Help for English

Frázová slovesa se slovesem TAKE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.08.2007

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.



Frázová slovesa se slovesem TAKE

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud jste se např. nedávno rozhodli chodit běhat, abyste shodili nějaké to kilo, napište si větu I've decided to take up jogging to lose some weight. Stoprocentně si tak frázové sloveso TAKE UP sth zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.


take sth off / take off sth - svléknout, sundat
Najčastějším frázovým slovesem s TAKE je jistě TAKE OFF s přímým předmětem. Používá se tehdy, když někdo něco svlékne, sundá, zuje, apod.

If you're hot, take your sweater off.
We take off our shoes before we come into someone's house.
He closed the book, took off his glasses, and went to sleep.

POZOR: Opak slovesa TAKE OFF není TAKE ON, ale PUT ON.
take off - vzlétnout
TAKE OFF (bez předmětu) se nejčastěji používá ve spojení s letadly ve významu 'vzlétnout'. Možné je také spojení s jinými létacími stroji a také s ptáky.

It was sunny when we took off.
The chopper took off from the heliport at 4:50 p.m. with seven passengers and a pilot.

Podstatné jméno je od tohoto slovesa vytvořeno takto: take-off (vzlet).

Sloveso TAKE OFF se také používá tehdy, když něco najednou začne být uspěšné, lidově řečeno 'se to rozjede', např. kariéra, úspěch, sláva, podnikání, apod.

Charlie Sheen's career took off after the movie Platoon.
The band took off quickly and soon had three #1 hits.


take sth up / take up sth - začít (s něčím); zabírat (místo, čas)
Prvním významem tohoto slovesa je 'začít něco dělat'. Většinou se jedná o to, že někdo začně s nějakou pravidelnou činností, např. začne běhat, začne posilovat, začne chodit do kurzu angličtiny, apod.

He'd like to start his own band so he's taken up guitar lessons.
I've decided to take up jogging in order to lose some weight.

Druhým významem spojení TAKE UP s předmětem je 'zabírat' místo nebo čas.

The guitar lessons take up too much of my time.
The new monitor takes up too much space on my desk.


take sb out / take out sb - pozvat někoho někam, vzít někoho někam
Tuto frázi používáme tehdy, kdy někoho pozveme někam, např. na rande, na večeři, do kina apod.

I'd like to take you out for dinner.
I took my kids out to a movie last night.
What did you do last night? -- Max took me out.


take sth out / take out sth - vynést ven, vyndat, vytáhnout
TAKE OUT + neživotný předmět používáme ve významu 'vyndat, vytáhnout, vytrhnout'. Také se často používá např. pro vynášení odpadků.

Honey, could you take out the garbage?
He had a splinter under his skin but his mother was able to take it out.
I had my wisdom teeth taken out last week.


take after sb - být po někom
TAKE AFTER se používá pro ty případy, když někdo po někom (v rodině) zdědil vlastnosti, podobu apod.

He's got red hair. He takes after his mother.
He's a very funny kid. I think he takes after me.


take sth back / take back sth - vrátit, vzít zpět
Tuto vazbu často uvidíte ve spojením s vracením věcí do knihovny, půjčovny, obchodu apod.

If it doesn't fit, can I take it back?
I've forgotten to take the movie back to the video store.

Používá se ale také tehdy, když chcete vzít zpět něco, co jste řekli, nebo vrátit zpět to, co jste udělali.

It was the biggest mistake of my life, but I can't take it back now.
I know I called Jack 'a moron' last week, but I take it all back.


take sth down / take down sth - zapsat si (něco)
Tuto frázi používáme tehdy, když si někdo zapisuje něco, co někdo jiný říká. Do češtiny ji můžeme přeložit jako 'zapsat si, poznamenat si'.

The cop took down my name and address.
She always takes down everything the teacher says.


take sth away / take away sth - odnést
Nejčastějším významem fráze TAKE AWAY je 'odnést, odvézt':

When we deliver your new appliance we'll take away the old one.
Could you take away the dirty dishes, please?


take sth in / take in sth - důkladně si prohlédnout, pochopit
TAKE IN můžeme použít ve významu 'pokochat se něčím', např. krásným pohledem na západ slunce apod., prostě aby se ten pohled dostal až hluboko do nás.

Keep your eyes open to take in the beauty of nature's wonders.
I just sat on the beach, taking in the sunset.

Druhým významem je 'pochopit něco', tedy opět jde o to, že se něco dostane hluboko do vás, tedy nejen že to vidíte či slyšíte, ale také pochopíte:

Although he explained it very carefully, I couldn't take it in.
He read the passage three times before I could take it in


take sb on / take on sb - najmout (někoho)
Tato fráze se používá, když někdo někoho přijme do práce, nebo např. firma 'nabírá' zaměstnance.

They only took her on because she was young and pretty.
The company is expanding, so they need to take on new staff.

Časté spojení je také se slovy RESPONSIBILITY, RISK apod., znamená to potom 'přijmout, vzít na sebe' (riziko, zodpovědnost atd.).

She's taken on more responsibility at work.


take sth over / take over sth - převzít
TAKE OVER se používá tehdy, když někdo na sebe něco převezme, převezme např. něčí zodpovědnost, převezme vládu, řízení, apod.

If I leave, who will take over my responsibility?
The Plantagenets took over the throne of England in 1154.


take to sth/sb - oblíbit si
Pokud začneme mít někoho či něco rádi, oblíbíme si něco, používáme frázové sloveso TAKE TO.

Everybody liked Freddie Mercury, but I didn't really take to him.
I've really taken to English. I study every day now.




Frázová slovesa s TAKE si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #3: TAKE



Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s TAKE

Cvičení na frázová slovesa se slovesem TAKE, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET #1

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem TAKE 22 46127 Od ssdd17 poslední příspěvek
před 7 lety