Help for English

Frázová slovesa se slovesem LOOK

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 22.07.2007

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.Frázová slovesa se slovesem LOOK

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem look.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud tedy např. každý den hledáte čisté ponožky, zaznamenejte si sloveso look for s příkladovou větou: I look for clean socks every morning. TTT *1 – stoprocentně si takto toto sloveso zapamatujete lépe než s příkladovou větou nabízenou zde či ve slovníku.

look for sth/sb – hledat, shánět

Sloveso look for/'lʊk fə/ používáme tehdy, když něco hledáme, když něco nemůžeme najít, když jsme něco ztratili.

I'm looking for my wallet. Have you seen it? TTT *2
What are you looking for? TTT *3
The dog has run away again. Will you help me look for him? TTT *4  

Pozor na rozdíl mezi slovesem find (najít) a slovesem look for (hledat). Více v článku LOOK FOR vs. FIND.

Sloveso look for/'lʊk fɔ: lze použít i v případě, že něco sháníme. Často se tedy objeví např. v dialogu mezi prodavačem a zákazníkem.

Can I help you, sir? – Yes, I'm looking for a good English dictionary. TTT *5  

look up sth / look sth up – vyhledat

Sloveso look up/ˌlʊk'ʌp/ používáme tehdy, kdy něco vyhledáváme v seznamu, ve slovníku apod.

If you don't know a word, you should look it up in a dictionary. TTT *6
I can't tell you her phone number, you'll have to look it up in the Yellow Pages. TTT *7  

Pozor na rozdíl mezi look for a look up. Sloveso look for používáme tehdy, kdy nevíme, kde něco je a hledáme to, ovšem look up se používá tehdy, kdy vlastně víme kde to je (např. ve slovníku, v seznamu apod.), pouze si to vyhledáme.

Sloveso look up/ˌlʊk'ʌp/ lze použít is s lidmi ve smyslu přijít na návštěvu, vyhledat někoho.

Look me up when you come to town. TTT *8  

look after sb/sth – starat se o, pečovat o

Frázové sloveso look after/ˌlʊk'ɑ:f­tə/ je víceméně synonymum fráze take care of/ˌteɪk'keər­əv/, používá se s životným i neživotným předmětem.

As an au-pair she had to look after two little children. TTT *9
Can you look after our plants while we're on holiday? TTT *10
This book helps women learn how to look after their hair. TTT *11  

look into sb/sth – prošetřit, prověřit

Frázové sloveso look into/ˌlʊk'ɪntʊ­/ se používá ve významu prošetřit něco, prověřit, důkladně prozkoumat, podívat se něčemu na zoubek apod.

The police are looking into the disappearance of a teenage girl. TTT *12
I would appreciate it if you could look into the matter and let me know about it as soon as possible. TTT *13  

look out – pozor!

Sloveso look out/ˌlʊk'aʊt/ se nejčastěji používá jako pouhé zvolání, kterým chceme někoho upozornit na nebezpečí.

Look out! The teacher's coming! TTT *14
Look out! The roof's going to collapse! TTT *15  

look forward to sth – těšit se na

Význam frázového slovesa look forward to/ˌlʊk'fɔ:wə­d tʊ/ je těšit se na něco, tedy něco toužebně očekávat.

Are you looking forward to Christmas? TTT *16
I'm looking forward to the new Harry Potter book. TTT *17  

Pokud se těšíme na nějakou činnost, že něco budeme dělat, je nutné si uvědomit, že to je předložka, za kterou tedy bude sloveso ve tvaru gerundia, tedy -ing:

I'm looking forward to seeing you again. TTT *18
look forward to hearing from you. TTT *19  

Pozn.: Více v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

look back on sth – vzpomínat na

Sloveso look back on/ˌlʊk'bæk ɒ­n/ používáme pro vzpomínání na to, co už bylo, na minulost – člověk se vlastně dívá zpět v čase.

I often look back on my school days. TTT *20
This is a moment we will look back on years later. TTT *21  

look up to sb – vzhlížet k někomu

Pokud někoho obdivujeme, respektujeme apod., používáme sloveso look up to/ˌlʊk'ʌp tʊ­/.

He was a hero and many young people looked up to him. TTT *22
It feels good when you're someone people look up to. TTT *23  

look down on sb – pohrdat někým

Frázové sloveso look down on/ˌlʊk'daʊn ɒ­n/ má přesně opačný význam než sloveso předchozí. Používáme ho, když někým pohrdáme, cítíme se nadřazení, díváme se na někoho shora apod.

Everyone looked down on me because I was fat. TTT *24  

look at sth/sb – dívat se na něco

Toto vlastně není frázové sloveso, ale je poměrně důležité vědět, že sloveso look se často pojí s předložkou at ve významu dívat se na. Studenti totiž často dělají tu chybu, že místo look at používají look on, kvůli českému “dívat se na něco”.

Ale pozor, spojení look on taky existuje. Používá ve významu ‘dívat se na povrch něčeho’, kdežto look at je ale ‘dívat se na něco jako celek, dívat se, jak něco vypadá’ apod.:

Look at my new desk. Do you like it? TTT *25
Where are the keys? – Look on my desk. TTT *26  

Překlad:
 1. Každé ráno hledám čisté ponožky.
 2. Hledám svoji peněženku, neviděl jsi ji?
 3. Co hledáš?
 4. Ten pes zase utekl. Pomůžeš mi ho hledat?
 5. Můžu vám nějak pomoci, pane? – Ano, sháním dobrý anglický slovník.
 6. Pokud neznáš nějaké slovíčko, měl by sis ho vyhledat ve slovníku.
 7. Nemůžu ti říct její telefonní číslo, budeš si ho muset vyhledat ve Zlatých stránkách.
 8. Stav se, až sem někdy přijedeš.
 9. Jako au-pair se musela starat o dvě malé děti.
 10. Postaráš se nám o kytky, až budeme na dovolené?
 11. Tato kniha pomáhá ženám naučit se pečovat o své vlasy.
 12. Policie prošetřuje zmizení mladé dívky.
 13. Byl bych rád, kdybyste to prověřili a dali mi co nejdříve vědět.
 14. Pozor! Učitel už jde!
 15. Pozor! Ta střecha se propadne!
 16. Těšíš se na Vánoce?
 17. Těším se na nového Harry Pottera.
 18. Těším se, až tě zase uvidím.
 19. Těším se na Vaši odpověď.
 20. Často vzpomínám na své školní dny.
 21. Toto je okamžik, na který budeme za mnoho let vzpomínat.
 22. Byl to hrdina a hodně mladých lidí k němu vzhlíželo.
 23. Je to dobrý pocit, když jste člověk, ke kterému lidé vzhlížejí.
 24. Všichni mnou pohrdali, protože jsem byl tlustý.
 25. Podívej se na můj nový pracovní stůl. Líbí se ti?
 26. Kde jsou klíče? – Podívej se na můj stůl.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GO

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem LOOK 40 52884 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 11 lety