Help for English

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

INTERMEDIATE Vydáno dne 08.05.2022

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.Frázová slovesa se slovesem GET (1)

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit.

Frázových sloves s get/'get/ je obrovské množství, ve slovníku pro pokročilé studenty jich naleznete několik stránek. Dnešní článek obsahuje pouze asi 10 nejčastějších a nejdůležitějších z nich. Nabídneme ale i pokračování.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud např. máte špatné vztahy se svou tchýní, napište si příkladovou větu I don't get on well with my mother-in-law. Stoprocentně si tak frázové sloveso get on with sb zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

get on – dařit se

Jedním z nejčastějších frázových sloves s get je sloveso get on/ˌget'ɒn/. Bez předmětu se používá tehdy, když říkáme, jak se někomu v něčem (v nějaké činnosti) daří. Často to bývá v otázkách:

You're studying? How are you getting on? TTT *1
How do you get on at school? TTT *2
He gets on well at his new job. TTT *3  

get on/along with sb – vycházet s někým

Použijeme-li get on with/ˌget'ɒn wɪ­θ/ a životný předmět, popisujeme, jak někdo s někým dobře vychází. Použít lze také get along/ˌget ə'lɒŋ­/ (with sb).

I don't get on well with my mother-in-law. TTT *4
How do you get on with your students? TTT *5  

Samotné frázové sloveso vyjadřuje vycházet z s někým ‘dobře’, proto lze vynechat well:

Do you like your neighbours? – Yeah, we get along. TTT *6  

get on (sth) / get off (sth) – nastoupit do / vystoupit z

Frázová slovesa get on/ˌget'ɒn/ a get off/ˌget'ɒf/ používáme pro nastupování a vystupování z/do hromadných dopravních prostředků (vlaky, autobusy, letadla apod.). Ty totiž mají 'palubu’, a lidé nenastupují DO vlaku, ale NA palubu vlaku. Nevystupují VEN Z vlaku, ale sestupují Z paluby.

Get off the bus at the third stop. TTT *7
Let's get on the train and find our seats. TTT *8  

Také se používají u dopravních prostředků, na kterých se sedí: kolo, motocykl, kůň, velbloud apod.

get in (sth) / get out (of sth) – nastoupit do / vystoupit z

Podobně jako u předchozí dvojice, i u sloves get in/ˌget'ɪn/ a get out/ˌget'aʊt/ jde o nastupování a vystupování. Tyto dvě fráze se však pojí s menšími dopravními prostředky, ve kterých se sedí, především s auty a taxíky.

He got in his car and drove off. TTT *9
They got out of the taxi as soon as it stopped. TTT *10  

Pozn.: Více v článku NASTOUPIT / VYSTOUPIT.

get up – vstát, vstávat

Frázové get up/ˌget'ʌp/ používáme pro vstávání, ať již pro ranní vstávání z postele, tak pro jakékoliv jiné vstávání (např. ze židle apod.)

get up at 6 o'clock. TTT *11
Everybody got up when the president entered the room. TTT *12  

get back – vrátit se

Sloveso get back/ˌget'bæk/ znamená ‘vrátit se’:

It's getting late. I think we should get back. TTT *13
He got back from his trip yesterday. TTT *14  

get over sth / sb – překonat něco, vyrovnat se s něčím

Frázové get over/ˌget'əʊv­ə/ používáme tehdy, když říkáme, že někdo překonal nějaké neštěstí, smutek, nemoc apod.

It took her years to get over her husband's death. TTT *15
He still hasn't got over the flu. TTT *16  

Sloveso get over lze použít i s životným předmětem, tedy get over somebody, a to především ve spojení se vztahy a rozchody:

They got divorced but he still can't get over her. TTT *17  

get away with sth – projít (někomu něco), uniknout bez trestu

Samotné get away/ˌgetə'weɪ lze přeložit jako ‘uniknout’. Ovšem get away with/ˌget ə'weɪ w­ɪð/ znamená, že někomu něco projde, tedy udělá něco špatného, a není za to potrestán.

You won't get away with cheating. TTT *18
He thought he could steal the car and get away with it. TTT *19  

get behind with sth – dostat se do skluzu (v něčem)

Sloveso get behind/ˌget bɪ'ha­ɪnd/ používáme v případě, že se někdo tzv. dostane do skluzu, např. nestíhá ve škole, v práci, neplatí nájem apod.

I'm ill but I don't want to get behind with my work. TTT *20
I've been kicked out because I got behind with my rent. TTT *21  

get down to sth – pustit se do něčeho

Frázové sloveso get down to/ˌget'daʊn t­ʊ/ (nebo get down to doing sth) znamená ‘pustit se do něčeho’, např. do práce, do studia apod.

Let's get down to work! TTT *22
got down to studying. TTT *23  

get round to sth – dostat se k něčemu, odhodlat se k něčemu

Sloveso get round to/ˌget'raʊnd t­ʊ/ (nebo get around to/ˌget ə'raʊ­nd tʊ/) má podobný význam jako get down to. Používá se však spíše tehdy, když se konečně k něčemu dostanete. Může se jednat např. o nějakou nepříjemnou nebo nudnou záležitost, ke které se dlouho odhodláváte.

I finally got round to writing a complaint about my neighbours. TTT *24
I'm sorry it took me so long to get round to calling you. TTT *25  

druhé části článku se zaměříme na obtížnější slovesa určená především pro studenty INTERMEDIATE a UPPER-INTERMEDIATE.

Překlad:
 1. Ty se učíš? Jak ti to jde?
 2. Jak se ti daří ve škole?
 3. V jeho novém zaměstnání se mu daří dobře.
 4. Nevycházím moc dobře se svojí tchýní.
 5. Jak vycházíš se svými studenty?
 6. Máš rád své sousedy? – Jo, vycházíme spolu.
 7. Vystupte z autobusu na třetí zastávce.
 8. Pojďme nastoupit do vlaku a najít si sedadla.
 9. Nastoupil do auta a odjel.
 10. Vystoupili z taxíku jakmile zastavili.
 11. Vstávám v šest hodin.
 12. Všichni vstali, když prezident vstoupil do sálu.
 13. Už je pozdě. Myslím, že bychom se měli vrátit.
 14. Včera se vrátil z výletu.
 15. Trvalo jí celé roky, než se smířila se smrtí svého manžela.
 16. Stále ještě nepřekonal tu chřipku.
 17. Rozvedli se, ale on na ni stále nemůže zapomenout.
 18. Podvádění ti neprojde.
 19. Myslel si, že může ukrást auto a že mu to projde.
 20. Jsem nemocný, ale nechci se dostat do skluzu ve své práci.
 21. Vykopli mě, protože jsem se opozdil s placením nájemného.
 22. Pusťme se do práce.
 23. Pustil jsem se do učení.
 24. Konečně jsem se odhodlal napsat stížnost na své sousedy.
 25. Promiň, že mi trvalo tak dlouho, než jsem se dostal k tomu, abych ti zavolal.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (2)

Druhá část přehledu frázových sloves tvořených se slovesem GET.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GO

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GET #1 22 48697 Od ipralin poslední příspěvek
před 11 lety