Help for English

Frázová slovesa se slovesem GET #2

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.08.2007

Druhá část přehledu frázových sloves tvořených se slovesem GET.Frázová slovesa se slovesem GET

část druhá

Sloveso GET je snad nejčastější anglické sloveso. O jeho použití jsme již mluvili ve speciálním článku (Sloveso GET) a základním frázovým slovesům už také jeden článek byl věnován (Frázová slovesa se slovesem GET #1). Nyní si tento přehled frázových sloves doplníme o cca 10 dalších.
get into sth - dostat se do něčeho, začít s něčím
Toto sloveso má skutečně široké použití. Způsobů, jakým ho přeložit do češtiny, bychom mohli najít spousty. Z následujících vět vám jeho význam jistě bude jasný:

zvyky

He got into drinking and smoking.
I got into the habit of sitting down in front of the telly and opening a cold beer every night.

záliby

As a kid I got into collecting stamps.
I got into tennis in high school.

školy

Rory always wanted to get into Harvard.
He got into college in spite of his low GPA.

oblečení

He's so fat that he can't get into any of his pants anymore.

téma rozhovoru

Let's not get into this again!
I don't want to get into one of those political discussions.

hádky, rvačky apod.

His nose is broken because he got into a fight last night.
I don't want to get into an argument with you.

Existují samozřejmě další případy použití fráze GET INTO, výše uvedené ale patří mezi ty nejčastější.
get sb down - deptat (někoho), ubíjet (někoho)
Samotné GET DOWN se používá ve významu 'padnout k zemi, sklonit se, sehnout se' apod. V minulém díle frázových sloves jsme také mluvili o významu GET DOWN TO sth - pustit se do něčeho.

GET sb DOWN používáme tehdy, když nás někdo či něco deptá, když jsme z něčeho či někoho nešťastní.

This rain really gets me down.
He's recently started suffering from insomnia and it's really started to get him down.


get to sb - vytočit, naštvat (někoho)
GET TO používáme tehdy, když něco či někdo někoho naštve, rozčílí, vytočí:

Don't let the kids get to you.
This rain is starting to get to me!


get at sth - mířit někam
Tuto frázi používáme, když chceme říct, že náš rozhovor nebo naše slova někam míří:

What are you getting at?
I see what you're getting at.

GET AT se ještě v britské angličtině používá ve významu 'kritizovat někoho':

It wasn't aimed at you, Jack. Sorry if you felt got at.


get through - dovolat se, spojit se (telefonicky)
GET THROUGH se používá tehdy, když se nám podaří se s někým telefonicky spojit, když se nám podaří se dovolat:

I tried to call you but I couldn't get through.
Eventually I got through to her voice mail.


get through to sb - domluvit se s někým, rozumět si s někým
GET THROUGH TO sb se používá tehdy, kdy se snažíme s někým domluvit, přinutit ho, aby rozuměl, nebo aby nám věřil:

Am I getting through to you?
Apparently, my hints didn't get through to him.
I tried to explain what I had meant, but I couldn't get through to him.


get sth across / get across sth - předat (myšlenku, poselství)
GET sth ACROSS se používá tehdy, když něco lidem předává nějakou myšlenku, poselství apod. Může se jednat např. o slogan, článek, nápis, inzerát apod.

Musicians usually use songs to get the message across.
I needed to get the word across of my book, but I couldn't afford to advertise.


get out of sth / doing sth - vyhnout se něčemu, vyvlíknout se z něčeho
Pokud patříte mezi ty, co se rádi z něčeho 'vyvlíkají', potom je toto právě sloveso o vás. Jedná se skutečně o to, že se vyhnete něčemu, co byste měli udělat, ale najdete si výmluvu, abyste to dělat nemuseli.

My hand is broken but at least I got out of doing the dishes!
I was praying that I might run out of gas and therefore have a good enough excuse to get out of the appointment.


get round/around sb - přemluvit někoho, ukecat někoho
V britské angličtině se ve významu 'ukecat někoho, přemluvit někoho' používá frázové sloveso GET ROUND somebody.

I got round my mother to get me a new bike.
He thinks that it's too expensive, but I'll get round him. I always can.


get together - dát se dohromady
Když spolu dva lidé začnou chodit, dají se dohromady, používáme GET TOGETHER:

Who would have thought that these two would get together?
I've heard the story about how my parents got together so many times.

Samozřejmě se nemusí jednat jen o to, že spolu dva začnou chodit. Toto frázové sloveso lze použít i ve smyslu, že se někdo s někým sešel za nějakým účelem, že se dala dohromady kapela apod.
get by (on sth) - obejít se, vystačit si (s něčím)
GET BY používáme v případě, že něčeho máme jen tak tak, že to stačí, ale nepřebývá. Při překladu do češtiny lze použít např. 'obejít se, vystačit si' apod.

The job doesn't pay very well but I manage to get by.
I can't get by on what's left of my paycheck.
Jennifer Lopez looks great in the movie, but you can't get by on looks alone.
Frázová slovesa s GET si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #4: GET
Cvičení: Frázová slovesa s GETAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET #1

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.
PRE-INTERMEDIATE

The Power of the Verb GET

V mluvené angličtině se sloveso GET používá velice často. Pokusil jsem se napsat příběh, kde je použité pouze sloveso GET.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GET #2 22 37559 Od saknip poslední příspěvek
před 9 lety