Help for English

Frázová slovesa se slovesem GET #1

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.08.2007

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.Frázová slovesa se slovesem GET

část první

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit.

Frázových sloves s GET je obrovské množství, ve slovníku pro pokročilé studenty jich naleznete několik stránek. Dnešní článek obsahuje pouze cca 10 nejčastějších a nejdůležitějších z nich. Tento přehled však bude mít v blízké době pokračování.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud např. máte špatné vztahy se svou tchýní, napište si příkladovou větu I don't get on well with my mother-in-law. Stoprocentně si tak frázové sloveso GET ON WITH sb zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.


get on - dařit se
Jedním z nejčastějších frázových sloves s GET je sloveso GET ON. Bez předmětu se používá tehdy, když říkáme, jak se někomu v něčem (v nějaké činnosti) daří. Často to bývá v otázkách:

You're studying? How are you getting on?
How do you get on at school?
He gets on well at his new job.


get on/along with sb - vycházet s někým
Použijeme-li GET ON WITH + životný předmět, popisujeme, jak někdo s někým dobře vychází. Místo ON lze také použít ALONG.

I don't get on well with my mother-in-law.
How do you get on with your students?
Do you like your neighbours? -- Yeah, we get along.


get on (sth) / get off (sth) - nastoupit do / vystoupit z
Tuto dvojici frázových sloves používáme pro nastupování a vystupování z/do hromadných dopravních prostředků (vlaky, autobusy, letadla apod.). Ty totiž mají 'palubu', a lidé nenastupují DO vlaku, ale NA palubu vlaku. Nevystupují VEN Z vlaku, ale sestupují Z paluby.

Get off the bus at the third stop.
Let's get on the train and find our seats.

Také se používají u dopravních prostředků, na kterých se sedí: kolo, motocykl, kůň, velbloud apod.
get in (sth) / get out (of sth) - nastoupit do / vystoupit z
Podobně jako u předchozí dvojice, i zde jde o nastupování a vystupování. Tyto dvě fráze se však pojí s menšími dopravními prostředky, ve kterých se sedí, především s auty a taxíky.

He got in his car and drove off.
They got out of the taxi as soon as it stopped.


get up - vstát, vstávat
GET UP používáme pro vstávání, ať již pro ranní vstávání z postele, tak pro jakékoliv jiné vstávání (např. ze židle apod.)

I get up at 6 o'clock.
Everybody got up when the president entered the room.


get back - vrátit se
GET BACK znamená 'vrátit se':

It's getting late. I think we should get back.
He got back from his trip yesterday.


get over sth / sb - překonat něco, vyrovnat se s něčím
GET OVER používáme tehdy, když říkáme, že někdo překonal nějaké neštěstí, smutek, nemoc apod.

It took her years to get over her husband's death.
He still hasn't got over the flu.

GET OVER lze použít i s životným předmětem, tedy GET OVER SOMEBODY, a to především ve spojení se vztahy a rozchody:

They got divorced but he still can't get over her.


get away with sth - projít (někomu něco), uniknout bez trestu
Samotné GET AWAY lze přeložit jako 'uniknout'. GET AWAY WITH STH znamená, že někomu něco projde, tedy udělá něco špatného, a není za to potrestán.

You won't get away with cheating.
He thought he could steal the car and get away with it.


get behind with sth - dostat se do skluzu (v něčem)
GET BEHIND WITH používáme v případě, že se někdo tzv. dostane do skluzu, např. nestíhá ve škole, v práci, neplatí nájem apod.

I'm ill but I don't want to get behind with my work.
I've been kicked out because I got behind with my rent.


get down to sth / doing sth - pustit se do něčeho
GET DOWN TO znamená 'pustit se do něčeho', např. do práce, do studia apod.

Let's get down to work!
I got down to studying.


get round to sth / doing sth - dostat se k něčemu, odhodlat se k něčemu
GET ROUND TO má podobný význam jako GET DOWN TO. Používá se však spíše tehdy, když se konečně k něčemu dostanete. Může se jednat např. o nějakou nepříjemnou nebo nudnou záležitost, ke které se dlouho odhodláváte.

I finally got round to writing a complaint about my neighbours.
I'm sorry it took me so long to get round to calling you.


Odkaz na pokračování přehledu frázových sloves naleznete níže. Zaměříme se tam na obtížnější slovesa určená především pro studenty INTERMEDIATE a UPPER-INTERMEDIATE.
Frázová slovesa se slovesem GET #2
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET #2

Druhá část přehledu frázových sloves tvořených se slovesem GET.
PRE-INTERMEDIATE

The Power of the Verb GET

V mluvené angličtině se sloveso GET používá velice často. Pokusil jsem se napsat příběh, kde je použité pouze sloveso GET.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GET #1 33 43809 Od ipralin poslední příspěvek
před 8 lety