KEEP

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.08.2009

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem KEEP.Frázová slovesa se slovesem KEEP

Sloveso keep/'ki:p/ má velice široké použití jak samostatně, tak jako součást frázového slovesa. O jeho významech si můžete přečíst článek Slovíčko KEEP.

Dnes se však zaměříme na jeho použití ve frázových slovesech. Jak už to často bývá, jedno frázové sloveso může mít hned několik významů. Pojďme si tedy vše postupně rozebrat.

KEEP FROM

keep (yourself) from doing sth – zdržet se dělání něčeho

He bit his lip to keep from crying. TTT *1
She couldn't keep from laughing. TTT *2
She couldn't keep herself from laughing. TTT *3  

keep sb/sth from doing sth – bránit někomu/něčemu před něčím

The noise kept me from sleeping. TTT *4  

keep sb/sth from sth – zdržovat někoho/něco od něčeho

Am I keeping you from work? TTT *5  

keep sth from sb – tajit / skrývat něco před někým

He kept the information from me for too long. TTT *6
I'm sure he's keeping something from me. TTT *7  

KEEP OFF

keep sb/sth off (sth) – držet někoho/něco mimo něco

The lid will keep the flies off. TTT *8
Keep the dogs off the grass. TTT *9
Keep your hands off the cakes. TTT *10  

keep off sth – držet se mimo něco (nevstupovat), vyhýbat se

Keep off the grass. TTT *11
She managed to stick to the diet and keep off sweet foods. TTT *12
The doctor told me to keep off fatty foods. TTT *13
Keep off politics when you talk to him. TTT *14  

KEEP UP

keep (sth) up / keep up (sth) – pokračovat, nepřestávat

The snow kept up all day. TTT *15
We're winning. Hopefully we can keep up. TTT *16
Keep up the good work. TTT *17  

keep up (with sb/sth) – udržet krok s někým/něčím

Slow down! I can't keep up. TTT *18
She couldn't keep up with us. TTT *19  

keep up with sb – být v kontaktu s někým

Do you keep up with your former colleagues? TTT *20  

keep up with sth – být v obraze, chápat

I couldn't keep up with the conversation. TTT *21  

keep sb up – udržet někoho vzhůru

He kept me up all night. TTT *22  

KEEP AWAY

keep (sb/sth) away (from sb/sth) – držet se dál od někoho/něčeho

Keep away from the edge. TTT *23
Keep away from me! TTT *24
His illness kept him away from work. TTT *25
He wanted to work, but the illness kept him away. TTT *26  

KEEP OUT

keep sb/sth out (of sth) – držet někoho/něco mimo

Keep your dog out of my living room! TTT *27
Keep the dog out! TTT *28
Keep your child out of the sun. TTT *29  

keep out (of sth) – nevstupovat někam

Keep out! TTT *30
Keep out of my kitchen. TTT *31  

KEEP AT

keep at sth – zůstat u něčeho (práce)

Keep at it! Don't give up! TTT *32  

keep sb at sth – držet někoho u něčeho (práce)

kept him at it all day. TTT *33  

KEEP BACK

keep back sth / keep sth back – zadržet, tajit něco

I bet she's keeping something back. TTT *34
She couldn't keep back the tears. TTT *35  

keep back sb / keep sb back – držet zpátky (před úspěchem, pokrokem)

Her self-consciousness kept her back. TTT *36  

keep (sb/sth) back (from sb/sth) – držet (se) dál

Keep back from the road. TTT *37
Keep the child back from the road. TTT *38  

KEEP DOWN

keep down – držet se dole / při zemi

Keep down! They will see you. TTT *39  

keep sth down / keep down sth – držet něco na minimu

We need to keep the costs down. TTT *40
To keep down the mice we've bought three cats. TTT *41
Keep your voice down! TTT *42
Keep it down! I want to sleep here. TTT *43  

KEEP TO

keep to sth – udržet se na něčem, neopouštět něco (cestu), dodržovat

Keep to the path, will you? TTT *44
Why can't you keep to the basic rules? TTT *45  

keep sth to sth – držet něco na nějaké hranici

We should keep the costs to a minimum. TTT *46  

keep to sth – zůstat u něčeho

What are you talking about? Keep to the point, please. TTT *47
He was fined for speeding. He didn't keep to the speed limit. TTT *48  

Překlad:
 1. Kousnul se do rtu, aby nezačal plakat.
 2. Nemohla zadržet smích.
 3. Nemohla zadržet smích.
 4. Kvůli hluku jsem nemohl spát.
 5. Zdržuji tě od práce?
 6. Nesdělil mi tu informaci příliš dlouho.
 7. Jsem si jist, že přede mnou něco tají.
 8. To víčko udrží mouchy mimo.
 9. Držte ty psy mimo trávu.
 10. Drž ruce od těch koláčů.
 11. Nevstupujte na trávu.
 12. Podařilo se jí dodržovat dietu a vyhýbat se sladkým pokrmům.
 13. Doktor mi řekl, abych se vyhnul tučným jídlům.
 14. Vyhni se politice, když s ním budeš mluvit.
 15. Sněžilo celý den.
 16. Vyhráváme. Doufejme, že nám to vydrží.
 17. Pokračuj v dobré práci.
 18. Zpomal! Nejsem schopen udržet krok.
 19. Nemohla s námi udržet krok.
 20. Jsi v kontaktu s bývalými kolegy?
 21. Nebyl jsem schopen udržet krok s konverzací.
 22. Držel mě vzhůru celou noc.
 23. Drž se dál od kraje!
 24. Držte se ode mě dál!
 25. Nemoc ho držela od práce.
 26. Chtěl pracovat, ale nemoc ho držela od práce.
 27. Drž svého psa mimo můj obývací pokoj!
 28. Drž toho psa venku.
 29. Držte své dítě mimo slunce.
 30. Nevstupujte!
 31. Nevstupuj do mé kuchyně.
 32. Zůstaň u toho! Nevzdávej to!
 33. Držel jsem ho u toho celý den.
 34. Vsadím se, že něco tají.
 35. Nemohla zadržet slzy.
 36. Její nesebevědomí ji drželo zpátky.
 37. Drž se dál od silnice.
 38. Držte to dítě dál od silnice.
 39. Drž se při zemi! Uvidí tě.
 40. Musíme udržet náklady na minimu.
 41. Abychom udrželi na minimu počet myší, koupili jsem si tři kočky.
 42. Ztiš se!
 43. Ztiš se! Chci spát.
 44. Drž se na cestě, ok?
 45. Proč se nemůžeš držet základních pravidel?
 46. Měli bychom držet náklady na minimu.
 47. O čem to mluvíš? Zůstaň u věci prosím.
 48. Dostal pokutu za rychlou jízdu. Nebyl schopen držet se stanovené rychlosti.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko KEEP

Pojďme si rozebrat, co všechno může znamenat slovo KEEP. Jeho použití je velice široké.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa 17: KEEP

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem KEEP.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem KEEP 21 52067 Od pula poslední příspěvek
před 9 lety