Help for English

Frázová slovesa se slovesem TAKE

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.03.2022

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem TAKE.Frázová slovesa se slovesem TAKE

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem take/'teɪk/.

take sth off = svléknout, sundat

Nejčastějším frázovým slovesem s take je jistě take off/ˌteɪk'ɒf/ s přímým předmětem (take sth off / take off sth). Používá se tehdy, když někdo něco svlékne, sundá, zuje, apod.

If you're hot, take your sweater off. TTT *1
We take off our shoes before we come into someone's house. TTT *2
He closed the book, took off his glasses, and went to sleep. TTT *3  

Pozor! Opak slovesa take off není take on, ale put on. Více v článku Slovesa spojená s oblečením.

take off = vzlétnout

Frázové sloveso take off/ˌteɪk'ɒf/ (bez předmětu) se nejčastěji používá ve spojení s letadly ve významu vzlétnout. Možné je také spojení s jinými létacími stroji a také s ptáky.

It was sunny when we took off. TTT *4
The chopper took off from the heliport at 4:50 pm with seven passengers and a pilot. TTT *5  

Podstatné jméno je take-off/'teɪkˌɒf/ (vzlet, vzlétnutí).

Sloveso take off/ˌteɪk'ɒf/ se také používá tehdy, když něco najednou začne být uspěšné, lidově řečeno ‘se to rozjede’, např. kariéra, úspěch, sláva, podnikání, apod.

Charlie Sheen's career took off after the movie Platoon. TTT *6
The band took off quickly and soon had three No. 1 hits. TTT *7

take sth up = začít, zabírat

Prvním významem slovesa take up/ˌteɪk'ʌp/ (take sth up / take up sth) je začít něco dělat. Většinou se jedná o to, že někdo začne s nějakou pravidelnou činností, např. začne běhat, začne posilovat, začne chodit do kurzu angličtiny, apod.

He'd like to start his own band so he's taken up guitar lessons. TTT *8
I've decided to take up jogging in order to lose some weight. TTT *9  

Druhým významem spojení take up/ˌteɪk'ʌp/ s předmětem je zabírat místo nebo čas.

The guitar lessons take up too much of my time. TTT *10
The new monitor takes up too much space on my desk. TTT *11  

take sb out = pozvat, vzít někoho někam

Frázi take out/ˌteɪk'aʊt (take sb out / take out sb) používáme tehdy, kdy někoho pozveme někam, např. na rande, na večeři, do kina apod.

I'd like to take you out for dinner. TTT *12
took my kids out to a movie last night. TTT *13
What did you do last night? – Max took me out. TTT *14  

take sth out = vytáhnout

Frázové take out/ˌteɪk'aʊt a neživotný předmět (take sth out / take out sth) používáme ve významu vyndat, vytáhnout, vytrhnout. Také se často používá např. pro vynášení odpadků.

Honey, could you take out the garbage? TTT *15
He had a splinter under his skin but his mother was able to take it out. TTT *16
I had my wisdom teeth taken out last week. TTT *17  

take after sb = být po někom

Spojení take after/ˌteɪk'ɑ:­ftə/ se používá pro ty případy, když někdo po někom (v rodině) zdědil vlastnosti, podobu apod.

He's got red hair. He takes after his mother. TTT *18
He's a very funny kid. I think he takes after me. TTT *19  

Pozor! Na rozdíl od češtiny (zdědil) se používá v přítomném čase, ale můžete si pomoct třeba takto:

take after him. = Jsem po něm.

take sth back = vrátit, vzít zpět

Vazbu take back/ˌteɪk'bæk (take sth back / take back sth) často uvidíte ve spojení s vracením věcí do knihovny, půjčovny, obchodu apod.

If it doesn't fit, can I take it back? TTT *20
I've forgotten to take the movie back to the video store. TTT *21  

Používá se ale také tehdy, když chcete vzít zpět něco, co jste řekli, nebo vrátit zpět to, co jste udělali.

It was the biggest mistake of my life, but I can't take it back now. TTT *22
I know I called Jack ‘a moron’ last week, but I take it all back. TTT *23  

take sth down = zapsat si (něco)

Frázi take down/ˌteɪk'daʊn­/ (take sth down / take down sth ) používáme tehdy, když si někdo zapisuje něco, co někdo jiný říká. Do češtiny ji můžeme přeložit jako zapsat si, poznamenat si.

The cop took down my name and address. TTT *24
She always takes down everything the teacher says. TTT *25  

take sth away = odnést

Nejčastějším významem fráze take away/'teɪk əˌwe­ɪ/ (take sth away / take away sth) je odnést, odvézt.

When we deliver your new appliance we'll take away the old one. TTT *26
Could you take away the dirty dishes, please? TTT *27  

take sth in = důkladně si prohlédnout, pochopit

Spojení take in/teɪk'ɪn/ (take sth in / take in sth) můžeme použít ve významu pokochat se něčím, např. krásným pohledem na západ slunce apod., prostě aby se ten pohled dostal až hluboko do nás.

Keep your eyes open to take in the beauty of nature's wonders. TTT *28
I just sat on the beach, taking in the sunset. TTT *29  

Druhým významem slovesa take in/teɪk'ɪn/ je pochopit něco, tedy opět jde o to, že se něco dostane hluboko do vás, tedy nejen že to vidíte či slyšíte, ale také pochopíte:

Although he explained it very carefully, I couldn't take it in. TTT *30
He read the passage three times before I could take it in. TTT *31  

take sb on = najmout (někoho)

Fráze take on/ˌteɪk'ɒn/ (take sb on / take on sb ) se používá, když někdo někoho přijme do práce, nebo např. firma ‘nabírá’ zaměstnance.

They only took her on because she was young and pretty. TTT *32
The company is expanding, so they need to take on new staff. TTT *33  

Časté spojení slovesa take on/ˌteɪk'ɒn/ je také se slovy responsibility, risk apod., znamená to potom přijmout, vzít na sebe (riziko, zodpovědnost atd.).

She's taken on more responsibility at work. TTT *34  

take sth over = převzít

Frázové sloveso take over/ˌteɪk'əʊ­və/ (take sth over / take over sth) se používá tehdy, když někdo na sebe něco převezme, převezme např. něčí zodpovědnost, převezme vládu, řízení, apod.

If I leave, who will take over my responsibility? TTT *35
The Plantagenets took over the throne of England in 1154. TTT *36  

take to sth/sb = oblíbit si

Pokud začneme mít někoho či něco rádi, oblíbíme si něco, používáme frázové sloveso take to/'teɪk tʊ/.

Everybody liked Freddie Mercury, but I didn't really take to him. TTT *37
I've really taken to English. I study every day now. TTT *38  

Překlad:
 1. Jestli ti je teplo, sundej si svetr.
 2. U nás si sundáváme boty, než vejdeme k někomu do domu.
 3. Zavřel knihu, sundal si brýle a usnul.
 4. Svítilo slunce, když jsme vzlétli.
 5. Vrtulník vzlétl ze základny ve 4:50 odpoledne se sedmi pasažéry a pilotem.
 6. Kariéra Charlieho Sheena se rozjela po filmu Četa.
 7. Skupina se rychle uchytila a brzy měla tři velké hity.
 8. Rád by založil vlastní kapelu a tak se začal chodit učit na kytaru.
 9. Rozhodl jsem se začít běhat, abych trochu zhubnul.
 10. Ty lekce hraní na kytaru mi zabírají příliš času.
 11. Ten nový monitor mi na stole zabírá moc místa.
 12. Rád bych tě vzal na večeři.
 13. Včera jsem vzal děti do kina.
 14. Co jsi dělala včera večer? – Šla jsem s Maxem na rande.
 15. Miláčku, mohl bys vynést koš?
 16. Měl pod kůží třísku, ale jeho mámě se mu ji podařilo vytáhnout.
 17. Minulý týden jsem si nechal vytrhnout moudráky.
 18. Má rezaté vlasy. Je po své matce.
 19. Je to strašně zvláštní kluk. Myslím, že je po mně.
 20. Když to nebude pasovat, můžu to přijít vrátit?
 21. Zapomněl jsem vrátit film do půjčovny.
 22. Byla to největší chyba mého života, ale teď už to nemůžu vrátit zpět.
 23. Vím, že jsem o Jackovi minulý týden řekl, že to je debil, ale beru to všechno zpátky.
 24. Policajt si zapsal moje jméno a adresu.
 25. Vždycky si zapisuje všechno, co učitel řekne.
 26. Až vám doručíme nový spotřebič, odvezeme váš starý.
 27. Mohl bys odnést to špinavé nádobí, prosím tě?
 28. Měj oči otevřené, abys vstřebal všechnu tu krásu zázraků přírody.
 29. Jen jsem tak seděl na pláži a kochal se západem slunce.
 30. Ačkoliv to vysvětlil velmi pečlivě, nedokázal jsem to pochopit.
 31. Přečetl ten úryvek třikrát, než jsem ho pochopil.
 32. Přijali ji jen proto, že byla mladá a hezká.
 33. Jejich společnost se rozrůstá, a proto potřebují nabrat nové zaměstnance.
 34. Vzala si na sebe v práci více zodpovědnosti.
 35. Jestli odejdu, kdo převezme zodpovědnost, kterou mám?
 36. Plantagenetové převzali anglický trůn v roce 1154.
 37. Všichni měli rádi Freddie Mercuryho, ale já jsem si ho neoblíbil.
 38. Vážně jsem si oblíbil angličtinu. Učím se teď každý den.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem PUT

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem TAKE 12 50057 Od evaoslik poslední příspěvek
před rokem