Help for English

Frázová slovesa se slovesem GO

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.07.2007

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.Frázová slovesa se slovesem GO

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud tedy např. znáte někoho (kdo se třeba jmenuje Katka), kdo neustále mluví o módě, napište si větu Kate can go on about fashion for hours! (Dokáže celé hodiny mlít o módě.) Stoprocentně si tak frázové sloveso GO ON ABOUT sth zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.
go on - pokračovat; dít se
Toto je snad nejčastější fráze se slovesem GO a má několik významů. Prvním z nich je význam 'pokračovat', podobně jako několik dalších frázových sloves s částicí ON (např. carry on, keep on).

Sorry for the interruption. Please go on.
He went on talking as if nothing had happened. - za GO ON používáme gerundium (ve významu 'pokračovat v nějaké činnosti')
He went on to say that he disagreed with me too. - GO ON s infinitivem se používá tehdy, když říkáme, že někdo dále něco udělal, nejdříve udělal jednu věc, a potom přejde dál a udělá druhou.

GO ON také používáme tehdy, když říkáme, že se něco děje:

What's going on here?
I could feel that something was going on.
Nobody knows what goes on in an animal's brain.


go on about sth - neustále o něčem mluvit
'GO ON ABOUT something' se také používá ve tom významu, že někdo neustále o něčem mluví (může mít i jemně negativní nádech).

He would go on about motorbikes for hours.
I hate the way she goes on about it.


go out (with sb) - jít ven, jít se bavit, jít na rande
Další častou frází je GO OUT. Opět nemá pouze jeden význam. Nejčastěji se asi používá ve významu 'jít ven, jít do společnosti' apod.

We usually go out every Saturday night.

loveČasto se jedná o to, že někdo jde s někým na rande, potom je to navíc s předložkou WITH:

I'm going out with Mary tomorrow night.

GO OUT WITH se také běžně používá jako 'chodit s někým' (většinou v průběhovém čase):

I've been going out with Bill for three months now.
Is Mike going out with anyone?


go out - zhasnout
Úplně z jiného soudku je použití GO OUT se světlem, ohněm apod. Potom znamená 'zhasnout'.

The lights went out and the movie started.
It was very scary when the candle went out during our midnight séance.

Don't let the fire go out!


go off - začít zvonit, rozeznít se; vybuchnout
bombGO OFF se často používá, když se spustí nějaký alarm, siréna, budík, apod., nebo když vybuchne bomba, granát, vystřelí zbraň atd.

Sorry I'm late. My alarm clock didn't go off.
Suddenly a siren went off in the distance. I wondered what was going on.
Luckily, the bomb didn't go off. Many people would have been killed.


go off - zkazit se
fridgePřevážně v britské angličtině se setkáte také s významem 'zkazit se', tedy když se nějaké jídlo zkazí. Nejčastěji se pojí s mlékem (the milk went off).

The milk's gone off. Can you buy some more when you go shopping?
Meat will go off if you don't keep it in the fridge.


go off sth/sb - přestat mít něco/někoho rád
V britské angličtině se také používá vazba GO OFF sb/sth ve významu 'přestat mít někoho/něco rád'.

I've gone off beer. Now I prefer wine.
I think he's gone off Lucy. He's found out what kind of person she really is.


go ahead - vybídnutí
Vazbu GO AHEAD uslyšíte většinou jako pobídnutí, abyste něco udělali. Často se také používá jako odpověď, když někdo někoho prosí o svolení.

Go ahead! Tell her how you feel about her!
Can I borrow your dictionary? -- Sure, go ahead.


go for sth - vybrat si něco; usilovat o něco
Vazba GO FOR se často používá v neformální angličtině, když si člověk něco vybere (nejčastěji z několika možností):

Which of these CDs do you want? -- I'll go for the Red Hot Chili Peppers one.
So, what shall we have? -- I'll go for the chocolate tart.

GO FOR také můžeme použít tehdy, když se někdo snaží něčeho dosáhnout, něco získat, v něčem zvítězit apod.

He was going for the Olympic gold.
They are looking for a waiter at the new restaurant. -- Great, you should go for it.


go up, go down - stoupat, klesat
Tato dvě frázová slovesa se prostě používají, když něco stoupá/roste, nebo klesá. Lze je použít např. o cenách, o teplotě, apod.

The prices of gas are constantly going up.

Go down se také používá např. když se potápí loď, nebo zapadá slunce:

The sun went down and it quickly became too dark to see.


go down with sth - onemocnět (něčím)
go down with V britské neformální angličtině se vazba GO DOWN WITH objevuje s nemocemi, tedy když někdo nějakou nemoc chytne a ta nemoc ho 'skolí', člověk kvůli ní musí ulehnout., apod.

He couldn't go to work because he went down with a bug.
Sadly, he went down with pneumonia and died within a week.


go through sth - projít, procházet
GO THROUGH používáme, když někdo prochází těžkým obdobím.

You have no idea what she's going through right now.
He's just recently gone through divorce.

GO THROUGH má také význam 'projít něco, prohledat něco', např. projít si nějaké materiály, dokumenty, text, apod., často za účelem tam něco najít:

I went through the newspaper quickly to find out if the story was there. It wasn't.
They went through his bag, finding nothing of importance.


go with sth - hodit se k
go together - hodit se k sobě, jít dohromady
Tato dvě frázová slovesa spolu souvisí. Používáme je tehdy, když se k sobě něco hodí, např. dva kusy oblečení:

The tie goes with your jacket.
A business suit and a baseball cap really don't go together.
Family and career, the two don't go together very well.


Frázová slovesa s GO si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #2: GO
Cvičení: Frázová slovesa s GOAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s GO

Cvičení na frázová slovesa se slovesem GO, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem GO 43 45696 Od Josef poslední příspěvek
před 4 lety