Help for English

Frázová slovesa se slovesem GET (2)

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.01.2023

Druhá část přehledu frázových sloves tvořených se slovesem GET.Frázová slovesa se slovesem GET (2)

Sloveso get/'get/ je snad nejčastější anglické sloveso. O jeho použití jsme již mluvili ve speciálním článku Sloveso GET a základním frázovým slovesům už také jeden článek byl věnován – Frázová slovesa se slovesem GET (1). Nyní si tento přehled frázových sloves doplníme o cca 10 dalších.

get into sth – dostat se do něčeho, začít s něčím

Sloveso get into/ˌget 'ɪnt­ʊ/ má skutečně široké použití. Způsobů, jakým ho přeložit do češtiny, bychom mohli najít spousty. Z následujících vět vám jeho význam jistě bude jasný:

zvyky

He got into drinking and smoking. TTT *1
got into the habit of sitting down in front of the telly and opening a cold beer every night. TTT *2  

záliby

As a kid I got into collecting stamps. TTT *3
got into tennis in high school. TTT *4  

školy

Rory always wanted to get into Harvard. TTT *5
He got into college in spite of his low GPA. TTT *6  

oblečení

He's so fat that he can't get into any of his pants anymore. TTT *7  

téma rozhovoru

Let's not get into this again! TTT *8
I don't want to get into one of those political discussions. TTT *9  

hádky, rvačky apod.

His nose is broken because he got into a fight last night. TTT *10
I don't want to get into an argument with you. TTT *11  

Pozn.: Existují samozřejmě další případy použití fráze get into, výše uvedené ale patří mezi ty nejčastější.

get sb down – deptat, ubíjet

Samotné get down/ˌget'daʊn se používá ve významu ‘padnout k zemi, sklonit se, sehnout se’ apod. V minulém díle frázových sloves jsme také mluvili o významu get down to sth – pustit se do něčeho.

S předmětem ale get down/ˌget'daʊn používáme tehdy, když nás někdo či něco deptá, když jsme z něčeho či někoho nešťastní.

This rain really gets me down. TTT *12
He's recently started suffering from insomnia and it's really started to get him down. TTT *13  

get to sb – vytočit, naštvat

Frázové get to/'get tʊ/ používáme tehdy, když něco či někdo někoho naštve, rozčílí, vytočí:

Don't let the kids get to you. TTT *14
This rain is starting to get to me! TTT *15  

get at sth – mířit někam

Frázi get at/'get æt/ používáme, když chceme říct, že náš rozhovor nebo naše slova někam míří:

What are you getting at? TTT *16
I see what you're getting at. TTT *17  

Frázové get at se ještě v britské angličtině používá ve významu ‘kritizovat někoho’:

It wasn't aimed at you, Jack. Sorry if you felt got at. TTT *18

get through – dovolat se, spojit se

Sloveso get through/ˌget'θru:­/ se používá tehdy, když se nám podaří se s někým telefonicky spojit, když se nám podaří se dovolat:

I tried to call you but I couldn't get through. TTT *19
Eventually I got through to her voice mail. TTT *20  

get through to sb – domluvit se s někým, rozumět si s někým

Fráze get through to/ˌget 'θru: t­u:/ se používá tehdy, kdy se snažíme s někým domluvit, přinutit ho, aby rozuměl, nebo aby nám věřil:

Am I getting through to you? TTT *21
Apparently, my hints didn't get through to him. TTT *22
I tried to explain what I had meant, but I couldn't get through to him. TTT *23  

get sth across / get across sth – předat (myšlenku, poselství)

Frázové sloveso get across/get ə'krɒs­/ se používá tehdy, když něco lidem předává nějakou myšlenku, poselství apod. Může se jednat např. o slogan, článek, nápis, inzerát apod.

Musicians usually use songs to get the message across. TTT *24
I needed to get the word across of my book, but I couldn't afford to advertise. TTT *25  

get out of sth / doing sth – vyhnout se něčemu, vyvlíknout se z něčeho

Pokud patříte mezi ty, co se rádi z něčeho ‘vyvlíkají’, potom je sloveso get out of/ˌget'aʊt ə­v/ právě pro vás. Jedná se skutečně o to, že se vyhnete něčemu, co byste měli udělat, ale najdete si výmluvu, abyste to dělat nemuseli.

My hand is broken but at least I got out of doing the dishes! TTT *26
I was praying that I might run out of gas and therefore have a good enough excuse to get out of the appointment. TTT *27  

get round/around sb – přemluvit někoho, ukecat někoho

V britské angličtině se ve významu ‘ukecat někoho, přemluvit někoho’ používá frázové sloveso get round/ˌget'raʊn­d/, v americké spíše get around.

got round my mother to get me a new bike. TTT *28
He thinks that it's too expensive, but I'll get round him. I always can. TTT *29  

get together – dát se dohromady

Když spolu dva lidé začnou chodit, dají se dohromady, používáme get together/ˌget tə'­geðə/:

Who would have thought that these two would get together? TTT *30
I've heard the story about how my parents got together so many times. TTT *31  

Samozřejmě se nemusí jednat jen o to, že spolu dva začnou chodit. Toto frázové sloveso lze použít i ve smyslu, že se někdo s někým sešel za nějakým účelem, že se dala dohromady kapela apod. Odvozené je podstatné jméno get-together/'get­təˌgeðə/ (sraz, slezina).

get by (on sth) – obejít se, vystačit si

Frázové get by/ˌget'baɪ/ používáme v případě, že něčeho máme jen tak tak, že to stačí, ale nepřebývá. Při překladu do češtiny lze použít např. ‘obejít se, vystačit si’ apod.

The job doesn't pay very well but I manage to get by. TTT *32
I can't get by on what's left of my paycheck. TTT *33
Jennifer Lopez looks great in the movie, but you can't get by on looks alone. TTT *34  

Překlad:
 1. Začal pít a kouřit.
 2. Zvykl jsem si sednout si každý večer k televizi a otevřít si vychlazené pivečko.
 3. Jako dítě jsem začal sbírat známky.
 4. Začal jsem s tenisem na střední.
 5. Rory se vždycky chtěla dostat na Harvard.
 6. Dostal se na vysokou i přes špatný prospěch.
 7. Je tak tlustý, že se už nevejde do žádných svých kalhot.
 8. Hele, nezačínejme s tím zase.
 9. Nechci se pouštět do další diskuse o politice.
 10. Má zlomenej nos, protože se včera dostal do rvačky.
 11. Nechci se s tebou začít hádat.
 12. Ten déšť mě fakt deptá.
 13. Začal mít problémy s nespavostí a to ho začalo docela ubíjet.
 14. Nenech, aby tě ty děti vytočily.
 15. Ten déšť mě fakt deptá.
 16. Kam tím míříš?
 17. Chápu, kam tím míříš.
 18. Nebylo to mířeno na tebe, Jacku. Sorry, jestli ti přišlo, že kritizuju tebe.
 19. Snažil jsem se ti zavolat, ale nemohl jsem se dovolat.
 20. Nakonec jsem se dovolal do její hlasové schránky.
 21. Rozumíme si?
 22. Zjevně moje narážky vůbec nepochopil.
 23. Pokusil jsem se mu vysvětlit, jak jsem to myslel, ale vůbec se s ním nedalo domluvit / vůbec mě nevnímal.
 24. Hudebníci často používají písně, aby lidem něco sdělili.
 25. Potřeboval jsem lidem dát vědět o své knize, ale nemohl jsem si dovolit zaplatit si reklamu.
 26. Mám zlomenou ruku, ale alespoň nemusím mýt nádobí.
 27. Modlil jsem se, aby mi došel benzín, a abych tak měl dobrou výmluvu, proč nemůžu přijít na tu schůzku.
 28. Přemluvil jsem mámu, aby mi pořídila nové kolo.
 29. Myslí si, že to je moc drahý. Ale já ho ukecám. Vždycky
 30. Kdo by byl řekl, že se tihle dva dají dohromady.
 31. Už jsem ten příběh o tom, jak se moji rodiče dali dohromady, slyšel mnohokrát.
 32. V té práci moc neplatí, ale vystačím si.
 33. Nevystačím s tím, co mi zbývá z výplaty.
 34. Jennifer Lopez vypadá v tom filmu skvěle, ale vzhled samotný nestačí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GO

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GET #2 21 41745 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 14 lety