Help for English

Frázová slovesa se slovesem KEEP

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.08.2009

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem KEEP.Frázová slovesa se slovesem KEEP

Sloveso keep/'ki:p/ má velice široké použití jak samostatně, tak jako součást frázového slovesa. O významu samotného slovíčka keep si můžete přečíst článek zde.

Dnes se však zaměříme na jeho použití ve frázových slovesech (spojení slovesa s předložkou). Jak už to často bývá, jedno frázové sloveso může mít hned několik významů. Pojďme si tedy vše postupně rozebrat.

keep from

keep (yourself) from doing sth = zdržet se dělání něčeho

He bit his lip to keep from crying. TTT
She couldn't keep from laughing. TTT
She couldn't keep herself from laughing. TTT 

keep sb/sth from doing sth = bránit někomu/něčemu před něčím

The noise kept me from sleeping. TTT 

keep sb/sth from sth = zdržovat někoho/něco od něčeho

Am I keeping you from work? TTT 

keep sth from sb = tajit / skrývat něco před někým

He kept the information from me for too long. TTT
I'm sure he's keeping something from me. TTT 

keep off

keep sb/sth off (sth) = držet někoho/něco mimo něco

The lid will keep the flies off. TTT
Keep the dogs off the grass. TTT
Keep your hands off the cakes. TTT 

keep off sth = držet se mimo něco (nevstupovat), vyhýbat se

Keep off the grass. TTT
She managed to stick to the diet and keep off sweet foods. TTT
The doctor told me to keep off fatty foods. TTT
Keep off politics when you talk to him. TTT 

keep up

keep (sth) up / keep up (sth) = pokračovat, nepřestávat

The snow kept up all day. TTT
We're winning. Hopefully we can keep up. TTT
Keep up the good work. TTT 

keep up (with sb/sth) = udržet krok s někým/něčím

Slow down! I can't keep up. TTT
She couldn't keep up with us. TTT 

keep up with sb = být v kontaktu s někým

Do you keep up with your former colleagues? TTT 

keep up with sth = být v obraze, chápat

I couldn't keep up with the conversation. TTT 

keep sb up = udržet někoho vzhůru

He kept me up all night. TTT 

keep away

keep (sb/sth) away (from sb/sth) = držet se dál od někoho/něčeho

Keep away from the edge. TTT
Keep away from me! TTT
His illness kept him away from work. TTT
He wanted to work, but the illness kept him away. TTT 

keep out

keep sb/sth out (of sth) = držet někoho/něco mimo

Keep your dog out of my living room! TTT
Keep the dog out! TTT
Keep your child out of the sun. TTT 

keep out (of sth) = nevstupovat někam

Keep out! TTT
Keep out of my kitchen. TTT 

keep at

keep at sth = zůstat u něčeho (práce)

Keep at it! Don't give up! TTT 

keep sb at sth = držet někoho u něčeho (práce)

kept him at it all day. TTT 

keep back

keep back sth / keep sth back = zadržet, tajit něco

I bet she's keeping something back. TTT
She couldn't keep back the tears. TTT 

keep back sb / keep sb back = držet zpátky (před úspěchem, pokrokem)

Her self-consciousness kept her back. TTT 

keep (sb/sth) back (from sb/sth) = držet (se) dál

Keep back from the road. TTT
Keep the child back from the road. TTT 

keep down

keep down = držet se dole / při zemi

Keep down! They will see you. TTT 

keep sth down / keep down sth = držet něco na minumu

We need to keep the costs down. TTT
To keep down the mice we've bought three cats. TTT
Keep your voice down! TTT
Keep it down! I want to sleep here. TTT 

keep to

keep to sth = udržet se na něčem, neopouštět něco (cestu), dodržovat

Keep to the path, will you? TTT
Why can't you keep to the basic rules? TTT 

keep sth to sth = držet něco na nějaké hranici

We should keep the costs to a minimum. TTT 

keep to sth = zůstat u něčeho

What are you talking about? Keep to the point, please. TTT
He was fined for speeding. He didn't keep to the speed limit. TTT 


Své znalosti si můžete otestovat zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa #17: KEEP

Vyzkoušejte si, jak znáte frázová slovesa tvořená se slovesem KEEP.
INTERMEDIATE

Slovíčko KEEP

Pojďme si rozebrat, co všechno může znamenat slovo KEEP. Jeho použití je velice široké.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Základní frázová slovesa

Ovládáte dobře ta nejzákladnější frázová slovesa? Otestujte se.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem KEEP 21 47875 Od pula poslední příspěvek
před 5 lety